Lapok amik erre hivatkoznak: ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА И ЛИБЕРАЛИЗМОТ Е НА РАБОТ НА КОЛАПС - НО КОЈ И ШТО СЛЕДИ?