Sidor som länkar till Europe: On the Eve of the Civil War?