عصر با حضور لئونید ساوین

Author(s): 

عصر با حضور لئونید ساوین

برنامه عصر با حضور کارشناسان امور خاورمیانه و بین الملل و با اجرای نادر طالب زاده همراه خواهد بود. حملات روسیه به مواضع تروریست ها در سوریه و همچنین آخرین اخبار و اطلاعات در مورد سیاست خارجی این کشور در کنار تغییراتی که در خاورمیانه به وجود آمده موضوع اصلی مباحث این قسمت از برنامه است.