Det finns ingen Progressivitet: det är illusion

Förr eller senare var någon tvungen att säga det. Idén om Progressivitet är ren illusion. Tills vi gör oss kvitt med denna fördom, kommer alla våra projekt och planer, analyser och historiska rekonstruktioner — alla våra vetenskapliga idéer — att vila på en falsk grund. Det är dags att säga adjö till själva idén om Progressivitet.
Det finns ingen linjär progressiv utveckling av mänskliga samhällen.
När vi väl har erkänt detta kommer allt att omedelbart falla på plats.
Idén om Progressivitet formulerades först av encyklopedister på 1700-talet, och den har sitt ursprung i den kätterska teorin av Joachim de Flora: om de tre rikena — det om Fadern, Sonen och den Helige Anden. Den ortodoxa kristna traditionen erkänner det gamla och det nya testamentets era, det vill säga Faderns och Sonens era, men slutet på den kristna civilisationen följs av en kort period av apostasi, antikrists ankomst och sedan slutet på världen. Och ingen speciell andlig väckelse eller förbättring av kristendomen förväntas.
När Sonens era slutar, faller mänskligheten — degeneration, kollaps och nedbrytning följer. Joachim de Flora och hans anhängare, mestadels katolska franciskaner, tvärtom, ansåg framtiden vara underbar, och efter den medeltida kristna civilisationens fall, profeterade de uppkomsten av något ännu mer sublimt och heligt — kungariket av den “Heliga Anden” . Encyklopediker trodde inte längre på ”den Helige Andens era”, inte heller på kyrkan eller på Gud själv. Men övertygelsen om att slutet på den kristna kulturen var kommen delades, likväl religionens slut, och början på ett nytt samhälle förklarades med glädje. Efter kristendomen bör något mer rättvist, mer perfekt, mer rationellt och mer demokratiskt, mer avancerat komma.
Detta är hur ateister och materialister — Turgot, Condorcet, Diderot, Mercier — utvecklade teorin om mänsklighetens universella Progressivitet, som snabbt höjdes till status som absolut dogm. Modernismens människor uppmuntrades att tvivla på allt — Gud, människa, sinne, materia, samhälle, hierarki, filosofi, men att tvivla på Progressivitet… Nej, det här är något heligt.
Varför är detta axiomatiskt? Varför fick yttranden från ett antal tänkare — och inte de skarpaste eller mest imponerande — plötsligt status som dogm? Och varför kan man inte kosta på sig att kritisera det, diskutera det rationellt, ifrågasätta det?
Det finns något slags mysterium i detta. I modern tid kan Progressivitet inte kategoriskt motbevisas. Denna egenskap är gemensam för alla politiska ideologier — liberalism, kommunism och nationalism, för alla vetenskapliga skolor — idealistiska eller materialistiska. Tro på Progressivitet har blivit en slags religion. Och religion kräver inte bevis. Ju mer absurt, desto mer pålitligt.
Så, med hänvisning till framsteg, förkastade moderniteten antiken, medeltiden, teologi, traditionerna från Platon och Aristoteles, hierarkin, imperiet, monarkin, de forntida fundamenten för det heliga bondearbetet.
Naturligtvis fanns det kritik mot Progressivitet — både från traditionalisternas sida och från vissa tänkare som följde den cykliska idén om historikens logik, och i skolan av Europeiska strukturalister och i nya antropologers teorier. Myten om Progressivitet besegrades övertygande av den enastående rysk-amerikanska sociologen Peterim Sorokin.
Men i det allmänna medvetandet — och även i det kollektiva omedvetna — behöll det sin dominerande ställning. Trots allt — en serie storskaliga politiska katastrofer, en uppenbar degeneration av modern kultur, en kollaps av sociala system, de olyckliga upptäckterna av psykoanalys eller en ironisk kritik av postmodernismen, tror mänskligheten fortfarande blint på Progressivitet. Och fortsätter därmed att förvärra situationen.
Men man måste bara erkänna att det var kätteri, en obefogad hypotes, som helt motbevisades av historiens gång, eftersom bilden av verkligheten omkring oss kommer att återgå till fokus.
Den moderna civilisationen befinner sig i ett tillstånd av djup nedgång. Detta är en bitter bekännelse, men det är inte detsamma som förtvivlan. Om allt gick fel — och allt verkligen gick fel — låt oss återvända till fullhet och hälsa, låt oss återställa allt som det var — i det tillstånd som fanns innan det gick dåligt. Vidare så förbjuder inte förkastningen av Progressivitet på något sätt erkännandet av förbättringen av vissa aspekter av livet. Men det gör det inte till en bindande lag.
Något förbättras. Något blir värre. Dessutom kan en fas ersätta en annan. Och i olika samhällen kan dessa cykler — om de har någon universell algoritm alls — kanske inte sammanfalla. Någonstans nu finns det progressivitet och någonstans regression. Sommar i Ryssland, vinter i Argentina. Utan Progressivitet kommer vi att återställa både vår nyktra rationalitet och vår frihet. Vi kan göra världen till en bättre plats, men vi kan också göra den värre. Du måste tänka igen varje gång du ska göra någonting. Jämför, analysera, hänvisa till historia, tänk om arvet från det förflutna — utan arrogans eller fördomar. Ingenting är säkert, allt beror på oss.
Så låt oss göra vårt Varande värdigt. Definitivt bättre än det nuvarande. Men för att göra åtminstone ett litet steg i denna riktning är det nödvändigt att hänsynslöst kasta bort idén om Progressivitet — detta farliga, korrumperande perversa kätteri.