Grote Reset of Groot Ontwaken?

Bijna geen enkele gebeurtenis in de afgelopen jaren heeft de wereldorde zo verstoord als het coronavirus. Voor het eerst volgde de meerderheid van de westerse staten niet de Amerikaanse maar de Chinese aanpak om de crisis op te lossen. Maar terwijl de normaliteit grotendeels is teruggekeerd in het Rijk van het Midden, is in het Westen een "nieuwe normaliteit" aan de gang. Het openbare leven wordt steeds meer gereglementeerd, het vrije verkeer wordt beperkt, zogenaamd om de pandemie te bestrijden, terwijl de buitengrenzen open blijven voor immigratie. Tal van kleine en middelgrote ondernemingen staan op de rand van de afgrond of zijn reeds failliet gegaan, terwijl globalistische reuzen als Amazon en Apple in een recordtempo groeien. Het culturele leven heeft praktisch opgehouden te bestaan. Een verwarde test- en vaccinatiestrategie wordt verkondigd als de enige uitweg uit de crisis, waarbij vooral het vaccin dat in een haastproces is geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Pfizer-Biontech een grote rol speelt, en dat reeds de eerste dodelijke slachtoffers heeft geëist. Protesten tegen dit beleid van chaos worden door de staat onderdrukt en door de media gecriminaliseerd - degenen die ertegen protesteren worden als rechts-radicalen afgeschilderd en met draconische straffen bestraft. Maar waar komt deze ontwikkeling, die ons hele leven ingrijpend heeft veranderd, vandaan? Van de kring van globalistische elites, natuurlijk, die ons regelmatig nieuwe sociale experimenten opdringen - maar deze keer gaan ze helemaal uit hun dak.

De Duitse globalist en oprichter van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab zorgde voor de slagzin: De Grote Reset. Onder deze titel roepen de elites van het Westen op tot een reboot van het kapitalisme, dat groener en duurzamer moet worden in overeenstemming met de sinds 1972 afgekondigde grenzen aan de groei, en dat opvallend verenigbaar is met de doelstellingen van de door de staat gesteunde klimaatbeweging. Dat dit alleen maar een dekmantel is voor verdere verrijking van de 1% en progressieve uitbuiting van de rest van het volk, weten we op zijn laatst sinds politici van de Groene Partij minder CO2-uitstoot prediken, maar tegelijkertijd naar Californië vliegen om ijs te eten. Ook de oproep van Klaus Schwab om het neoliberalisme af te schaffen en het kapitalisme waarvan hij zelf heeft geprofiteerd rechtvaardiger te maken, lijkt geloofwaardig. Wie het boek bekijkt dat Schwab en Thierry Malleret samen hebben geschreven, vindt er vooral prognoses in.

Met de uitbarsting van Corona breekt, als het aan de auteurs ligt, een nieuw tijdperk aan, en zal de geschiedenis voortaan worden verdeeld in "Voor Corona" en "Na Corona". Wie op zoek is naar echt nieuwe voorstellen om de wereld te verbeteren, zal ze in dit boek niet vinden, veeleer worden de oude recepten van de globalisering en de visie van de "ene wereld" heruitgegeven. Maar waarom zou je iets herclaimen onder een andere titel dat de mensen in Europa toch niet kunnen zien? Als men de opmerkingen van Schwab en Malleret doorleest, merkt men een grote bezorgdheid voor de ontwikkeling van de wereld. Want de globalisering is op haar retour, het Westen en daarmee zijn oligarchen van Soros tot Schwab hebben steeds minder te zeggen.

De vrees voor een revolutie hangt in de lucht, voor een omwenteling die precies gericht is tegen de macht van die superrijke oligarchie die nu een oplossing wil vinden voor de crisis van het systeem - door het systeem eenvoudigweg in stand te houden en te proberen het te stabiliseren door middel van repressieve maatregelen. "Bouw beter terug" is het nieuwe motto van de Westerse heersende klasse aan het worden. Zij wil terugkomen op de nederlagen van de afgelopen 20 jaar, veroorzaakt door Poetin, Trump en de steeds sterker wordende protestbewegingen in Europa en de VS, en de globalisering in een geactualiseerde versie opnieuw opbouwen. Schwab pleit bijvoorbeeld voor de Corona-app, die ogenschijnlijk dient om het virus te bestrijden, maar uiteindelijk kan worden gebruikt om mensen met glas te screenen. In plaats van de globalisering aan te vallen, die de snelle verspreiding van het coronavirus in de eerste plaats mogelijk heeft gemaakt, wordt in plaats daarvan een verdere verspreiding van het westerse virus van het liberalisme gepropageerd.

Maar de gebeurtenissen in de VS sinds de uitgestelde verkiezing van Joe Biden tot president, tonen aan dat de globalisten deze keer geen gevangenen nemen, zoals blijkt uit de dood van Ashli Babbitt, een veteraan van de luchtmacht die zonder goede reden door haar eigen staat werd doodgeschoten. Dus wat is er tegen deze "Grote Reset" beweging, gesponsord door de wereldwijde oligarchie? Onder de demonstranten die protesteerden tegen Biden's presidentiële nominatie buiten het Capitool van de V.S. kwam de slagzin van de "Great Awakening". Dit verwijst naar de opstand van Amerikaanse patriotten, aangewakkerd door de verschrikkingen van de "Grote Reset". Zoals de Russische filosoof Alexander Dugin echter opmerkt, is het "Grote Ontwaken" ook een project dat, naar analogie van de "Grote Reset", geen lokaal verschijnsel is, maar als project kan worden uitgebreid tot een wereldwijd verdedigingsfront tegen het globalisme.

Net zoals de globalisten de crisis van het systeem aangrijpen om het opnieuw op te bouwen, zo is het nu de kans voor alle patriotten om de oude wereld achter zich te laten en een nieuwe op te bouwen. Het is van essentieel belang te erkennen dat globalisering de wortel van het probleem is. Bijgevolg moet zij worden beëindigd en vervangen door lokalisatie, d.w.z. dat de unipolaire wereldorde moet worden vervangen door een multipolaire wereldorde die gebaseerd is op grote gebieden die worden afgebakend door culturele, religieuze en historische overeenkomsten, de zogenaamde beschavingen.

In deze toekomstige orde zal niet langer alleen het Westen bepalen hoe de wereld gestalte moet krijgen, maar zullen Europeanen, Russen, Chinezen, Indiërs, Afrikanen, Latijns-Amerikanen en ook Amerikaans-Amerikanen in de toekomst hun acties gezamenlijk moeten coördineren. Dit betekent dat elke beschaving in staat is haar eigen waarden vast te stellen en zich niet door Brussel of Washington de les hoeft te laten lezen over mensenrechten en rechten van minderheden. Een eerste vereiste hiervoor is natuurlijk de erkenning dat de eigen cultuur en godsdienst geldig zijn binnen het kader van het eigen grotere gebied en dat men de cultuur en godsdienst van andere beschavingen moet respecteren.

In het kader van het "Grote Ontwaken" heeft elke beschaving de mogelijkheid om de globalisering af te wijzen en haar eigen cultuur weer te versterken. Dit zal de verschillende volkeren ook in staat stellen weer te bepalen hoe zij zich willen ontwikkelen. Hoewel het in de ogen van de globalisten een vooruitgang mag lijken om hun eigen kinderen bloot te stellen aan de invloed van gender mainstreaming, drag queens en andere mensen die geloven dat er helemaal geen grenzen zijn tussen mensen, noch tussen geslachten, noch tussen volkeren, ziet de meerderheid van de mensen dat toch anders.

De normale Europeaan, Rus, Chinees of Latijns-Amerikaan ziet geen "vooruitgang" in de door het Westen gepropageerde perversies, hoogstens vooruitgang naar de afgrond. Evenzo zijn de plannen van de wereldwijde technologieconcerns van Tesla tot Microsoft en Google met hun visie op het creëren van een machinemens, het overbrengen van het eigen bewustzijn naar een wolk en andere ontboezemingen van het transhumanisme zeker in het speciale belang van Elon Musk en Raymond Kurzweil, maar niet in het belang van de mensen die hun gemeenschappen willen beschermen en behouden. Het Grote Ontwaken maakt de mensen ervan bewust dat de technologie er is om hen te dienen, niet om hen tot werktuigen van de technologie te maken. Daarom moeten wij op wereldschaal ook onze menselijkheid verdedigen tegen de transhumanistische aspiraties van de grote tech-bedrijven.

De Grote Reset heeft ons duidelijk gemaakt dat we inderdaad op een tweesprong staan. De globalisten gebruiken de Corona-crisis als een gelegenheid om ons steeds meer van onze vrijheden te beroven en een steeds repressiever regime in te stellen dat zelfs onze gedachten en daden wil controleren. Als mondiale verdedigingsstrategie kunnen wij ons hiertegen verzetten met het project van het Grote Ontwaken, om de verscheidenheid van volkeren en culturen te verzetten tegen de totalitaire eenheidswil van het Westen.