İnformasiya müharibəsi

ANLAMAĞA CAN ATIN- BƏS EDƏR!

Faşist Almaniyasının təbliğat naziri Gebbels deyirdi: “Mənə kütləvi informasiya vasitələrini verin, istənilən xalqı bir sürü donuza çevirim”. 1907-ci ildə Rusiya Ordusunun zabiti Aleksandr Sveçin yazmışdı: “Xalqın məhvi gerçəkliyin üzünə dik baxmaq qabiliyyətini itirəndə başlayır; həqiqi faktları fantaziyalar əvəz edir, xalq arzulara qərq olaraq yatır. Türk ordusu və qalaları bizə təslim olanda İstanbulun qəhvəxanalarında pulla tutulmuş natiqlər müsəlmanlara türk ordusunun cəbhədəki möhtəşəm zəfərləri haqqında nağıllar söyləyirdilər. Gerçəklikdən uzaqlaşma- millətin yuxusudur və ölümə aparır”. Yanlış təbliğat xalqı əsl şücaətlərdən kənarda qoyur. Yanlış təbliğat narkotik kimidir- onun istifadəçiləri reallıqları qəbul etmək istəmirlər və daim möcüzə gözləyirlər. Elə narkotik kimi yanlış təbliğat da məhz gəncliyi hədəfə alır. Quraşdırılmış allı-güllü yalanlara yaşlı nəsildən də çox gənclər uyur. Nəsillər bir-birini əvəz etdikcə xalqın məhvi daha da yaxınlaşır. Format olunmuş beyinlərə sahiblənmiş insanlar özü öz əli ilə qəbrini qazır, gələcək fəlakətlərin bünövrəsini qoyurlar.
Müstəqillik yaranandan sonra xalqımızın beyin yuyulmasına məruz qoyulması elə həddə çatdırılmışdır ki, ictimai-siyasi mühit reallıqdan çıxmış, illüziyalar aləmi yaranmışdır. Praktiki psixologiyanın inkişafı və informasiya axınının idarə edilməsi texnologiyalarının təkmilləşməsi insanlığı gələcəkdən mərhum olmuş zombilər sürüsünə çevirməyə imkan verir. Tanınmış fizik Pyotr Kapitsa vaxilə demişdi: “Kütləvi informasiya vasitələri- kütləvi məhv vasitələrindən daha təhlükəlidir”. Ortastatistik vətəndaşın psixikasında özü də bilmədən dəyişikliklər edilməsi indiki zəmanədə o qədər də çətin məsələ sayılmır.
Vətəndaşların çoxu pərdəarxasında baş verənlərdən xəbərsizdir, ona görə də onlar mətbuatda nə yazılırsa, sadəlövhcəsinə inanırlar. Mətbuat isə maşallah, nə gəldi yazır. Professional Oxucu Liqası mətbuatda ən ən ən-lərin monitorinqini apararkən maraqlı nüanslar ortaya çıxdı. Nə qədər qəribə olsa da, indilərdə bizim mətbuatda “İkinci sinif şagirdi doğdu” və ya “100 yaşlı qarı doğdu” tipli xəbərlər də yer alır və bəziləri buna inanır da. Bir çoxları tərəfindən normal qarşılanır. Professor Stoleşnikovun QDLB adlandırdığı kütlə yaranıb. QDLB nədir? Elə facebook oxucuları var ki, onlara heç vurma cədvəlini də başa salmaq mümkin deyil, onda qala QDLB açması ola. Ona görə də antiqlobalist camiədəki dostlara məsləhət görərdim ki, başına heç nə girməyənlərə baş qoşub özlərini yormasınlar, yollarına davam etsinlər (Liberallara isə ümumiyyətlə nəyisə izah etməyə cəhd göstərməyin, onsuz da onlar hər şeyi özlərinə sərf edən kimi başa düşəcəklər). Biz yalnız özümüz kimi başa düşənlərlə olmalıyıq, anlayanlarla, qavrayanlarla bir cərgədə durmalıyıq. Anicə tutanlarla ünsiyyət yaratmalıyıq. Müasir anlayışlarla asanca kommunikasiyaya girənlərlə kontakt qurmalıyıq, lomlarla yox. Kötüklər bizlik deyil. Kötüklər ariləşməyə can atsınlar, maraq göstərsinlər, inisiativ nümayiş etdirsinlər, sonra baxarıq. Onda gəlib bizim məsələlərə qarışmaq ixtiyarları olar. Cəlaləddin Rumi deyir: “Belə bir incə məqam var: siz nəyi sevirsinizsə, elə osunuz”. Biz özümüzü bıdlo ilə bir cərgəyə qoya bilmərik, onlar olan-qalan enerjimizi də sorarlar. Demokratik cəmiyyətin yeritdiyi prinsip nədir? “Bütün kötüklər bir cərgədə olmalıdır, çünki hamısının çürümək haqqı var”. Bağışlayın, əgər siz bu prinsipə gözüyumulu riayət edəcəksinizsə, onda bizim yollarımız ayrıdır. Bizim çürümək öhdəliyimiz yoxdur.
Lomlar, tərəddüd edənlər, həyatda öz yolunu tapa bilməyənlər, haqqı qavramayanlar üçün professor Nikolas Mürrey Batlerin sözləri yerinə düşərdi. Həmin fikirləri Ayvor Benson özünün “Sionizm faktoru” kitabında sitat gətirir. Professor deyir: “Dünya üç sinif insanlara bölünüb: hadisələrin məcrasını yönəldən az qism, hadisələrin gedişatını izləyən müəyyən qism və baş verənlərdən heç nə anlamayan əksəriyyət”. Məsələnin faciəli tərəfi bundadır ki, siz baş verənləri düzgün anlamamaqla, kənara çəkilib seyrçi qalmaqla, heç olmasa hadisələrin pərdəarxası ilə maraqlanmamaqla xalqı zədələyirsiniz. Bizi- öncülləri zəiflədirsiniz. Xalqı xalq olmaqdan çıxarıb gözüyumulu hər şeyə inanan kütlə formasına gətirirsiniz. Gələcəyimizi sual işarəsi altına qoyursunuz. Mübarizə aparmaq, cəngə atılmaq hökmən deyil, heç olmasa anlamaq lazımdır. Anlamağa can atın- bəs edər. Qoyun olmayın. Qoyun doğulmaq ayıb deyil, qoyun ölmək ayıbdır!

ORTA AMERİKALI SİNDROMU

Rus sosioloqu və kulturoloqu Aleksandr Tarasov yazır: “Xatırlayırsınızsa, mən deyirdim ki, təbliğat mexanizmləri mahiyyətcə müstəqildirlər və partlasan da onları “yaxşı” (yəni etik) etmək mümkün deyil. Təbliğat KİV kimi daxili mahiyyətə malikdir; onu sadəcə yaxşı və ya pis məqsədlərlə istifadə etmək olar. Prinsipcə Fromm eyni şeyi, amma reklam haqqında deyir. O göstərir ki, reklam şüura deyil, hisslərə təsir edir; o hipnotik təlqin kimi təsir göstərir. “Yaxşı” reklam hazırlamaq mümkün deyil, “düzgün” (yəni etik) reklam hazırlamaq olar. Yalnız daha uğurlu, müvəffəqiyyətli reklam hazırlamaq olar, onu bazar və ideologiya silahı kimi istifadə etmək olar, amma o yenə də ziyan verən, zərərli silahdır; o sizin başınızı piyləyir, sizi başdan çıxarır. Fromm deyir ki, insanın tənqid bacarıqları reklam və ya təbliğat vasitəsilə kütləşir; insanı onunla qorxudurlar ki, ondan yaxşı qoxu gəlmir və ya ona sabun və ya bir köynək alan kimi həyatında xoşbəxt dəyişikliklər baş verəcəyi kimi dəlisov arzular yeridirlər. Bütün bu obrazlar öz əsasına görə irrasionaldır, onların nə əmtəənin keyfiyyəti, nə də insanın həqiqi tələbatları ilə əlaqəsi yoxdur; onlar nəşə və ya hipnoz kimi insanı xumarlandırır, alıcının tənqid bacarıqlarını öldürürlər. Belə reklamda arzu elementi, “havadan qəsrlər” var- bunun hesabına insana müəyyən məmnunluq gətirir. Amma eyni zamanda da onun əhəmiyyətsizlik və zəiflik hissini gücləndirir. “Mahiyyətinə görə -Fromm deyir- tənqidi təfəkkür qabiliyyətinin bihuşetmə metodları, demokratiya üçün ona qarşı açıq hücumlardan daha təhlükəlidir. İnsan şəxsiyyətinə təsirinə görə isə onlar ədəbsiz ədəbiyyatdan daha əxlaqsızdır. İstehlakçı hərəkatları alıcının tənqid qabiliyyətini, şərəfini və özünə hörmətini bərpa etməyə çalışırlar, amma indiyə qədər bu ictimai hərəkat dinc başlamalardan kənara çıxa bilməmişdir.
Fromm hesab edir ki, başqa cür ola da bilməz. Eyni şey siyasi reklam sahəsində də baş verir. Fromm deyir ki, bütün bunlar dəqiq və aydın şəkildə orta amerikalının, obıvatelin şüurunun xüsusiyyətləri ilə əməliyyat aparır. Obıvatel üçün reklamda yaşamaq normaldır, ətrafdakıları isə kütləşdirir. Və yalnız obıvatellər üçün bu qorxulu deyil- onlar artıq kütdürlər. Onlar öz mühitlərində, özləri üçün aydın olan dünyalarında bundan həzz alırlar. Digərlərinə münasibətdə isə reklam- cinayətdir: uşaqlardan başlayaraq -belə ki, onların orta amerikalı kimi deyil, başqa bir insanlar kimi inkişaf etmək imkanları vardır- həmin reklamın qıcıqlandırdığı insanlara qədər. Reklam- həqiqətən də cinayətdir. Reklam istehlakçısı zorla kütləşdirilir. Fromm amerikalıların misalında bunu çox yaxşı izah edir; o deyir ki, tipik reklam qəhrəmanı multiplikasiya personajı Mike-Mausdır ki, qeyri–real təhlükələr dünyasında yaşayır, onu həmişə izləyirlər, yemək, tutmaq, məhv etmək istəyirlər, amma o həmişə, möcüzə ilə, hansısa təsadüflərin və s. köməyi ilə ölümdən qaçmağa -yenə də möcüzəvi şəkildə- və öz düşmənlərinə zərər vurmağa müvəffəq olur. Bu süjet, müntəzəm olaraq, dəfədən-dəfəyə, ildən-ilə təkrar olunur. Psixi sağlam olan heç bir insan ona, onun variasiyalarına sonsuz olaraq, ildən-ilə baxmaq istəməz. Əgər orta amerikalı buna baxırsa, deməli bu süjetdə cəlbedici element vardır, deməli amerikalı özünü Mike-Mausla eyniləşdirir, deməli o da özünü daima təhlükədə, boğulma vəziyyətində hiss edir, sanki böyük bir şey səni izləyir və səni udmaq istəyir. Orta amerikalı, beləliklə, öz qorxularını yenidən yaşayır, bir daha özünün miskinliyi hissini yaşayır və sonra özünə təsəlli tapır: “Hər şeyə baxmayaraq, mən (Mike Maus) yenə də xilas oldum! Bu dəfə də mən düşməndən güclü oldum”. Və bu zaman orta amerikalı heç dərk etmir ki, onun xilası, onun bəxtinin gətirməsi daha çox onun aradançıxma qabiliyyətindən və bu izləyicini onu tutmağa imkan verməyən müxtəlif vəziyyət və təsadüflərdən asılıdır- yəni, vəziyyət alçaldıcıdır.
Danışmaq istədiyim daha bir “kərpic” Fromm tərəfindən müasir cəmiyyətin repressiv kimi təsvir edilməsidir. Prinsipcə, müasir cəmiyyətin repressiv kimi qəbul edilməsi neofreydistlər üçün təbii haldır. Amma Frommda bu, çox maraqlıdır ki, mahiyyətcə onun iradəsindən asılı olmayaraq alındı. O, insanın öz vicdanı ilə hərəkət etməsi və sosial maskasından, yəni “qeyri-produktiv” “sosial xarakter”indən qaçma qabiliyyəti barədə mülahizələr yürüdürdü. Amma bu zaman Fromm qəflətən dərk etdi ki, əgər insan öz həqiqi mahiyyətini dərk edirsə və “sosial xarakter”dən qaçırsa, o zaman o bununla mövcud sosial sistemin fəaliyyətini pozur, bu isə qaçılmaz olaraq onun dəyişdirilməsi istiqamətindəki sosial hərəkətlərə, Sartrın dediyi kimi- inqilabi layihəyə gətirib çıxarır. Buna görə də cəmiyyət, təbii ki bütün gücü ilə insana öz daxili mahiyyətini dərk etməyə mane olmağa çalışır- diqqət yetirin: qanunla cəzalandırılan inqilabi hərəkətlərə deyil, insan tərəfindən öz daxili mahiyyətinin dərk edilməsinə mane olur. Yəni bu cəmiyyət öz daxili parametrlərinə görə immanent olaraq repressivdir. Frommun bu kəşfinin radikal üçün nə kimi əhəmiyyəti var? Belə ki, siz dərk etməlisiniz: siz bu cəmiyyətə mənsub olmadığınızı başa düşdüyünüz andan repressiyanın qanuni obyektinə çevrilirsiniz. Təkrar edirəm, qanuni, ona görə də şikayətlənməyin ki, sizinlə yaxşı davranmırlar, siz özünüzü pis hiss edirsiniz, siz kasıb yaşayırsınız, karyeranız uğurlu deyil, sizi döyüblər, işdən qovublar və s. Əgər siz özünüzü bu cəmiyyətlə eyniləşdirmirsinizsə- hər şey doğrudur, sizinlə elə davranmalıdırlar, onlar tərəfindən bu tamamilə qanuni repressiyalardır, onları zərurilik kimi qəbul etməli və zorakılığa zorakılıqla, təsirə əks-təsirlə cavab vermək lazımdır. Yəni müqavimət göstərmək lazımdır”.

DEMOKRATİYA VƏ PLÜRALİZM YOX, TƏBLİĞAT-TƏŞVİQAT

Nəsrəddin Tusi Marağa rəsədxanasını inşa etdirmək üçün Hülaki xana müraicət edir. Hülaki xan göydə baş verənlərə niyə bu qədər vəsait ayrımağın məntiqini anlaya bilmir. Nəsrəddin Tusi isə məsələni əyani olaraq başa salmaq üçün dağdan enişə içi boş bir qazan hellədir. İçi boş qazanın səs-küyündən qoşun vahiməyə düşür. Hülaki xana üzünü tutan alim deyir: “Xan sağ olsun, baxın, bu qədər ordunun arasında vahiməyə qapılmayan iki nəfər var- biri sizsiniz, digəri mən. Çünki səs-küy salan əşyanın sadəcə bir qazan olduğunu bilirik. Ordunun isə heç nədən xəbəri yoxdur, ona görə də pərən-pərən düşüb. Bilgisizliklə bilgililiyin arasındakı fərq də bundan ibarətdir”.
Nəsrəddin Tusinin sözü olmasın, ətrafımızda baş verənlərin mütləq bizə təsiri vardır. Özü də göy cisimlərindən daha çox. Göy cisimləri bizdən nə qədər uzaq olursa, təsirləri də o qədər azalır. Yerdə baş verənlər yerin özündə olduğuna görə təsiri də daha çoxdur. Odur ki, özümüzü müdafiə etmək, təhlükələrdən sığortalamaq üçün biz onlar haqqında daim məlumatlı olmalıyıq.
İslamın böyük filosoflarından biri Molla Sədra deyir: “О şәхsin ki, bәdәndә оlаn qulаqdаn bаşqа bir qulаğı yохdur, оnun bu nәğmә vә dаstаndаn оlаn pаyındаn dаnışmа- bu cür dоstlаr sаmаn qiymәtinәdir; cаn mәnа әhli оlаn dоstlаrа fәdа оlsun!” Antiqlobalist cəbhədəki dostlar, əgər biz özümüzü kötüklərlə bərabər tutsaq, onlara baş qoşsaq, onda yaxşı cəmiyyət qura bilmərik. Tam irəli! Onlara dərs keçməyin, yol göstərməyin başını buraxıb öz işlərinizlə məşğul olun. Biz kötükləri elə özümüz vurmalıyıq. Əlavə yükləri gəminin bortundan aşağı tullayıb tufana sinə gərməliyik. Kötüklərin qisməti baltalanmaqdır. Rəhminiz sizə baltalamağa imkan vermirsə, onda heç olmasa mışkanı azca hərəkət etdirməklə dostluqdan silin getsin! Efirdən itirin. Odur ki marginallar, statuslarımızın altına etiraz yazmayın, avtomatik bloka düşəcəksiniz. Üç nöqtə, bir nida, balam sənə əlvida, əlvida! Fyodor Dostoyevski deyirdi: “Əgər sən həqiqətə doğru gedirsənsə və bu yolda sənə hər hürən itə daş atmaq üçün dayanacaqsansa, onda heç vaxt hədəfə çatmayacaqsan”. Bizim klub demokratiya və plüralizm klubu deyil, təbliğat və təşviqat klubudur. İmam Məhəmməd Təqi buyururdu: “Bir çox insanların nifrətini qazanmadan Allah məhəbbətini ələ gətirmək qeyri-mümkündür”. Kötüklərə enerji sərf etmək yox, onları baltalamaq lazımdır. Yaxşı bağban öz bağında yabanı otların bitməsinə imkan verməz. Demokratik cəmiyyət qurmaq- bağbanın əl-qolunu bağlamaq və bağın çal-çayırla dolmasına imkan yaratmaqdır. Bağışlayın, siz səhv gəlmisiniz: bizim məqsədimiz demokratik cəmiyyət qurmaq deyil,- yaxşı cəmiyyət qurmaqdır. Nitsşenin bu barədə çox dəhşətli sözləri var. Sənətkar deyir: “İnsan- uçurum üzərində Heyvan ilə Üstün İnsan arasında bağlanmış kəndirdir”. Uçurum üzərində!
Platonla Aristotelin fəlsəfi məktəblərinin başlıca məqsədi dünyanı başa düşmək idi, məncə də fəlsəfənin başlıca işi elə bu olmalıdır. Anlamaq! Bunun ardınca gələn stoiklər fəlsəfəsində başlıca yeri əxlaqla bağlı araşdırmalar tutdu. Onların düşüncəsinə görə, insan taleyin zərbələri qarşısında dözümlə, yenilməzliklə duruş gətirməlidir. Onların bu baxışları artıq yeni fəlsəfi məktəb olmaqla, ayrılıqlara yol açdı. İndi fəlsəfədə çoxlu yeni yönlər ortaya çıxmaqdadır: biriləri Kyerkeqora yaxınlaşaraq eksiztensializmə yönəlir, digərləri dinə yardımçı olmaq üçün polemikalar açır. Əsasən antiqlobalist yönlər üstünlük təşkil edir. Dünya (mütərəqqi dünya!) daha çox qlobalizm bəlasından qurtulmağın yollarını arayır. Əsas odur ki, ruslar dinə böyük maraq göstərirlər. Dünyanın hər yerində tərəqqipərvər ictimaiyyət dinə qayıdış edir. Ənənə möhkəmlənir. Şiəçiliklə pravoslavlıq arasında böyük bir dostluq yaranıb və çox maraqlı paralellər aşkarlanıb...

NATO-ÇU İMAMLARIN NƏZARƏT ETDİYİ MƏTBUATIMIZ

İnformasiya müharibəsinin getdiyi çoxsəviyyəli diskursiv məkanın monitorinqi göstərir ki, artıq bir çox azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəaliyyəti NATO formatına uyğun proqramlaşdırılmış, illüziyalı şüur formalaşdırılmışdır. Bu işlərin Memarına əhsən! Azərbaycan mətbuatı NATO-nun ölkəmizdəki 6-cı kolonunun- Gülənçi şəbəkəninin monopoliyasındadır. Azərbaycan mətbuatının əsl sahibi Fətulla Güləndir. Hakimiyyətdəki NATO qruplaşması- Gülənçi şəbəkə ölkəmizdə süni siyasi fəaliyyət və təfəkkür industriyası formalaşdırmışdır. Süni sosial seleksiyaya yol verilir. Özlərinə- məhz ABŞ agentlərinə qoyulan 5-ci kolon adını onlar Rusiya yönümlülərə şamil edirlər. Vətənpərvər görünmək üçün gərək türkçü-nurçu fikirlər səsləndirməlisən, əks təqdirdə “rus agenti”, “farspərəst” damğası alacaqsan. Cəmiyyəti standartlaşdıraraq Qərb formatına salırlar. Mütəxəssislər belə standartlaşmanın sayəsində yaranmış insan tipini “orta avropalı” adlandırırlar. İctimai həyatın normal axarını diversya etmək, şüurları pozmaq məqsədilə ortaya atılmış teoriya və doktrinalar “orta avropalı” kütləsini yaradır. Belə kütlə özü də bilmədən xarici dövlətin konkret hərbi tapşırığını yerinə yetirir.
Gülənin Azərbaycandakı imamlarının nəzarət etdiyi media İŞİD terrorçularını “müxalif qüvvələr”, “mülayim müxalifət”, onlara qarşı döyüşənləri “şiə silahlıları”, Suriyadakı qanuni hökuməti “Əsəd rejimi” adlandırır və ictimai şüura mənfini müsbət kimi, xeyiri şər adı ilə yeridir. Saxta kadrlar vasitəsilə Rusiya aviasiyasının Suriyada dinc müsəlman əhalini qırdığı haqda təsəvvür yaratmaq istəyirlər. Proqramlaşma instrumenti yolu ilə baxışlarda dəyişikliklərə nail olurlar. İnsan əvvəlcə yalanı etinasız qəbul edir, həmin yalan təkrarlandıqca isə ona öyrəşir, get-gedə onun şüurundakı “dünya mənzərəsi” 180 dərəcə dönür. Ağ qara kimi, qara isə ağ kimi görünür.
Azərbaycan mətbuatı dünya xəbərlərini Türkiyənin antirus və antişiə mənbələrindən götürməklə dərc edir. Hətta Rusiya və İrandakı yeniliklər barədə xəbərlər belə həmin ölkələrin özündə olan mənbələrdən deyil, Qərb və Türkiyə mənbələrindən götürülür. Gülənçi şəbəkə Türkiyəni əsas orientir seçmişdir. Tez-tez olur ki Türkiyə mətbuatının buraxdığı hansısa feyk Azərbaycan mətbuatı tərəfindən anicə qapılır, liberal camiə tərəfindən sosial şəbəkələrdə müzakirəyə çıxarılır və gündəmdə saxlanılır. Türkiyə mediası Nusraçıları müxalifət kimi göstərir. Türk mediasının bizdəki quyruğuna fikir verin. Bəzi telekanallarımız da eyni cümlələrdən istifadə edir. Beləcə İŞİDpərəst Türkiyə mətbuatı nurçu imamlarımız tərəfindən gizlicə idarə olunan gülənist mətbuatın generatoruna çevrilmişdir. NATO tərəfindən ölkəmizdə qurulan və maliyyələşdirilən, Türkiyə mətbuatına əsaslanan media-holdinqlər insanlarımızın şüurunda köklü dəyişikliklər aparmaq əzmindədir. Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş belə nəhəng kampaniya ilk növbədə dünyagörürüşün dəyişdirilməsini qarşıya məqsəd qoymuşdur. ABŞ-dakı ideoloji qərargahlardan baş götürən masştablı fəaliyyət kütlənin şüuru ilə hərtərəfli manipulyasiya etməyə imkan verir. Rusiya və İrandan xarici düşmən obrazı yaratmaq yolu ilə kütləvi şizofrenik qorxu mühiti formlaşdırılır ki, belə mühit Türkiyənin yeganə xilaskar, Qərb yolunun isə yeganə düzgün yol olması fikrini pyedestalda saxlamağa şərait yaradır.
“Buda Türkiyə” faceboook səhifəsi yazır: “Doğrudanmı millətimiz hələ də murdar sionistləri tanımır?. Gəlin bir fikirləşək. Hansı sayt və səhifə mənəviyyatı, milli-dini dəyərlərimizi, vətənpərvərliyi, xalqı sevməyi təbliğ edir, o sayt və səhifələrə “İran agenti”, “farspərəst” damğası vururlar. Amma diqqət edin, o saytlar ki guya millətçidi, əslində fitnəçilərdi və onların təbliğ etdikləri görün nələrdi: Qardaş bacını zorladı, ata oğlunu öldürdü, seks ulduzu müsəlmandı, Röya soyundu, Aygünün çılpaq şəkilləri, qızı zorladılar, İranda türklər ayağa qalxdı, İŞİD islamdı... Fikir verin, diqqət edin: bunlar elə tərzdə təbliğat aparırlar ki, insanlara şüuraltı təsir edir. Həm də əxlaqsızlığı, özbaşınalığı, mənəviyyatsızlığı təbliğ edir və adiləşdrirlər. İkinci vurduqları zərbə İslam dini və müsəlman xanımlardı... İsrailin məqsədi ölkəmizi məhvə doğru sürükləməkdir”.

BEYİNLƏR NATO KOMPÜTERLƏRİNƏ KODLAŞDIRILIB

Vətəndaşlarımızın bir çoxu Tavistok Universitetinin hazırladığı media görüntülər əsasında fikir yürüdür. Xalqın özünün hesab etdiyi fikirlər əslində Qlobal Prediktorun fikirləridir. Tavistok insanların beynini yuyur, format edir və yenidən yükləyir. Vətəndaşlarımızın dünyagörüşünü o formalaşdırır. İnsan elə bilir ki, bunlar onun öz şəxsi fikirləri, baxış bucağı, illərin gərdişində sınaqdan çıxaraq oturuşmuş formulirovkalarıdır. Əslində isə onun boşqabına nəyi qoyurlarsa, onu da götürür. O boşqabın aşpazları isə Amerikanın tədqiqat institutları və beyin mərkəzlərinin əməkdaşlarıdır. İnsanlarımız mühakimə yürütdüklərinin tamamilə qərbmərkəzli sxemaya uyğun gəldiyinin, təfəkkür tərzlərinin birqütblü atlantik əməliyyat sistemi ilə paralellik təşkil etdiyinin fərqinə varmırlar, çünki uzun illərin yanlış təbliğatı nəticəsinə belə proqramlaşdırılıblar. Beyinləri NATO kompüterlərinə kodlaşdırılıb.
Bu gün həmin NATO əməkdaşlarının əsas fəaliyyət meydanı sosial şəbəkələrdir. Sosial şəbəkələrdə aparılan informasiya müharibəsi vasitələri arsenalı insan dünyagörüşünün  destruksiyasına, mənəvi dəyərlərin və oturuşmuş ənənələrin süni fantomlarla əvəzlənməsinə hesablanıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri faktlara yox, şərhlərə inanmağa meyllidirlər, artıq belə proqramlaşdırılanlar kifayət qədərdir. Sağlam düşüncə arxa plana keçir, nəticədə kütləvi süni şizofreniya yaranır. İnsanlar get-gedə düzgün fikir yürütmək, nəticə çıxarmaq qabiliyyətini itirirlər. Sosial şəbəkələrdə narazılıq mühiti formalaşdırılır. Rusiya və İran haqda neqativ məlumatları tematik qruplara ataraq elə atmosfer yaradırlar ki, guya cəmiyyətdə hamı rusa və farsa qarşıdır. İlk dəfə belə qrupa düşən istifadəçiyə elə gəlir ki, burda hamı səmimi hisslərini sərgiləyir. Süni yaradılmış belə mühitlə qarşılaşan gənc manipulyasiyanın qurbanı olur, yalanlara uyur. Onun təsəvvüründə reallıq itir, illüziyalar formalaşır.
Sosioloq və filosof Aleksandr Zinovyev yazır: “Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin vəzifəsi insanların beynini o qədər yükləməkdir ki, orada abırlı nəyəsə yer qalmasın və dərindən düşünmək qabiliyyəti itsin. Beyinləri şablonlarla, klişelərlə, boşboğazlıqlarla, həyat tərzi çeşidləri ilə, cazibədar şirnikləndiricilər ilə doldurmaq. Bu üsulla faktiki olaraq bütün əxlaqi tabuları aradan qaldırıblar, əsrlərlə oturuşmuş sağlam həyat tərzi normalarını hər cür pozğunluqla əvəzləyiblər, mədəniyyətin ali nailiyyətlərini kütləvi psevdomədəniyyət ilə dəyişiblər. Sistematik olaraq psixoloji və ideoloji bəsitləşdirmə və insan şüurunun standartlaşdırılması mexanizmini realizasiya edirlər”. Axşamçağı qaş qaralanda televiyalarda qızğın şoular verilir, şıdırğı çal-oynasın işə düşür- məqsəd budur ki, insanlar evə yığışanda, başları sakitlik tapanda belə siyasət barədə düşünməsinlər. Qaçqın şoumenlər xalqımızın başını NATO-ya lazım olan istiqamətdə qatır və get-gedə xalqın idollarına çevrilirlər. 120-180-ci illərdə yaşamış yunan aqili Lukian deyirdi: “Rim hökmən məhv olacaq, çünki müğənnilər tərbiyələndirmək əvəzinə əyləndirməklə məşğul olmağa başlayıblar”. Olkələrdə “demokratik institutlar formalaşdırmaq” adı altında işğal muzdurları yetişdirirlər. Azərbaycan mediasına KİV- Kütləvi İnformasiya Vasitələri yox, İMV- İnformasiya Müharibəsi Vasitələri demək daha düzgün olardı. Doktor Əli Şəriətinin sözləri yada düşür: “Аrtıq Şәrqdә dә Tеymur istibdаdındаn әsәr-әlаmәt yохdur. Bütün vәhşiliklәr mоdеrnizm, mәdәniyyәt mаskаsı tахmışdır. İnsаndаn оlаn vәsvәsәçilәr, cәllаdlаr, pеşәkаr qаtillәr qаlstuk tахıb оdеkаlоn vurmuş, tәbliğаt yоlu ilә hücumа kеçmişlәr. İnsаnlаrın dаmаrınа “Qәrb mәdәniyyәti” аdlı zәhәr köçürülür”.
Xalqımıza qarşı total müharibə gedir, insanlarımız kütləvi surətdə beyin yuyulmasına məruz qoyulur. Özümüzü özümüzə düşmən kimi tanıdır, mənəvi dəyərlərimizə və oturuşmuş ənənələrimizə nifrət aşılayırlar. Liberal və pantürkist ideyalar sosial şəbəkələrdə dominantlıq edir. Meydanlarda işləyərək antirus və antifars fonu yaradırlar. İş elə gətirib ki, jurnalist və redaktorlarımızın əksəriyyəti liberalizm virusuna yoluxub. Dərin təfəkkürü və intellektual səviyyəsi olmayan bu bədbəxtlərin əksəriyyəti savadlı görünməyin yolunu liberast dəyərlərin təbliğində görürlər. Satanizmin tərəfində öz xalqına qarşı permanent döyüşməklə onlara elə gəlir ki, cəmiyyət üçün nəsə xeyirli bir işlə məşğul olurlar. Auditoriyalarından aldıqları dəstək onları düz yolda olduqlarına inandırır. Onların informasiya sahəsinə, təsir dairəsinə düşən gənclər də liberal ideyaların daşıyıcılarına çevrilir. Liberalların yaratdığı informasiya məkanına qatılan oxuculardan yalnız güclü iradəyə malik az qisminə təsirə düşməmək nəsib olur. Hətta belə auditoriyanın içində sağlam düşüncəli biri olanda belə o etiriazını bildirmir, susmağa üstünlük verir, çünki kor kütlə öz “dəlil”ləri ilə onu basıb əzir, heç kəs “ağ qarğa” görünmək istəmir.

MƏN SİZİN HAMINIZI KLAVİATURA ARXASINA ÇAĞIRIRAM

Şəhid Mürtəza Mütəhhəri deyirdi: “İnsanın ağlı o vaxt ağıl sayılır ki, ələk olsun; yəni ağlına daxil olan hər bir şeyi ölçüb-biçsin, ona yaramayanı töksün, yaxşılarını saxlasın”. İnsanları kontrol etmək və öz istədikləri məcraya yönəltmək üçün informasiya axınını kontrol edirlər. Dezinformasiyaların boşluğu, həqiqətdən uzaqlığı və mənasızlığı elə ilk baxışda görünsə də, həmin məlumatlar real faktların bacarıqlı təhrifi və inandırıcı formaya salınması ilə işlək vəziyyətə gətirilir. İstənilən materialda, lap “Mayn Kampf”da və yaxud Aum Sinrikyonun ədəbiyyatında da ağlabatan məqamlar tapmaq olar. Gebbels nasist təbliğatçılarını öyrədirdi ki, yalana həqiqət də qarışdırmaq, hər şeyi öz dozasında vermək lazımdır ki, əsl məramımız gizli qalsın. Eyni versiyanın dəfələrlə təkrarlanması beyinlərdə obyektin qara obrazını yaradır. Həmin faşist ideoloqu Gebbelsin dediyi kimi: “Min dəfə təkrarlanan yalan həqiqətə çevrilir”. Nəyisə sübut etməyə və arqumentlər gətirməyə ehyitac yoxdur- eyni yalanı sadə və anlaşıqlı dildə dəfələrlə təkrarlamaqla lazımi effekti almaq olur. Tədricən şər beyinlərə xeyir kimi yeridilir. Qərbyönümlü və Türkiyəyönümlü təbliğat elə aparılır ki, xalq həmin ideyaların səmimiliyinə inansın. Beləcə, insanlar həqiqətə oxşarlığı həqiqətlə dolaşıq salırlar. İnformasiya dənizinin içində liberal diskursa uyğun gələn məlumatlar diqqətlə seçilir, dekonstruksiya edilir və müxtəlif kanallarda təkrar-təkrar paylaşılır. Düşmən gözümüzün önündə xalqımıza qarşı dezinformasiya axını yaradır, həmin ziyanverici axını aktivləşdirir və istiqamətləndirir. Yenə də əsas hədəf- aborigenlər, yerli əhalidir. Təfəkkürlü insan istənilən informasiyaya diqqətlə və emosiyasız yanaşmalıdır. Sözdə deyilənlərlə əsl niyyət həmişə üst-üstə düşmür. İnformasiya müharibəsində ən haqlı olan ən bərk qışqıran deyil. Odur ki diqqətli olmağa məhkumuq və xalqımızı da buna hazırlamalıyıq. Məqsədimiz xalqımıza qarşı aparılan informasiya müharibəsində atəş nöqtələrini üzə çıxarmaq, manipulyasiyanın fəsadlarını minimuma endirmək olmalıdır. Sosial enerji həm dağıdıcılığa, həm də yaradıcılığa yönələ bilər. Biz onu yaradıcılığa yönəltməliyik. Destruktiv qüvvələrin ölkəmizdəki informasiya mexanizmlərinə təsirini minimuma endirmək lazımdır. Əsas diqqət sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətə yönəlməlidir. İlk növbədə xalqımızın informasiya potensialını gücləndirməli, bizə məxsus olan qruplardakı üzvlərin sayını artırmalı, səhih məlumatların daha geniş kütlənin nəzərinə çatdırılması üçün çalışmalı, haqqı daha operativ şəkildə yaymalıyıq. Şəbəkə prinsipi ilə xalqçı qrupların çoxsaylı özəklərini formalaşdırmalıyıq. Xalqımıza qarşı aparılan informasiya müharibəsinin törədəcəyi təhlükənin miqyasını başa düşməli və müqavimət strategiyamızın vacib elementlərini indidən müəyyənləşdirməliyik. İnsanlarımızın biliklərini daha da artırmalıyıq. İstedadlı vətən oğulları bu vacib işdən kənarda qalmamalı, müqavimətə heç olmasa virtual dəstək verməlidirlər. İnformasiya müharibəsində qələbə çalmaq üçün siyasi, mədəni, ədəbi, jurnalistik kompotentlərin vəhdəti gərəkdir. “Yumşaq güc”ün vətəndaş resursundan tam yararlanmalıyıq. Xalqımıza özümüz obyektiv informasiya çatdırmalı, boşluğun dezinformasiya ilə doldurulmasına şərait yaratmamalıyıq. Hər bir fürsətdə hakimiyyətdəki gülənçi şəbəkənin, eləcə də müxalifətdəki 5-ci kolonun media-yalanlarını açmalı, NATO-nun mənfur planını alt-üst etməliyik. Xalqımızın get-gedə daha çox parçalanması və zəifləməsi üçün aparılan oyunların qarşısında sipər çəkməliyik. İnformasiya sferasında apardığımız müqavimət siyasəti bir an belə ləngiməməlidir.
Ali Dini Lider Ayətullah Xameneyi deyir: “Bəli, haqq tərəfdarı olan xüsusi insanlar qrupu, yaxud onların böyük əksəriyyəti bir cəmiyyətdə mahiyyətlərini dəyişdirib yalnız öz dünyalarına əhəmiyyətli yanaşdıqda, can qorxusundan, sərvətlərinin azalması qorxusundan, məqam və vəzifələrinin əldən çıxması qorxusundan, pis baxılması qorxusundan və yalqız qalmaq qorxusundan batil hakimiyyəti qəbul edib batil qarşısında dayanmadıqda, haqqı müdafiə etmədikdə, canlarını qoruduqda, o zaman İslam dünyasında Hüseyn ibn Əlinin (ə) elə vəziyyətdə şəhidlik faciəsi başlanır. Hökumət Bəni-Üməyyəyə, onun Mərvan qanadına, sonra Bəni-Abbasa və axırda da İslam dünyasında bu günə qədər davam edən şahlar silsiləsinə çatır”. Hal-hazırda informasiya məkanında inisiativ oppenentlərimizin- rus düşmənlərinin, şiə qanına susayanların, Stalindən yanıqlı olanların, aborigenləri “otxod”, özlərini ali irq sayanların tərəfindədir. Şiəçi, sovetçi, avrasiyaçı qruplar bu gün sosial şəbəkələrdə müdafiə mövqeyindədirlər. Ona görə ki, ABŞ və İngiltərə öz siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün nəhəng kommunikasiya potensialına malikdirlər və sağa-sola səxavətlə qrant paylayırlar. Biz nəyə görə həmişə cavab verməli, özümüzə bərait qazandırmalı, daim nəyisə sübuta yetirməyə çalışmalıyıq? Artıq hücuma keçməyin vaxtı çatmışdır. Bizim Şimalda Kreml, cənubda isə Ayətullahlar məktəbi kimi dayaq nöqtələrimiz var. Mətin olun! “Sağ qalmış” filmində deyildiyi kimi, “Oğlanlar döyüşüblər və həlak olublar, bizim borcumuz onların ərsəyə gətirdiyi ənənələri və şöhrəti qoruyub saxlamaqdır”. Aborigen oğulları yad elementlərin cavabını layiqincə verməli, şüurlara iyrənc təcavüz durdurlmalıdır. Üstünlüyümüzün bir cəhəti də odur ki, biz aborigenik, öz torpağımızda yaşayırıq, bu viruslar isə başqa torpaqlardan bizim ərazilərə təşrif buyurmuşlar. Bizim torpağa bağlılığımız və kosmogenetikamız onları sökür. Soyu-kökü bəlli olmayan reptiliyalar Sinedrionun əmri ilə üstümüzə yeriyirlər və muzda hürürlər. Biz isə mövqelərimizi və ənənələrimizi müdafiə edirik. Onlar köklü olmadıqlarından bizim reallıqları çətin qavrayır, planlarını stabil axarda həyata keçirə bilmir, tez-tez səhvlər buraxırlar. Hər bir müharibədə olduğu kimi informasiya müharibəsində də taktiki cəhətdən üstünlüklər və güzəştlər, zəfərlər və uğursuzluqlar olur. Biz düşmənlərimizin səhvlərindən layiqincə yararlanmalı, onların hücumlarını hər sahədə dəf etməyi bacarmalıyıq.
Bilmək lazımdır ki, xalqımıza qarşı beyin müharibəsi aparılır və insanlarımızın təfəkkürünü əldə etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. Ona görə də xalqımızın informasiya müqavimətinin təşkilinə ehtiyac vardır. İnsanlarımız yağı düşmənin cəbhəsində yer almamalı, satanizmin əlində alət olmamalıdırlar. Liberalların Azərbaycan xalqına qarşı apardığı informasiya müharibəsində aktiv və effektiv müqavimət tədbirləri həyata keçirmək lazımdır. Bizə qarşı aparılan hibrid müharbəyə qarşı qeyri-hərbi silahımız olmalıdır. Ayətullah Xameneyi demişdir: “Düşmən şübhələri istehsal və təbliğ etməklə, həya və iffətə zidd olan məsələləri yaymaqla mömin və sağlam gəncləri dindən uzaqlaşdırmaq, həya pərdələrini yırtmaq istəyir. Bu gün onlar bunu virtual vəsaitlərlə edirlər... Bu planla qarşılaşmaq üçün ruhanilərin əsas vəzifəsi budur ki, məzhəbin bilici insanları və elmiyyə hövzələri sözügedən hücumun qarşısına çıxmaq üçün öz böyük ordularını hazırlamalıdırlar”.
Ali dini lider virtual məkanın hər keçən gün daha sürətli bir şəkildə yayılmaqda olduğunu, bunun üçün də düzgün siyasətlər həyata keçirmək gərəkdiyini söyləmişdir. Xameneyi virtual məkanın mədəniyyət, siyasət, iqtisadiyyat, həyat tərzi, iman, dini və əxlaqi inanclar kimi müxtəlif sahələrdə fövqəladə yumşaq bir güc olduğunu vurğulayaraq cəmiyyətin fikri və əxlaqi sərhədlərinin qorunması məqsədilə uyğun dizayn və planlamaların edilməsi lazım olduğunu bildirmişdir. Tanınmış mərcələrdən olan Ayətullah Məkarim Şirazi də virtual aləmi gələcək nəslin maariflənməsi üçün istifadə etməyin vacibliyini vurğulamışdır: “Virtual aləm ən əhəmiyyətli gücə çevrilib. Bu aləmi quranlar xarici ölkələrdədir və onların məqsədi, İslam mədəniyyətinin dünyada nüfuzunu aradan aparmaqdır. Ancaq müsəlmanlar düşmənə düşmənin üsulu ilə cavab verməli, virtual aləmdən faydalanaraq İslam mədəniyyətini dəyişik dillərdə və dəyişik materiallarla bütün dünyaya yaymalıdırlar. Bu gün dünyada birinci sözü virtual aləm söyləməkdədir. Bu aləmdə bir çox ailələr dağılır, insanlar günaha və pozğunluğa çəkilir. Ölkələr səviyyəsində tədbirlər görülməlidir. Müsəlmanlar virtual aləmdən dini maarifi yaymaq, insanları doğruya çatdırmaq, doğru məlumatları dünyaya təqdim etmək, məzlumların səsi olmaq, qısacası ədaləti dünyaya yaymaq üçün istifadə etməlidirlər. Gələcək nəsli İslam maarifi və mədəniyyəti ilə tərbiyə etmək istəyiriksə, virtual aləmdən istifadə etmək artıq bir zərurətə çevrilib. Çünki köhnə üsullar yeni nəslin istəklərini təmin etməkdə yetərli olmayacaq”.
Mən sizin hamınızı sosial şəbəkələrə çağırıram. Klaviatura arxasına keçin, Satanaya qarşı döyüşdə bizi yalnız buraxmayın. Kimin internetə çıxışı varsa, heç olmasa gün ərzində bir dəfə sosial şəbəkələrə girsin. İnsan gündәlik hәyatında istәnilәn bir işi icra etmәk üçün müәyyәn hәrәkәtlәr ardıcıllığından istifadә etmәlidir. Əgәr hәrәkәtlәr ardıcıllığı müәyyәn sәbәbdәn pozularsa, mәlumdur ki, hәyata keçirilәcәk iş nәticәsiz olacaqdır. Demәli, istәnilәn nәticәni әldә etmәk üçün yerinә yetirilәcәk hәrәkәtlәr ardıcıllığını düzgün hәyata keçirmәk lazımdır. Buna alqoritm deyilir. Anqtiqlobalist cəbhəyə virtual dəstəyi həyatınızın alqoritminə salın. Hər gün internetə girib liberal camiəni bizləmək həyatınızın qaydasına çevrilsin. Antiqlobalist cəbhəyə dəstək durun, Satananın nökərlərinin cavabını verin. Qoy görsünlər, xalq onların çirkin oyunlarında alət olmaq istəmir. Qoy görsünlər, xalq onların iç üzünə artıq bələddir. Qoy görsünlər, əvvəlki nömrələr artıq girmir. Qoy görsünlər, köhnə başpiyləmələrin heç bit effekti yoxdur. Çox yox, heç olmasa statusların altında şərhlər yazın, bəs edər. Bir çoxlarınız liberal yığını ilə bərabər olmayan diskissiyalayda misilsiz bacarıqlar əldə etmisiniz. İnsanlarımız daha təcrübəli olublar. Polemikalara qatılın. Əlbəttə şərhiniz məzmunlu və faktlara əsaslanan olsa daha yaxşı olar, amma heç olmasa adi sözlərlə öz mülahizənizi söyləyin. Xırda fikirlər İnformasiya müharibəsinin əsas vintcikləridir. Balaca detallarlardan rəy formalaşır. Hətta qısa status və şərhlər İnformasiya Meydanı adlı nəhəng məkanda əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Sən xalqın bir individumu kimi öz şəxsi fikirlərini səsləndirməklə ümümxalq maraqlarının keşikçisinə çevrilirsən. Xalqın fikri kimi soxuşdurulan liberal lozunqların populyarlaşmasına şans qoymursan. Təpəgözün gözünü çıxardırsan, Məlikməmmədə əsir soydaşını qurtarmaqda yardımçı olursan. Birdəfəlik başa düşmək lazımdır ki, internetdə liberalların at oynatmasına imkan vermək olmaz. Media məkanın Satananın nökərlərinin əlində qallması yolverilməzdir. Platon deyirdi: “Vətəndaş passivliyinin cəzası yaramazların hakimliyidir”. Başa düşün ki, bu ölüm-dirim müharibəsidir. Düşünən beyinlərimiz məhz sosial şəbəkələrdə zəhərlənir. Yetişib həyata atılan gənc nəsil yanlış istiqamətə məhz internetdə yönəldilir. İnternet sizinlə bizim meydanımız olmalıdır, liberalların yox! Biz antiqlobalistlərin! Liberalları yeri gey-paraddır, internet yox! Bu kolxozniklərin yeri podiumdur, getsinlər orda paxodkalarını düzəltməklə məşğul olsunlar. Duqin deyir ki, hər bir liberal- Konçita Vurstdur. Fyodor Dostoyevski: “Liberal lakey kimi bir şeydi; gözləyir indi kimin çəkməsini təmizləyim”. Maksim Şevçenko deyir ki, liberallar- heyvan sürüsüdür. Liberallar- gəmiricilər sinfidir. Liberalizm- xəstəlikdir. Bu, başı çatmayan adamların nəsibidir. “Qərbpərəst olmaq- satqın olmaq deməkdir”. Professor Stoleşnikov deyir ki, bütün ölkələrdə ABŞ agentlərini müəyyənləşdirib, hamısını divara dirəyib güllələmək lazımdır- xalqın xilası o divardan keçir. Bir daha Dostoyevski: “Bəli, aksiomanı təkrar edirəm- liberal xalqın düşmənidir”. Liberal yığını liberal!- bundan ağır söyüş ola bilməz. Rusiyada artıq liberal söyüş yerinə işlənir, bizdə isə liberal olmağı ilə fəxr edənlər də tapılır. Şamil Rəhman: “Tezis özünün antitezisinə keçib. Liberalizm müasir dünyamızda faktiki olaraq azadlığı buxovlayan, yeni sosial köləliyi əsaslandıran ideologiyaya, daha doğrusu, “Dünya-Sistemin” periferiyasına misilsiz əsarət və istismarı gətirən qlobal hakim sinfin ideoloji silahına çevrilmişdir”. Mişel Uelbek: “Biz liberalizm ideologiyasından üz döndəririk, çünki o bizim həyatımıza məna qatmaq, individin insan cəmiyyəti adlandırılmağa layiq cəmiyyətdə özü kimiləri ilə birlikdə dinc yaşaması üçün yol göstərmək bacarığında deyil. Burası da var ki, o heç belə hədəflər də qoymur- onun hədəfləri tamamilə başqadır. Liberalizm eres kimi doğuldu, doqmaya çevrildi və yeni doqmalarla sıxışdırılıb çıxarılmış mövhumat kimi məhv oldu. Onun əsas prinsipləri bir gün yeni həyat qazancaq... amma artıq qeyri-liberal əllərdə”. Bütün dünya artıq onların iç üzünü tanıyıb, siz də tanıyın! Liberal camiənin internetdə hegemonluğu xalqın pozğunlaşmasına, düşkünlükləşməsinə və çürüməsinə gətirib çıxarır. Sosial şəbəkələrdə cəbhəçilərin, müsavatçıların dominantlıq etməsinə, xalqın adından danışmasına imkan verilməməlidir. Hansısa Osmanlı paşasının ideyası ümumxalq ideya kimi yeridilə bilməz. Bura Azərbaycandır, Diyarbəkir çölləri yox! Atası bilinməyən Atatürkü bizə ata kimi qəbul etdirə bilməzsiniz! Nə sionist təlimlər islam təlimatının yerini almayacaq, nə də azərbaycanlılar şamanizmə qayıtmayacaq! Anasına evlənən Yavuz Səlimi Sultan Səlim kimi sırımaqla Şah İsmayıl, Əli, İmam Hüseyn sevgisini qəlbimizdən çıxara bilməzsiniz! Şiə ulularının yerini osmanlı torunları tutmayacaq! Axı siz kimsiz? Kimsiz ki xalqın adından danışırsız? Xalq bizik!
“A kişi bizə rus lazımdı” facebook səhifəsi yazır: “Xalq acdır, işsizdir, təhsil və səhiyyə məhv edilib, Diyarbəkir fəhləsi Bakıda at oynadır. Xalq rusun bazarında qazandığını Təbrizdə, Ərdəbildə həkimə xərcləyib şəfa tapır. Reallıq bundan ibarətdir. Reallıq odur ki, xalq Cəmil Həsənli, Rəsulzadə, türk-turan, azad seçki və söz azadlığı hayında deyil. Xalqın axşam evə çörək aparmaq kimi fundamental problemi var. Həmçinin qeyrət deyilən bir anlayış var. Qeyrəti olan bir insanın xoşuna gəlməz ki, Anadolunun hansısa kəndindən gələn türk fəhləsi onun millətindən olan qadınlara fahişə kimi baxsın. Sizi bilmirəm, mənim Türkiyədə qardaşım yaşamır. Mənim qardaşım 30 milyon azərbaycanlıdır, onlar da İranda yaşayırlar, şükr Allaha, qeyrətləri də namusları da göz qabağındadır”.
Əsas informasiya məkanı televiziyalar və qəzetlər deyil, məhz internetdir. Biz özümüz öz informasiya məkanımızı formalaşdırmalıyıq. Öz vətəndaş mövqeyimizi sərgiləməsək, axırımızı gətirəcəklər. Onsuz da etdiklərini ediblər, xalq yarımcan, çəlimsiz vəziyyətdədir. Bundan o yana yol yoxdur. Qarşılarında biz varıq! Xalqı saxta dəyərlərə və yabanı sektalara otuzdurmağa imkan verməyəcəyik. Sorosçuluq yeriməyəcək! İctimai rəyi özümüz formalaşdırmasaq, onu bizim əvəzimizə ABŞ, İsrail və Türkiyə təsir agentləri formalaşdıracaqlar. Bizim adımızdan danışacaq, Sem dayılarına, Sion əmilərinə lazım olanları xalqın istəyi kimi yeridəcəklər.
Zahir Əliyev: “Sorosun pullarına vətəninizi satmayın. ABŞ indiyədək heç bir yerə firavanlıq gətirməyib. Bizim özünü müxalifət hesab edən “kəsim”, -bu, onların sözüdü,- böyük ehtimalla bu faktı dərk edir. Amma nə etsinlər, bu hakimiyyətə gəlməyin sonuncu ehtimalıdı... İnanın mənə, onsuz da Barak Obama-zad Rusiya və İran kimi qonşusu olan bir müxalifətin Amerikanı haraya çağırmasına sarsaqlıq kimi baxır. İflas müxaliflikdi... Bircə dənə olsun yeni ideya yoxdu. İyirmi-neçə illik təcrübələrində “Cənubi Azərbaycan”, “Traktor klubu”, “Turan”, “Türkiyə”, “Amerika”, “Vahid namizəd”, “Elektorat”-dan başqa nə eşitmisiz?”

İNTERNETDƏ ÖZ POZİSİYALARIMIZI MÖHKƏMLƏNDİRMƏLİYİK

Şah İsmayıl Xətai bir şeirində deyir: “Qardaş, gəl ərkana, bu ərkan deyil,/ Oynatma atını, bu meydan deyil./ Süleymandan əsən Süleyman deyil,/ Süleyman var Süleymandan içəri”. Bu gün meydan sosial şəbəkələrdir. İnternetə gəlin! Bizi tək qoymayın, qardaşlar, bu üfunəti silib atmalıyıq! Facebook özü düşmən resursudur, amma biz onun öz ərazisinə girərək vuruşduq. Vuruşduq və qalib gəldik! Xalqı ayıltdıq. Xalq artıq onlara nifrət edir. Tanınmış türk araşdırmaçısı Əli Çimən bildirir ki, facebookun qurucusu Mark Zukkerberq ABŞ ilə İsrail arasında xəbər daşıyıcısıdır. O göstərir ki, facebook social şəbəkəsinin yaradılmasında əsas məqsəd İran İslam Respublikasını məhv etmək olmuşdur. İrana qarşı hazırlanan bir sıra layihələr və planlar elə bu sosial şəbəkədə həyata keçirilir. Amma Hillari Klintonun da etiraf etdiyi kimi, artıq onların həmin planları iflasa uğramış, çoxmilyonluq layihələri alt-üst olmuşdur. Facebook onların öz əleyhinə işləməyə başlamışdır. Burdakı insanların əksəriyyəti onlara nifrət edir və niyyətlərini bilir. Bizlərin sayəsində! Onlar bizə qarşı hərtərəfli düşünülmüş iud planlarını işə saldılar, amma nəzərə almadılar ki, bizim öz improvizasiyalarımız var. “Həqiqətən evlərin ən süstü və davamsızı hörümçək evidir” (“Ənkəbut” surəsi, 41-ci ayə). Xalq artıq ayıq şəkildə hər şeyi saf-çürük etməyi bacarır. Üstünlük artıq bizim tərəfimizdədir, bunu dəfələrlə özləri də etiraf etmişlər. Yalan ayaq tutar, yeriməz. Aleksandr Duqin deyir: “Daha çox insan başa düşür ki, Amerikanın kömәyi ancaq dağılmaya, parçalanmaya vә xaosa gәtirib çıxarır”. Nəinki informasiya müharibəsi ekspertləri, həm də cəmiyyət özü artıq başa düşür ki, Qərb dəyərləri qoza dərman deyil. Liberalizm xalqı 20 ildir barmağına fırladıb. Demokratiya və azadlıq kimi cəfəng nəzəriyyələrin hesabına nəinki minilliklərin kökündən qaynaqlanan sivil kodumuz, həm də genetik sağlamlığımız zədələnib- bu artıq gün kimi çoxlarına aydındır.
Rusiyada internetin zərərli təsirlərinə qarşı qadağaların qoyulması ilə bağlı məsələ qaldırılanda ölkə rəhbəri Vladimir Putinin mövqeyi belə oldu ki, Rusiya cəmiyyətinin qorunması üçün nəyisə qadağan etmək yox, öz pozisiyalarımızı möhkəmləndirmək lazımdır. Onun fikrincə internetdə məhdudlaşdırmalar minimal olmalıdır və bu heç nəyi həll etmir. İnformasiya texnologiyaları sahəsində çalışan gənc alim və müəllimlərin yığışdığı “Fikirlər territoriyası” adlı forumun iştirakçılarından birinin sualına cavab verərkən Putin dedi: “İnsanları, xüsusən də gəncləri internetin zərərli təsirlərdən qorumaq üçün nəyəsə baxmağı və ya qulaq asmağı qadağan etmək yox, öz pozisiyanı aktiv şəkildə irəli yeritmək lazımdır ki, bizim adamlar istənilən informasiyanı almağa hazır olsunlar və zamanında, kəskin, gözəl və istedadlı cavab verə bilsinlər. Və bilirsinizmi, mən tez-tez görürəm ki, məhz belə də olur”.
Döyüş elə düşmənin öz ərazisində getsə yaxşıdır. Gəlib evimizin içinə girmələrini gözləməməliyik. Xalq yatıb, ayılmalıdır- deyənlər, xalq necə ayılmalıdır, bunun konkret yollarını, tutarlı mexanizmlərini bilən varmı? Xalqın ayılması elə internetdən keçir. Xalq həqiqətləri yalnız sosial şəbəkələrdə görür. Televiziyalar da, qəzetlər də İuda qrupunun əlindədir. Tv filtrdir, orda yalnız iudey filtrindən keçmiş materiallar işıq üzü görür. Televiziyaların, qəzetlərin gizlətdiyi xəbərlərə xalqın yalnız internetdə çıxışı olur. İnsanlarımız uzun illər onları düşündürən sualların cavabını ancaq bizim profillərdə, antiqlobalist cəbhənin səhifələrində, avrasiyaçı hərəkat qruplarında, şiəçi camiədə tapa bilirlər. Reallıq budur. Antiqlobalist Cəbhənin saytlarını oxuyun, Kolumbiya pikçerz bunları göstərmir, gecələr də yuxunuza girmir! Hər gün oyanmalısınız. Bəzən bir ömür də yetmir ən dərin yuxulardan oyanmağa. Müasir dünyanın nağılı neyropolitologiyadır. Hamı internetə! Hamı iverlərlə döyüşə!

BİZƏ MÜSTƏQİLLİK LAZIM DEYİL

Liberal çurbanyonun xalqın əvəzinə danışmasına imkan verməyək! Xalqa nə azadlıq, nə də demokratiya lazımdır, yalan deyirsiz! İstifadə olunan anlayışların bir çoxu aydın olmayan və qeyri-adekvat deyilmi? Demokratiya adı altında 1000 cür manipulyasiya etmək olar. Mütəxəssislərin qeyd etdiyi kimi, hal-hazırda demokratiya idarə olunan demokratiyaya çevrilib- media vasitəsilə. Azadlıq mason sözüdür, elə köləliyi ifadə edir. Propaqanda həqiqətdən daha güclüdür. Dezinformasiya informasiyanı əvəz edir. Həqiqətlə uydurulmuş yalan arasından “tonkaya qran”, tül pərdə keçir, ayırd etmək lazımdır. Gördüklərimiz həqiqət deyil, xüsusi tədqiqatlar lazımdır. Sənin balan bal dadır, bal dadır, amma səni aldadır, aldadır, aldadır! Haksli bütün bunları 1939-cu ildə daha sadə demişdi: “Reklamçıların erası gəlir!” Təəccübümüz azıb. İndi xeyir şəri təəccübləndirə bilmir, şər xeyiri təəccübləndirir. Yeni qurulan oyunda hadisənin əsl mahiyyətinə deyil, onun oxşarına istinad edilir, bu iş təkrarlandıqca nəyin yalan, nəyin doğru olmasının sərhədi itir, meydana övliya libasında başkəsənlər gəlir.
Yəhudilərin gizli “Sion müdriklərinin protokolları”nda deyilir: “Demokratiya, insan haqları və siyasi azadlıq sırf ideyadan başqa bir şey deyildir və onun heç bir reallığı yoxdur. Amma bizlərdən hər birimiz lazım olan hallarda ayrı-ayrı xalqların bəzi qruplarını cəzb etmək üçün bu yağlı tikələrdən istifadə etməliyik; öz mənafeyimiz naminə, qüdrət və hökuməti müxalif partiyalar vasitəsilə məhv etməkdən ötrü bu imkanlardan istifadə etməliyik”. Bizə demokratiya lazım deyil. Ölkədə nə prezident üsul-idarəsi, nə seçki-filan olmalıdır. Prezident institutunu elə masonlar təşkil etmişdir. Prezident və rezident sözləri eyniköklü olan latın sözlərindən düzəlmişdir. Rezident- rezidens (yerində oturan), prezident isə praisedins (başda, irəlidə oturan) sözündən yaradılmışdır. İlk vaxtlar Böyük Britaniya imperiyasının müstəmləkələrində olan baş nümayəndələrinə- canişinlərinə rezident deyilirdi. Sonralar, xüsusən Sovet dövründə imperialist ölkələrin tabeliklərində olan ölkələrdəki kəşfiyyat nümayəndələrinə də rezident deyilməyə başlandı. Ölkələri prezidentlər yox, qubernatorlar idarə etməlidir. Qubernator “kibernetika”- sözündəndir, mənası qədim yunanca “idarəetmə incəsənəti” deməkdir. Kibernetka terminini ilk dəfə elmə Platon gətirmişdir və insanları idarə etməklə bağlı elm sahəsini özündə ehtiva edir. Platon insanların da daxil olduğu obyektləri “qiberno” adlandırırdı; məsələn, yaşayış məntəqəsi, gəmi və insanların məskunlaşdığı digər administrativ ərazi vahidləri bura daxildir. Platona görə, inşa və təhciz edilmiş gəmi adi əşyadır, amma ekipajla bir yerdə o artıq “qiberno” sayılır; gəmini idarə edən mütəxəssis isə “kibernet” adlanır. Ölkələr quberniya halında Rusiya imperiyasına daxil olmalı və onları Kremldən təyin olunan kibernetiklər idarə etməlidir. Nə qədər ki, ölkəmiz müstəqildir və özümüzkülər idarə edir, bəlalarımız bitib-tükənməyəcək. Dərd burasındadır ki, müstəqil olduqca ölkəmizi heç özümüzkülər də idarə etməyəcək, bütün həyati, idarətmə və gəlir rıçaqları Kürdistan bölgəsindən olan kriptlərin əlində cəmlənəcək. Bundan əvvəl də belə olub, bundan sonra da belə olacaq. Regionumuzun xüsusiyyəti belədir ki, müstəqil olan kimi qədim İsrailoğulları avtomatik başımızın üstünə kəsdirəcək və qanımızı soracaqlar. Gələcək nəsillər bundan nəticə çıxarmalıdırlar.
Amerikada görün nə qədər prezident seçilib, bəyəm içində mason olmayanı varmı? Bircə Kennedi olub, onu da elə nümayişkaranə şəkildə güllələdilər, getdi işinə. Xalqa dərs olsun. Məmləkəti dəmir əl idarə etməlidir, Stalin kimi, ömürlük xalqçı hökmdar olmalıdır. İşləri o dəmir əl aparmalıdır, 5 ildən bir demokratik yolla seçilən mason prezidentlər yox! Bizə stalinizm lazımdır. Müzakirələr səngimək bilmir: Stalin tirandır, yoxsa titan? Stalinin vaxtında sağlam xalq vardı. Onun qurduğu cəmiyyətdə çiçəklənmə gedirdi. Stalin hər il ərzağın qiymətini iki dəfə aşağı salırdı. Stalin hər il iş saatını bir saat endirirdi, deyirdi fəhlə cəmi 2 saat işləsə bizə bəs edər! Stalini zəhərlədilər, imkan vermədilər, o öləndə iş saatı 5 saata endirilmişdi. Ədalət Zamanov: “BP-nin qapazaltısı olmaq nə zamandan azadlıq olub?” Azadlıq, demokratiya kimi cəfəng sözlərə inanmayın, soruşun bizə konkret nə verəcəksiniz? Vladimir Mayakovski deyir: “Bəzilərinə bublik, bəzlərinə bublikin deşiyi- demokratik respublikanın mahiyyəti budur!” Vinni Pux facebook profili: “Demokratiya istəmirik, ləyaqətlə qazanılan çörək, iş və sosial ədalət istəyirik”. Stalin deyirdi: “Müstəqillik- yalançı görüntüdən başqa bir şey deyil; müstəqillik adı altında ölkənin imperialistlərdən tam asılılığı gizlədilib”. Təbii sərvətlərin nə qədər çox və tükənməz olsa da, onları gözü doymayan sionist canavarları basıb yeyəcək, xalqa xırda tikəsi belə çatmayacaq. Nə vaxt Azərbaycan müstəqil olacaq, onun nefti-qazı avtomatik İsrailin əlinə düşəcək. Azərbaycan xalqı 1990-cı illərdə çıxarılan oyunların qurbanı oldu. Bu ölkənin var-dövləti, sərvəti axsın Çuxursəd kürdlərinin cibinə, azərbaycanlılar aclıq və səfalət ucbatından sirkə içib intihar etsinlər- bununçün lazımdır müstəqillik! Biz bunu gördük, bizdən əvvəlki nəsillər gördü- siz, gələcək nəsillər bir daha Azərbaycanda Kərbəla müsibətinin yaşanmasına imkan verməməlisiniz. Nə qədər ki müstəqillik var, Kürdistan, Çuxursəd bölgəsinin iudaları, İsrailin ölkəmizdəki sadiq kürd kolonu qanımızı içəcək - bilin və agah olun!
Özünü “sülhsevər”, “mədəni”, “insan hüquqlarını qoruyan”, dünyaya “demokratiya” gətirən kimi göstərən, daima insanların qayğısına qalmaq görüntüsü yaradan, əslində isə vəhşi, insan qanına susamış, heyvanları belə özlərindən olmayan digər xalqlardan üstün tutan Beynəlxalq Sionist Sindikat heç bir xalqa müstəqil yaşamağa imkan verməyəcək. Bunu yaxşıca yadınızda saxlayın. İnsanlığı səfilliyə, aclığa, susuzluğa, qətliamlara, soyqırımlara məruz qoyan vəhşilər- ABŞ, İngiltərə və İsrail nə qədər Yer üzündə var, heç bir müstəqillikdən söhbət gedə bilməz. Güc birlikdədir. Müstəqil olmaq- xalqın kürd-yəhudi yırtıcılarına qarşı meydanda tək qalması deməkdir. Xalqımızı reptiliya təcavüzündən Rus qoruyurdu. Xalqımızın xilası böyük Rus xalqı ilə birləşməsindən keçir.
Tüpürək demokratik seçkiyə! Sənə seçki lazımdı? O seçkidən 100 ildir Amerikada da, Türkiyədə də keçirilir, 10 faiz cühud yeyib yatır, yerdə qalan xalq isə acından ölür. Xalq qırılıb gedir. Fyodor Dostoyevski deyir: “Liberty nədir? Azadlıq. Necədir azadlıq? Hər kəsə qanun çərçivəsində istədiyini etmək azadlığı. Hər istədiyini nə vaxt edə bilərsən? Nə vaxt ki milyonun var. Azadlıq hər kəsə milyon verirmi? Xeyr. Milyonsuz insan nədir? Milyonsuz insan hər istədiyini edən biri deyil, onunla istənilən hər bir şey edilən biridir”. Xalq azadlığa da, demokratiyaya da çoxdan danqıldadıb. Xalqı yaxşı yaşam lazımdır. Xalqa ruzi lazımdır. Xalqa yaxşı maaş lazımdır. Xalqa bank sələminin durdurulması lazımdır. Xalqa çörək lazımdır, çörək! Xalqa yerlibazlığa son qoyulması lazımdır. Xalqa normal maaş və əyin-baş lazımdır.
“Sion müdriklərinin protokolları”nda deyilir: “Hər bir respublika bir neçə mərhələdən keçir. Bu mərhələlərdən birincisi, özünü gah sağa, gah sola çırpan korun dəliliyinin birinci günlərindən ibarətdir. İkinci mərhələ- demoqogiyadan ibarətdir ki, ondan labüd olaraq anarxiya yaranır və bu anarxiya son nəticədə despotizmə gətirib çıxarır. Elə bir despotizmə ki açıq-aşkar və özündə müəyyən məsuliyyət daşıyan despotizm deyildir; gözəgörünməz, məchul və buna baxmayaraq, hissolunan despotizmdir. Məxfi təşkilatın bu cür despotizmi daha həyasızcasına, incəliklərə varmadan hərəkət edir, çünki o gizli surətdə, müxtəlif agentlərin çiyni arxasından fəaliyyət göstərir. Bu agentlərin tez-tez dəyişməsi nəinki gizli qüvvələri zəiflədir, əksinə onların gücünü daha da artırır, çünki belə dəiyişmə sayəsində məxfi təşkilat öz vəsaitlərini vaxtından əvvəl xidmət müddətini başa vurmuş agentlərin mükafatlandırılmasına sərf etmək zərurətindən xilas olur. Bu gözəgörünməz qüvvəni kim və nə devirə bilər? Bizim gücümüz bax belə gücdür”.

90-CI İLLƏRDƏKİ BAMBILILIQLAR DAHA KEÇMƏYƏCƏK

Biz informasiya sahəsində sionizmin yeritdiyi bütün idarəçilik modullarını vurub dağıtmalıyıq, yerində xalqın həqiqi səsini, əsl arzularını, real istəklərini və duyğularını ucaltmalıyıq. İnternetdə fəaliyyət göstərən dostlara burdan üzümü tutub səslənirəm, qızlarla yazışmaqdan əl çəkin, sevimli pornoulduzlarınıza baxmağa hələ vaxt taparsınız. Üçüncü Dünya Müharibəsi ərəfəsindəyik. Qəza qapımızı kəsib. Gün ərzində heç olmasa bir-iki saat sosial şəbəkələrə girin, dəstək verin! Antiqlobalist şəbəkədəki yoldaşlar sizin rifahımız üçün çalışanlardır. Xalqın gələcəyi təhlükə altındadır. Vahhabilər Suriya çöllərindən şiə körpələrinin başını kəsə-kəsə gəlirlər. İsrail kürdlər üçün böyük dövlət yaradır, həmin xəritəyə bizim torpaqlar da salınıb. Qarşıda böyük bəlalar gözləyir. Başımızın üstünü qara buludlar alır. Qərbdə də, Şərqdə də müharibə gedir. NATO Ukraynadan, onun müsəlman ordusu vahhabilər də Şərqdən hücuma keçir. Qərbdə onların əsas hədəfi pravoslavlar, Şərqdə isə şiələrdir. Bu gün biz şiələr pravoslavlarla birləşib Satanaya qarşı sinə gərməliyik.
Orxan Həbibov: “Mən Azərbaycan xalqının optimizminə heyranam da. JEK-dən arayış ala bilmir, deyir Turan qurajam...” İnsanlar bir tikə çörəyi zülümlə tapır, sabahkı günə ümidləri yoxdur, bədbinlik içində çabalayırlar, bunlarsa Konyadan Ulan-Batora kimi mifik Turan dövləti yaratmaq arzusu ilə alışıb yanırlar. Zombiləşmiş yığın sionizmin qulluğunda durduğunun fərqində deyil. Liberal perdunlara sual verin, onların fikirlərini müzakirəyə çevirin, qoy görsünlər, hamı Kələkili Əbülfəz kimi fikirləşmir. Kələk artıq keçməz, keçəl suya getməz! Şair-çat-mışıq-ey-qaraj-kişi! Onları qıcıqlandırmayın, əsəbləşdirməyin, söyüş söyməyin, təhqir etməyin, sadəcə mədəni şəkildə izah edin. Sadə sözlərlə mülahizənizi gözlərinə soxun. Məğzi bilənlər faktlar gətirsin, ssılkalar versin. Zombi yığınını düşünməyə vadar edin. Fəqət çoxlarında düşünən beyin olması şübhə altındadır,- beyin tam yuyulub.
Müasir qullar hər ay ödəniş vaxtı bankların qabağına yığışmış boynubükük kreditçilər olduğu kimi, müasir manqurtlar da barmaqları ilə bizə şeytan işarəsi göstərən bozqurdlardır. Sadəcə bilməlidirlər ki, xalq lox deyil. Xalq o xalq deyil. Era da o era deyil,- Vodoley erası girib. Bu oyunlar daha geçməz. Sel apardı, sel, qaqa, sən görən körpüləri! Maydan hərəkatı bitdi. Maydançılığa son! Maydanların yeri tövlədir, tribuna deyil! Yadınızda saxlayın, əgər Elçibəy yolunun davamçılarının qabağı alınmasa, ağızlarından vurulmasa, onlar ölkəmizi nəinki Rusiya və İranla, hətta Çinlə də müharibə etdirərlər. “Elçibəyçilik üçün Qarabağ məqsəd deyil- vasitədir. Əsl məqsəd üçün vasitə. Əsl məqsəd isə Azərbaycanın hesabına, hətta nəticədə Azərbaycan məhv olsa da, regionda İran və Rusiyaya ağır zərbə endirməkdir. Azərbaycan burda “peşkadır”. Buna görə Qarabağ məsələsini ən əvvəldən elə cür şəkilləndirmək, konstruksiya etmək lazımdır ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi asanlıqla Azərbaycan-Rusiya, Azərbaycan-İran qarşıdurmasına keçsin. Bu heç Türkiyənin də səviyyəsi deyil, hərçənd arxa cəbhə missiyasını məhz Türkiyə icra edir. Bu məqsəd naminə yüzlərlə, minlərlə məlum və ağlagəlməz kanallardan təhsil sisteminə, yerli jurnalistikaya, aylıq icarəsi Amsterdam fahişəsinin bir gecəlik məvacibinə bərabər olan siyasətçilərə illər ərzində milyardlarla “səhm” yatırılır. Ki, qoyun kütlə “rus, fars, erməni- bunlar türkün düşməni” qışqırmaqla, qoyun siyasətçi Qarabağın azad olunmağı üçün Rusiyanın dağılmağını arzuladığını (guya ABŞ, Fransa ermənipərəst deyil!) bəyan etməklə bir gecənin içində bütün səhmləri artıqlaması ilə doğrultsun”. (“Rusiya Dağılacaq” facebook səhifəsi)
Musavatçılara yerini göstərən olmasa, Azərbaycanı Türkiyənin tərkibinə qatıb əyalət edərlər. Əgər yadınızdadırsa bir müddət əvvəl “Yeni müsavat” qəzetinin səhifələrindən onlar məhz buna çağırırdılar: Azərbaycanın Türkiyənin tərkibinə girib əyalət olmasına! Düz bir həftə onları başa sala bilmədik ki, Türkiyə özü Avrasiya Birliyinə girmək üçün ərizə verib yalvarır, sakitləşin! İstəyirlər ki, Azərbaycan övladları Tuva çökəklərində, Monqolustan səhralarında Turan (oxu: Sion!) uğrunda döyüşərək ölsünlər, təki Elçibəyin ruhu şad olsun! Xalq qırılsın, təki bunların bambılı arzuları çin olsun! Bu başdan qrijaların utopik, mifik, fantastik Turan-Sion planları necə həyata keçə bilər? Sanki böyük bir yuxudadırlar. Bilməlidirlər ki, 90-larda baş alıb gedən bambılılıqlara daha imkan verilməyəcək. Xalq qırılmaq istəmir. Xalq Turan istəmir. Xalq Dərbəndi almaq istəmir, Fazil apo!

ƏSAS CƏBHƏ ELƏ İNTERNETDİR

Nurçularla bağlı qalmaqal zamanı üzə çıxan sənədlərdən məlum oldu ki, Pensilvaniyalı imamın PA-dakı adamı və ona parlamentdə təmsilçilik edən deputat məktəblərin kompüterləşməsinə ayrılan dövlətin milyonlarını 50 min qərbyönümlü facebook istifadəçisinin hazırlanmasına xərcləyiblər! Odur ki facebookda bu qədər liberast gəncin olmasına, qabağımıza hər addımbaşı türkçü-nurçu çıxmasına təəccüblənməməliyik! Hər ciddi-cəhdlə internet məkanına özümüz hakim olmalı, informasiya sahəsini əlimizə almalı, sosial şəbəkələri xalqın tribunasına çevirməliyik. Hökmən deyil ələ silah alıb zalım məmura güllə atasan və ya Kərbəlanı qorumağa yollanasan,- burda, internet məkanında döyüşmək vacibdir. Ağa Xameneyi deyir: “Bəzən həyatda qalmaq və mühitin düzəlməsi üçün çalışmaq, şəhid olmaqdan daha çətindir”. Əsas cəbhə elə buradır. İnformasiya meydanına sahib olmadan heç bir qələbəni udmaq olmaz. O qələbə yetkin olmaz. İnternetdə söz sahibi olmadan əldə edilən zəfər uzunömürlü olmaz. Fikir verin, Ərəb baharına diqqət yetirin. Çox qısa zamanda dalbadal bir neçə ərəb ölkəsində sosial şəbəkələr vasitəsilə inqilablar törətdilər. Facebookdan istifadə etməklə ABŞ kəşfiyyatı Şərqdə iğtişaşlar yaratdı, hakimiyyətləri dəyişməyə müvəffəq oldu. Yerli liderləri yalan və dezinformasiya yolu ilə taxtdan salıb yerinə öz marionetkalarını oturtmağı bacardılar. Sosial şəbəkələrdən silah kimi istifadə etdilər. Müasir dünyanın döyüş meydanı buradır- facebook! Hətta hərəkat sözü artıq öz klassik mənasını itirib- əvvəllər bu anlayışın məğzində mitinq dururdusa, indi facebook durur. Biz bu meydanı ələ keçirməliyik. Tribuna burda xalqın əlində olmalıdır, kələkiçilərin yox! 90-cı illərdən bizə yeridilən bər-bəzəkli ideologiyalar, gəlişigözəl lozunqlar tarixin zibil yeşiyinə atılmalıdır. Meydana yeni söz, yeni nəfəs, yeni baxış, yeni hayqırtı girməlidir. Bank sələminə son! BP, rədd ol Azərbaycandan! Maaşlar normal ölkələrdəki səviyyəyə qaldırılsın! Kürd yerlibazlığına son! Hakimiyyət aborigenlərə! Hörmətli müxalifətçilər! Bəlkə bir dəfə də “Bank sələminə son qoyulsun!” şüarı ilə mitinq keçirdəsiniz? Yoxsa Netanyaxuy icazə vermir? İnanıram ki hətta o mitinqdəki polislər belə sizə (cismən də olmasa) mənən dəstək olar, çünki onların da hərəsinin 2-3 bank krediti var.
Xalqı cəfəngiyyatlar yox, real maraqlar düşündürür. Manipulyasiyaçı Sion əməkdaşlarının ağıllara hakim olmasına imkan verilməməlidir. ABŞ təsir agentlərinin bizə politoloq, filosof, funksioner kimi sırıdılması dövrü bitdi. Xalq aparılan oyunların alt qatını bilməlidir. Hər hansı bir olay baş verəndə “Azadlıq” radiosu adətən xalq cəbhəsindən, ya müsavat partiyasından olan bir əbləhə üz tutur, onun rəyini öyrənır, bundan məqalə düzəldir və xalqın ümumi rəyi, insanların yekdil fikri kimi oxucuya sırıyır. Temanı oxuyan yüzlərlə oxucu da həmin kontekstə köklənir. Biz xarici kəşfiyyatların maliyyələşdirdiyi bu radio və saytların xalqın adından danışmasına şərait yaratmamalıyıq.
Yüzlərlə soydaşımız tarixin bizi ağır sınaqlarla üzbəüz qoyduğu bu çətin vaxtlarda silaha sarılıb Kərbəlaya yollandı, sionizmə və onun bir qolu olan vahhabizmə qarşı döyüşə atıldı. Biz də sizinlə həmin müqəddəs ideallara burda dəstək olmalıyıq- internetdə! Haqq uğrunda əldə silah çarpışan, canı-qanı bahasına döyüşən, həyatını təhlükələrə atan oğlanların zəhmətini bada verməməliyik,- informasiya cəhbəsini onların nişangahına uyğun kökləməliyik! Haqq yolunda vuruşan qardaşlar bilməlidirlər ki, biz də varıq, -burdayıq,- media məkanda söz sahibi xalqdır. Satana deyil! Meydan xalqındır! Ədalətin zəfər çalacağına bir an belə şübhə qalmamalıdır. Ümid ən sonda ölür. Dəyanətli oğullarımızın ümidinin qırılmasına, ruhdan düşməsinə, potensialın sönməsinə imkan verməməliyik. Ya Zəhra!

MAYDANÇILAR QƏLƏBƏLƏRİNƏ GÖRƏ SİONİSTLƏRİN ƏLİNDƏ OLAN KİV-Ə BORCLUDURLAR

İnformasiya müharibəsində qara qüvvələr fonu elə şəkildə dəyişə bilirlər ki, xalqa şəri xeyir sousu altında “tanrılar qidası” kimi yedizdirilər, təsadüfi qurbanlar və ekstermistlər qəhrəmanlara, ikiüzlü yalan birinci dərəcəli həqiqətə çevrilər. Çox da kateqorik və binar ifadə etməsək, nisbi şər nisbi xeyir kimi, və ya əksinə, təqdim və qəbul edilir.
Yanukoviçin nənəsini Leninin abidəsinə gül dəstəsi apardığını görə təpikləyən kütləyə xeyir nisbi şərin fonunda şər kimi görünür.
Bizim hamımız üçün yad olmayan Ukraynadakı neo-çəhrayı çalarlarla ifadə olunmuş neo-narıncı hadisələr də məhz informasiya-psixoloji müharibənin fonunda baş verirdi. Nəticədə hiperaktiv passionar azlıq qiyamı uddu və bu çoxluğun istəyi kimi təqdim olundu. Yanukoviçə və Rusiyaya qarşı olan bu müharibənin közərtisi öz pik nöqtəsinə Avropa İttifaqı emissarları prezident və Maydan arasında vasitəçi rolunu oynayarkən çatdı. Orda informasiya müharibəsini millətçilərin və faşistlərin nüfuz dairəsində vuruşan qərbçi sektor uddu. Öz Pirr qələbələrinə görə onlar sionistlərin əlində olan dünya KİV-inə, bununla da beynəlxalq ictimai fikrə nəzarət edən “azad demokratik dünya”ya borcludurlar.
İnformasiya-psixoloji müharibə əhval-ruhiyyənin misli görünməmiş manipulyatoruna çevrilmiş sosial şəbəkələrdə daha aydın görünür. Yanukoviçi taxtdan salmaq üçün hansı oyunlara əl atmırdılar! Xalqın qəzəbini cuşa gətirmək üçün həmin dönəmlərdə sosial şəbəkələrdə nələr paylaşmırdılar! Məsələn, günorta çağı 21 yaşlı tibb bacısının (və ya maydançılara tibbi kömək göstərən qızın) şərhlə birlikdə şəklini paylaşmışdılar: “Tvitterdə “mən ölürəm” yazmışdı və bir dəqiqə sonra öldü”. Yayılmış şəkillərə əsasən, həmin qız boynundan yaralanmışdı. Axşam Yanukoviç vaxtından əvvəl seçkilərin keçirilməsinə və konstitusiyanın əvvəlki variantının qaytarılmasına razılıq verəndən sonra həmin qız, bizim bəxtimizdən, möcüzəvi şəkildə dirildi. Onun ölümü haqda şaiyə yayanlar boyunlarına almalı oldular ki, “hazırda o reanimasiyadadır və ona süni nəfəs aparatı qoşulub”. Bilmirəm həqiqətən belədir ya yox, amma bu, “Berkut”a qarşı qəzəb qasırğası doğurmaq üçün hesablanmışdı, elə bir antixalqçı-zalıma ki, hətta ağ xalatlı qıza belə rəhm etməmişdi!
Maydan azarkeşləri sosial şəbəkələrdə Putin tərəfindən Maydanın dağıdılmasına ayrılmış iki milyard barəsində əsassız fikirlər söyləyirdilər. Bu dezinformasiyanı efirə kim buraxmışdı? Soruşan olmadı ki, məsələ iki milyarddadırsa, bəyəm Yanukoviçin özünün və ya onun oliqarx dostlarının iki milyardı yoxdur? Sonradan üzə çıxdı ki, pulu Rusiya yox, Qərb buraxıbmış. Vay səni! Benderçilərin hakimiyyətə gəlməsi üçün ABŞ və Avropa İttifaqı milyardlar tökübmüş! ABŞ Sağ Sektor adlanan millətçi qruplaşmanı açıq-aşkar maliyyələşdirirdi. Sağ Sektorun koordinatorları tez-tez Vaşinqtona uçurdular və Dövlət Departamentinin nümayəndələri ilə görüşürdülər.
Snayperlər müasir inqilabların vacib atributikasına çevrilib. Onların “əməyini” yaddan çıxarmaq olmaz! Polşa prezidentliyinə namizəd, Avropa Parlamentinin deputatı Yanuş Korvin-Mikke bildirmişdir ki, ABŞ-ın Polşada hazırladığı snayperlər 2014-cü il Maydan hadisələri zamanı provokasiya yaratmaq məqsədilə insanlara atəş açmışlar. Deputatın sözlərinə görə, Polşada təlim keçmiş snayperlər Maydanda 40 nümayişçini və 20 polisi güllələmişlər. Yanuş Korvin-Mikke Ukraynada baş verən hadisələri ABŞ-ın Rusiyaya qarşı aqressiyası adlandırmışdır. Elə Maydan döyüşçülərinin odlu silahlarla, snayper tüfənglərilə fotolarını da hamı gördü. Kadrlardan aydın görünür ki, maydançılar hökumət qüvvələri ilə çarpışanda arxadan kimsə onlara atəş açırdı. Kim ki həqiqət axtarır, həqiqət kimin üçün dəyərlidirsə, hər hansı bir nəticəyə gəlməzdən əvvəl “yüz dəfə ölçməlidir”. “Kimin snayperləri kimə atəş açırdı” mövzusu hələ çox çeynəniləcək. ABŞ siyasətçiləri “Berkut”çuları maydançılara güllə atmaqda günahlandırırlar. Bəyəm “demokratiya və azadlığın göbəyində” hüquq-mühafizə orqanları iğtişaşçılara, etirazçılara atəş açmırlar? Axı youtube kanalı Qərb polisinin mitinqçilərə necə divan tutması haqda dəhşətli videolarla doludur.
Sosial şəbəkədə paylaşılmış fotolardan birində Maydan döyüşçüləri hansısa oğlanın sifətini maydançının meyidinə dirəyirlər, və fotoya izahedici şərh: guya tituşkalardandır- onlara, dinc maydançılara atəş açan snayperlərdən biridir. Qəlbi yuxa insanlara bu cür kiçik propaqanda şedevrləri tez təsir edir, həyəcanlandırır. Bu səhnəni öz gözlərilə görən soydaşımız isə deyir: “Meydana toplaşanlar bir az sonra tamamilə fərqli səhnənin şahidi oldular. Bir neçə nəfər kimisə saçından sürüyə-sürüyə və təpikləyərək dartıb gətirirdilər. Söyləyirdilər ki, o provokasiya məqsədilə, kütləvi aksiyaların dağıdılması, nümayişçilərə hücum etmək üçün istifadə olunan “tituşka” kimi tanınan qrupun üzvüdür. Digərləri isə onun dinc nümayişçilərə atəş açan 20 snayperdən biri olmasını söyləyirdi. Mitinq təşkilatçılarından konkret onun kim olmasını aydınlaşdırmaq mümkün olmadı, onlar özləri də mənim kimi az şey bilirdilər”.
Hələ də heç kim bu oğlanın kim olmasını bilmir. Bəlkə də fotosessiya üçün tituşkaçı rolu oynamağa razı olan maydançılardan biri idi. Hətta maydançıların özləri belə konkret heç bir şey ortaya çıxarmayıblar. Sadəcə əllərinə ilk düşən kəsə vəhşicəsinə divan tuturdular, facebookda isə onun şəklini dinc vətənpərvərləri güllələyən snayper kimi təqdim edirdilər.
İnformasiya müharibələrinin metodlarının asılı olduğu müsbət ideallar, humanist məqsədlər uğrunda mübarizə aparan igidlər hörmətə layiqdirlər. Amma maydançıların məqsəd və idealları çox çirkindir. Maydançılıq elə maydançılıqdır. Özləri Yanukoviçin Mejqoryedəki villasındakı quşları öldürmüşdülər, facebookda isə öldürülmüş quşların fotolarını paylaşmışdılar ki, bu Yanukoviçin bütpərəst rituallarıdır. Dezinformasiyanın biri bir qəpik idi.
Maydan haqda ziddiyyətli informasiya həddən artıqdır. Sionçu manipulyatorlar Maydan hadisələrində böyük həcmli iş gördülər. Çoxları öz mənəvi və siyasi seçimlərinə uyğun gələn şeylərə inanır. Sual doğuracaq məqamlar isə həddən artıq çoxdur. Maydançılar, misal üçün, konservatoriyanı hansı məqsədlə ələ keçirmişdilər? Necə olurdu ki, onların əlində olan binanın damından üsyançılara arxadan atəş açılırdı? O atəşi açanlar kimlər ola bilərdi?..

RƏNGLİ İNQİLABLARI MKİ MALİYYƏLƏŞDİRİR

Maydan hadisələri zamanı İnformasiya müharibəsini birləşmiş avroatlantik qüvvələr qazandılar. Dalıyca NATO-nun şərqə, Rusiya sərhədlərinə kimi genişlənməsi prosesi başladı. Aparılan İnformasiya müharibəsinin son məqsədi bu idi. Hal-hazırda informasion-psixoloji müharibə öz növbəti vektoruna qədəm qoymuşdur. İngiltərə ordusunun informasiya müharibəsi üçün xüsusi yaradılmış 77-ci briqadasının 2 min əsgəri sosial şəbəkələrdə professional şəkildə Rusiya və İrana qarşı iş aparmaq üçün cəlb olunmuşlar. Bundan başqa Rusiyaya qarşı ABŞ Kiberkomandanlığı, ABŞ və İngiltərənin birgə yaratdığı “Kommunikasiya Çəkici” kimi yeni təşkilatlar da çarpışırlar. Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte və Tvitter sosial şəbəkələrində antiRusiya təbliğatının aparılması üçün ABŞ QHT-lərə yenidən 15 milyon dollar ayırdı. Layihəni Radio Free Europe-nin Çexiyadakı ofisindəki kiberştab həyata keçirdi. Keçmiş SSRİ məkanında Rusiya mediasferasına aid olan dezinformasiyalar yayıldı.
ABŞ başqa ölkələrin işlərinə gizli müdaxilə edir. Tanınmış ABŞ siyasətçisi və analitiki Cin Şarp “Demokratiyadan diktaturaya” kitabında ABŞ-a sərf etməyən rejimləri yıxmaq metodikasını geniş təsvir edir. Şarp Amerikaya nökərçilik etməyən hakimiyyətləri “diktatura”, amerikanyönümlü marionet hakimiyyətləri isə “diktatura” kimi səciyyələndirir. ABŞ-a dünya siyasəti, iqtisadiyyatı və suverenitetləri üzərində tam kontrol lazımdır. ABŞ bu kontrola qismən dolların dominant valyuta kimi çıxış etməsi ilə nail olur. ABŞ pul adı ilə qızıla söykənməyən dollar istehsal edir ki, həmin pulun hesabına bütün dünya siyasətini, iqtisadiyyatını və suverenitetlərini satın almaq niyyətindədir. Ukraynanın ardınca ABŞ Azərbaycan, Ermənistan kimi ölkələrdə axtarır ki, kim pulu götürüb çevrilişi həyata keçirməyi bacarar. Artıq çoxlarına sirr deyil ki, MKİ ABŞ yönümlü müxalifətlərə və rəngli inqilablara pullar ayırır. Amma maliyyələşmə birbaşa yox, Dövlət Departamenti, müxtəlif fondlar və QHT-lər vasitəsilə aparılır. MKİ-nin bir qaydası var: öz agenti olmayan adamlara qara qəpik də vermir. Odur ki ABŞ-dan qrant alan hər bir şəxs- MKİ agentidir. Onlar ABŞ kəşfiyyatının konkret tapşırıqlarını yerinə yetirmək və müvafiq layihələri həyata keçirmək üçün o pulu alırlar. Bu yaxınlara kimi Qərb müxtəlif fondlar vasitəsilə Rusiya  QHT-lərinə hər il 100 milyon dollar ötürürdü. Qərb kəşfiyyatı Rusiyada qarışıqlıq yaratmaq üçün nə az, nə çox 654 QHT ilə təmas qurmuş, onlara təkcə 4 ay ərzində milyard dollara yaxın dollar vəsait axıtmışdı. 28,5 milyon dollar isə diplomatik nümayəndəliklər vasitəsilə çatdırılmışdı. Ölkə rəhbəri Validimir Putinin səyləri nəticəsində QHT-lərin xaricdən maliyyələşdirilməsi dayandırıldı. İnformasiya təcavüzünün qarşısının alınması üçün sanballı tədbirlər görüldü. Qərbin pulu ilə ərsəyə gəlmiş media-mekan yerli-yeksan edildi. Putin Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin iclasında bunları dedi: “Qanunçuluğu pozan 25 mindən çox internet-resurs müəyyənləşdirilmişdir. Min beş yüzdən çox ekstremist saytın işi dayandırılmışdır. İnternet məkanını qanunsuz, cinayətkar materiallardan təmizləməyi davam etdirmək lazımdır. Bununçün müasir texnologiyalardan aktiv şəkildə bəhrələnmək, beynəlxalq informasiya təhlükəsizliyi sisteminin formalaşmasında iştirak etmək lazımdır. Söhbət internetdəki azadlığın məhdudlaşdırılmasından getmir. Söhbət təhlükəsizliyin təmin edilməsindən və qanuna riayət olunmasından gedir. Bu zaman həmin sahədə Rusiya və beynəlxalq hüquq normaları və standartları ciddi şəkildə qorunmalıdır. İnsanların şəbəkədə qarşılıqlı ünsiyyətinə və orada qanuni, münasib və korrektəli informasiya yerləşdirməsinə mane olmaq lazım deyil”.

ANTİRUS VƏ ANTİFARS ƏHVAL-RUHİYYƏNİN FORMALAŞDIRILMASI ÜÇÜN MİLYONLAR XƏRCLƏNİR

MKİ ölkəmizdə də hərtərəfli iş aparır. Qərb bölgəsindən olan aktivistlərin yığışdığı siyasi partiyalara, mətbuat orqanlarına, dini dairələrə, tələbə qruplarına soxularaq bir çoxları ilə əməkdaşlıq edir. Yalnız son bir neçə ildə Azərbaycan QHT-lərinə ABŞ-ın Milli Demokratiya Fondu 3 milyon manata yaxın, Beynəlxalq Araşdırmalar və Mübadilə Şurası 1 milyon manat, Avropa Demokratiyaya Dəstək Fondu 300 min manat, Lixtenşteynin Açıq Cəmiyyətə Dəstək Fondu 7,6 milyon manat vəsait ayırıb. Bundan başqa ABŞ-ın digər təşkilatlarının, Böyük Britaniyanın, Danimarkanın, Norveçin, Almaniyanın və müxtəlif Avropa ölkələrinin ayırdıqları qrantların ümumi həcmini təsəvvür etmək belə çətindir. Üstəlik, məlumdur ki, bəzi Qərb ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlikləri müxalifətə və QHT-lərə fərdi qaydada birbaşa qeyri-qanuni yardımlar göstərirlər və şübhə yoxdur ki, bu “diqqət” hələ də davam edir. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına əsasən, ABŞ və onun Avropadakı müttəfiqlərinin müxtəlif fondlar vasitəsilə və ya birbaşa Azərbaycanın radikal müxalifətinə, qeyri-hökumət təşkilatlarına, mediaya, hüquq müdafiəsi, vəkillik fəaliyyəti və s. sahələrdə çalışan şəxslərə ötürdükləri vəsaitin ümumi illik həcmi 60 milyon dollar ətrafındadır. İsrail Azərbaycandakı səfirliyi də bir sıra qeyri-hökumət təşkilatına qrantlar verir. Səfirliyin ayırdığı qrant layihələri içərisində İrana qarşı ictimai kampaniyanın aparılmasına dair layihələr əsas yer tutur. Ancaq səfirlik bu layihəni mümkün qədər gizli saxlayır. Layihənin məqsədi Azərbaycanda İranın nüfuzdan salınmasından, bu ölkənin “bəd” niyyətlərinin ictimailəşdirilməsindən ibarətdir.
ABŞ və Qərbin sionst kontorları keçmiş Sovet respublikalarında vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. Baxaq görək hansı nağıllar işə salınıb: söz azadlığı, demokratik dəyərlər, diktatura rejimi, polis hökuməti, ruslar hamıya yaşamağa mane olurlar, rus dili qadağan olunmalı, yerinə mütərəqqi ingilis dili gətirilməlidir, şiəlik din dəyil, əsl dindarın qibləsi okeanın o tayında olar, imamı Pensilvaniyada oturar, İranda hər küçədə dirəklərdən türk vətənpərvərləri asılıb, yaşıl adamcıqlar körpələri bombaladı, Putin Boinqi vurdu, Nemtsovu pəncərəsinin ağzında gülləbaran etdi, Suriyada coçukları qırdı, Hələbdə qətliam var, Gürcüstanda çoxmərtəbəli binanı da Putin partlatdı, imperiya şovinizmi bizi yeyəcək, ruslar hər yerdən qovulmalıdır, yerinə gülməşəkər yəhudi və türk şirkətçiləri gətirilməlidir. Bu cür polittexnologiyalarla başımızı piyləyirlər. Hər il Qərb fondları antirus və antifars əhval-ruhiyyənin formalaşdırılması üçün milyonlarla pul xərcləyirlər. Əsas aparıcı informasiya saytları kürd oliqarxlarına və Qərb inverst-fondlarına məxsusdur, onlar da özlərinə lazım olan fikri formalaşdırırlar. Üçüncü dərəcəli məsələlər süni şəkildə qabardılır, əsas məsələlərin üstündən isə sükutla keçilir. O gün internetdə bir demotivatora rast gəldim, yazılmışdı: “Daş o ölkənin başına ki, onun ictimai-siyasi fikrini qarabağlı köşə yazarları formalaşdıracaqlar!”. Doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. İudeyanın ştatlı işçiləri saxta profillərlə girərək sosial şəbəkələrdə millətlərarası, xalqlarası münaqişəni qızışdırırlar. “Türkün türkdən başqa dostu yoxdur”. Bu, nə dərəcədə doğrudur? Niyə ki, var axı! Türkün ən böyük dostu ləzgi və talışdır. Dostluqdan da keçib, qərinələrin gərdişindən onlar artıq qardaşlaşıblar. Bəli, türk də, talış da, ləzgi də qardaş xalqlardır, diqqətli olaq. İudeylərin gizli sənədlərində hamımızın eyni adı var: qoy! Milliyətimizdən asılı olmayaraq hamımız ümumi düşmənçün “qoy”uq! Düşməni tanıyaq, bir cəbhədə olaq! Türkün bir düşməni var, o da israiltoslardır. Türk arilərlə qardaş olanda güclü olur. Azərbaycanın iki ən böyük dostu Rusiya və İrandır, heç bir vəchlə Türkiyə və İsrail deyil! Azərbaycan şiə ölkəsidir, onun hərbi müttəfiqi Hizbullah olmadır, Çaxal yox!

QARDAŞ XALQLAR RUS ZƏKASI ALTINDA BİRLƏŞMƏLİYİK

ABŞ-ın dövlət katibi Hillari Klinton 2012-ci ildə çıxışında açıq-aşkar bildirdi ki, “bizim borcumuz- bütün gücümüzü sərf edərək və imkanlarımızdan yararlanaraq Rusiyanın inkişafının qarşısını almaqdır”. ABŞ Rusiya, İran və Venesuelanın çökməsi üçün ümumilikdə 1 trilyon dollar ayırıb. Keçmiş SSRİ məkanında əsas diqqət Qazaxstan, Belorusiya, Ermənistan və Qırğızıstana verilir, çünki bu dövlətlər Avrasiya İqtisadi Birliyi layihəsinin əsas iştirakçılarıdır. Təcili olaraq regionda qarışıqlıq yaradılmalıdır ki, keçmiş SSRİ bərpa olmasın, Avrasiya dövlətçiliyi təşəkkül tapmasın. Hamı bir-birini qırsın, müharibə şəraitində yaşasın, Sion şirkətləri isə rahatca qanımızı sormaqda davam etsinlər. Nə danışırsan, Avrasiya Birliyi layihəsi Amerikanın “Demokratiya” adlı müdşih konsepsiyası ilə daban-dabana ziddir! Əsl demokrat nefti, qazı, kürünü ABŞ və İsrail müqəddəs cütlüyünə peşkəş edən oğlana deyirlər, öz xalqına xərcləyənə yox! Gör Avrasiya xalqları nə dərəcədə çaşıblar ki, Rusiya ilə birləşib yeni dövlət qurmaq istəyirlər! İud ağalarından icazə alıblarmı? Təcili regionda demokratik dəyərlər bərqərar olmalıdır, ordu yeriməlidir, meydanlarda çadırlar qurulmalıdır, maydanlar tribunaya çıxardılmalıdır- qoy özbaşınalığına son qoyulmalıdır! ABŞ demokratiyası 25 il idi ki, 15 Sovet respublikasını yeyib şişirdi. Hətta onun sadiq nökəri, bir vaxtlar acından ölən Türkiyə də Azərbaycan kimi lox ölkələrin hesabına inkişaf edən, sayıb-seçilən ölkələrdən birinə çevrilmişdi. Azərbaycan onların xammal bazası idi, daşıyıb aparırdılar. Əlbəttə ki, belə bir hazır yemi Qərb dünyası rahatlıqla buraxa bilməz. Amerikan imperializmi öz vassallarını qansız əlindən vermək istəməyəcək. Bizim coğrafiyamız yağlı tikədir və NATO hərb maşını çoxdan bura dişlərini qıcamışdır. Amerikan imperializmi Britaniya imperializmi ilə birlikdə əlində olan bütün resurslardan istifadə edəcək ki, biz əvvəlki sözəbaxan halımıza qayıdaq.
Avrasiya və Rusiya xalqlarını qarşıda böyük təlatümlər gözləyir. İud təhlükəsi dəfələrlə başımızın üstünü almış və böyük qırğınlar törətmişdir. Tarix boyu başımıza gələn bütün fəlakətlərdə İud barmağı vardır. O bizi erməni ilə döyüşdürdü, sonra İran ilə vuruşdurmağa çalışdı. Sionist xilqəti Ukrayna və Rus kimi iki qardaş, eyni slavyan köklü xalqların arasına qan sala bilirsə, bizə nə baxır? Amma baxaq görək təbliğat necə qurulub? Hamı kxadır, bircə İud çiçə!
Avrasiya qitəsindəki qardaş xalqlarımız nə ilə güclüdür? Bizim şanlı keçmişimiz var. Tarix boyu biz həmişə xarici təhlükələrə qarşı birgə olmuşuq, bir səngərdə oturmuşuq, eyni katyoldan çörək yemişik. Şərqdən və Qərbdən iud varvarları məmləkətlərimizə hücum edəndə türk, talış, ləzgi, fars, ya rus olmağımıza fərq qoymayıb, hamımızı qətliam edib. Onlarçün qoy elə qoydur- onların genetikası belə proqramlaşıb.
Dahi rus dövlət adamı Stolıpin deyirdi: “Xalqlar bəzən öz milli vəzifələrini unudurlar”. Coğrafiyamızda, eləcə də ölkəmizdə hər bir xalq özünə görə unikaldır. Türkün öz gözəlliyi var, talışın öz gözəlliyi, ləzginin öz gözəlliyi. Və bu gözəllik rus mühəndis beyninin rəhbəriyi altında xarüqələr yarada bilər. Hər bir xalq bilir ki, onun gücü nədədir, amma bir olmasaq bu güc heç nədir. Yad ünsürlərə aramızı vurmağa imkan verməməliyik. Sionistlər içimizə nifaq sala bilməz. Biz Avrasiya qitəsində yaşayan xalqlar ümumi iş uğrunda əsrlər boyu qurbanlar vermişik. Aramızdan sərhədlər keçsə də, qəlblərimizdən sərhədlər keçmir. Bu torpaq bizim hamımızın ümumi Vətənidir. Bu böyük Vətəni İud xislətindən qorumalıyıq. Ayıq olmalı və təxribatlara uymamalıyıq.
Milli-etnik, irqçilik zəmində kinə yol verilməsinin tərəfdarı deyiləm. Ermənilərin də, bizim də ümumi düşmənimiz var. Yaranmış vəziyyətdə Avrasiya xalqları üçün öz ənənələrini, dilini, tarixini, sağlamlığını, genefondunu saxlamağın yeganə yolu Rusiya ilə inteqrasiyadır. Rus dili bizim ümumi ünsiyyət dilimiz olmalıdır. Fyodor Dostoyevskinin sözləri ilə desək: “Rus xalqının ən ali və xarakterik xüsusiyyəti ədalət hissi və ona hərislikdir”. Torpaqlarımızda rus ədaləti hökm sürməlidir, kürd ayrı-seçkiliyi yox! O rus ədaləti ki minilliklər boyu sağ qalmağımızın əsas şərti olub, başımızın üstünü alan təhlükələrdən bizi qoruyub. Publisist Əziz Əlibəyli: “Rusiya və pravoslavlıq olmasaydı, dünya katolik və iudaizmin əlində məhv olacaqdı. Bu gün var olduqlarına görə çoxları onlara minnətdar olmalıdır”. Tanınmış rus sənətkarı Pyotr Mamonov: “Rus- qədim slavyan dilindən hərbi dəstə, drujina kimi tərcümə olunur. Müqəddəs hərbi drujina- ölkəmizin adının mənası belədir. Biz şərə qarşı cəng edirik- milli ideologiyamız da elə bundan ibarətdir. Şərin əlindən dağılmaqda olan dünya məhz biz rusların sayəsində xilas olacaq- başqa heç bir nicat yoxdur”.

RUS DİLİ – KOSMOGENETİK DİL

Darvin nəzəriyyəsini təkzib edən dəyərli amerikan arxeoloqu və antropoloqu Maykl Kremo 60 milyon il əvvələ aid olan insan ayaqqabıları tapmışdı. O sübut edirdi ki, Kanzas ərazisində tapılmış bu ayaqqabıdakı yazılar qədim kirilcə- rusların dilində yazılmışdır. Digər tanınmış alim, qədim Vedaları araşdıran purnik kosmologiya mütəxəssisi, evolyusiya bioloqu Riçard Tompson da eyni fikirləri dəstəkləyirdi ki, ruslar kosmik mənşəli xalqdır və dünya xalqlarının qaymağı məhz onlardır. Kosmosdan gələn bu irq qədim çinlilərə mədəniyyət verdi, Amerika hindularına biliklər bəxş etdi, hind sivilizasiyasını formalaşdırdı. Biz də öz inkişaf amilimizi rus faktoru üzərində qurmalıyıq.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, rus dilinin 100 min il yaşı var. Məhz rus dilindən sanskrit, protoslavyan və protohind dialektləri törəmişdir. Dünyanın bir çox başqa dillərində rus dilinin əsaslı təsiri duyulmaqdadır. İudey akademikləri tarixi saxtalaşdıraraq xalqların beyninə yeritmişlər ki, Rusiya əsrlər boyu monqol-tatar əsarəti altında qalaraq öz dövlətinə, mədəniyyətinə və əlifbasına yiyələnməmişlər. Bunlar hamısı yalandır. Heç bir monqol-tatar əsarəti olmamışdır. Tarixə monqol-tatar adı ilə düşənlər əslində Avrasiya qitəsində at oynadan moğol-tartar ari-slavyan süvariləridir. “Monqol-tatar əsarəti” adı verilən əslində moğol-tartar rus hakimliyindən başqa bir şey deyildir. Moğol qədim rus dilində moquç, moquçiy- nəhəng, böyük, qüdrətli mənasındadır ki, Qurana bu söz Məcus kimi düşmüşdür. Orda sözü də qədim slavyan sözüdür, kökü “rat”- qoşun mənasını bildirir ki, Ukrayna dövlət duması- rada hal-hazırda bu adı daşıyır, eləcə də Talış dağlarının qədim sakinləri olan orattıların adında nişanəsi qalmışdır. Rusiyanın xristianlaşdırılmasına kimi ruslar da biz azərbaycanlılar və iranlılar kimi veda və yaxud vesta adı daşıyan Avesta dininə sitayiş edirdilər. Şiə və pravoslavların kökü eyni zərdüştçülüyə bağlıdır. Bizim Avrasiya qitəsi min illər boyu qədim universal biliklər sistemi olan Avesta ənənələri ilə yaşamışdır. Təsadüfi deyildir ki, İranın qədim adı Persiya- elə Rusiya deməkdir.
Azərbaycanlıların rus dilində danışmasının nəyi pisdir ki? Təəssüf ki, bu gün çoxları rus dilinin qədir-qiymətini bilmir. Rus dilinin dünya sivilizasiyasındakı, xalqların ictimai-siyasi həyatındakı rolu danılmazdır. Rus dilini bilməmək bir çox mənəvi aşınmalara və məişət problemlərinə yol açır. Bizim ölkəyə problemləri həmişə rus dilini bilməyən məmurlar gətiriblər. Bu gün gənc nəsil rus dilini bilmir, ona görə də onların təfəkkür səviyyəsi rus dilini bilən yaşlı Sovet nəslindən qat-qat aşağıdır. Əlbəttə, içinizdə etiraz edənlər tapılar, amma bu gün hətta türklər, ərəblər, avropalılar belə qeyd edirlər ki, rus dilini bilmək yaşayış normativlərinə (müsbət) təsir edir. Əgər biz ölkəmizdə rus dilinin populyarlaşması üçün təcili tədbirlər görməsək, xalqımız gələcəkdə böyük problemlərlə üz-üzə qalacaq.
İsrail alimləri rus dili ilə bağlı heyrət doğuran tədqiqatlar aparmışlar. Araşdırmalar belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verib ki, əgər uşağınızın şüurlu olmasını istəyirsinizsə, hökmən ona rus dili öyrətməlisiniz. Övladınızın həqiqi mənada əsl insan kimi böyüməsini arzulayırsınızsa, onu rus sektorunda oxutmalısınız. Nə ingilis, nə ivrit dili uşağınıza əqli meridianlar açmayacaq, o ki qaldı türk dili ola! Rus qrammatikası xarüqələr yaradır və uşağın beynini ariləşdirib duruldur. Ruslar kosmik xalq olduqlarından onların dilinin də öz kosmogenetikası vardır. Rus dili beyni formalaşdırır, insani baxış və struktur verir. Rus dili ilə start götürən uşaq həyata mətin addımlarla atılır. Tədqiqatlar göstərir ki, əgər bir sinifdə müxtəlif millətlərdən uşaqlar oxuyursa və orda 2-3 rus uşağı varsa, məktəbi qurtaranda bütün sinif rus dilində danışır. Rus dilinin gözlə görünməyən öz cazibəsi vardır. Rus uşaqlar o biri millətlərdən olan uşaqlara baxanda dərsi daha yaxşı mənimsəyirlər və sinifdə əlaçı olurlar.
Məhz belə müşahidələrin nəticəsi alman alimlərini məcbur edib ki, rus beyninin tədqiqatı ilə geniş şəkildə məşğul olsunlar. Rus insanının beyin hüceyrələrinin neyron əlaqələrini öyrənən alman alimləri heyrətə gəliblər. Məlum olub ki, insan beyninin neyronları sıxlıq dalğalarında bir-biri ilə rus dilində əlaqəyə girirlər! Bu dil rusların dili deyil, kosmik dildir, sadəcə ruslar onun daşıyıcılarıdır. Özü də həmin dil itib getmiş, ruslar onun müəyyən hissəsini, kiçik parçasını əxz edib saxlamışlar. Çudinov, Sidorov kimi dünya səviyyəli alimlərin bu barədə riqqətə gətirən tədqiqatları vardır. Rusların Allahın seçilmiş xalqı olduğunu görməmək üçün gərək kor olasan. Bizə isə yeridirlər ki, seçilmiş xalq yəhudilərdir. Elə indi də dünyanın ən savadlı uşaqları məhz rus uşaqlarıdır. Ən intellektual insanlar rus insanlarıdır. Adi rus məktəblərinin bilik səviyyəsi İngiltərə, ABŞ, Türkiyə kimi tərifli ölkələrin hətta universitetləri ilə müqayisədə qat-qat üstündür. Kapitalist ölkələrində elm puçdur, təhsil yoxdur-, pokazuxa var. Biz bunu kapitalizmə qədəm qoyduğumuz son 25 ildə öz timsalımızda gözəl anladıq. Savad da ruslarla getdi.
Suriya xalqının lideri Bəşər Əsəd deyir: “Biz ingilis və fransız dillərini sıxışdırıb çıxardacayıq və Rus dilini ikinci dövlət dili edəcəyik. Suriya üçün Rusiyadan yaxın dost yoxdur. Bu gün suriyalılar Rusiya elmi, mədəniyyəti və tarixi ilə maraqlanırlar, odur ki biz artıq başlanğıc siniflərdən Rus dilinin məcburi öyrədilməsini dərs proqramlarına salmışıq”. Əksər azərbaycan da istəyirlər ki, orta məktəb proqramına rus dili fənni salınsın. Biz balalarımıza ingilis, türk dillərinin yox, rus dilini öyrədilməsini istəyirik. Sərvətlərimizi çapıb talayan ingilislər də, onları ortağı olan işğalçı osmanlılar da tezliklə Azərbaycandan qovulacaqlar. Ölkəmiz Avrasiya Birliyinə daxil olur. Biz ruslarla əsrlərlə eyni dövlətdə yaşamışıq. Azərbaycan və Rus xalqları qardaşdır. Azərbaycanlılar Rusiyanı sevir, Rusiyanın qələbələrinə sevinir və Rusiya ilə qürur duyurlar. Sıravi azərbaycanlılar Rusiyaya heyrandırlar. Rusiya bizim tarixi vətənimizdir. Amma bizə həyasızcasına Rusiyanı düşmən obrazında sırımağa çalışırlar. Zombiləşdirməyə son qoyulmalıdır. İngilis dilini ona görə kütləvi öyrətmirlər ki, aparıb azərbaycanlıları Londonda vəzifələrə qoyacaqlar, yox. Nə qədər ki ingilislər Azərbaycanda ağalıq edir, azərbaycanlılar Hindistandakı kimi bir qarnı ac, bir qarnı tox dolanacaqlar. İngilis dilini ona görə kütləvi şəkildə öyrətməyə girişiblər ki, bu dil əsas manipulyasiya dilidir- ingilis dilini bilənlər daha tez zombiləşməyə məruz qalırlar. Çünki ingilis dilində nə bir normal elmi material, nə də düzgün informasiya vardır- bu dil dezinformasiya və şou dilidir. Bütün elmi və ayıldan materiallar rus dilindədir.
Tədqiqatlar göstərir ki, rus dili keçirilən siniflərdə şagirdlər daha mükəmməl, daha qavrayışlı, daha kommunikabelli, daha mehriban və daha sakit olurlar. Rus dili insana şəfqət verir. İudeyləşmiş ingilis və Ermənistan yəhudisi Akop Dilaçarın qondardığı osmanlı türkcəsi isə bizim, qoy xalqların şüuruna mənfi təsir göstərir. Bu yabanı dillər bizim genetikamızı dağıdır. Zərərli təsir xüsusən vaxtilə rus tədrisinin geniş tətbiq olunduğu bölgələrdə daha kəskin şəkildə özünü biruzə verir. Orta məktəb proqramlarından ingilis dilinin çıxarılaraq yerinə mütərəqqi rus dilinin salınması bütün xalqımızın təfəkkürlü insanlarının tələbidir.
Azərbaycanlı ziyalılaşdıqca ruslaşır. Nəyə görə? Bu təbiidir. İnsan savadlandıqca intuitiv başa düşür ki, dünyanın kosmogenetik başlanğıcı rusla bağlıdır. Ruslaşaq!

RUSLAR GEDƏNDƏN SONRA QUL OLDUQ

Sovet hökuməti yıxıldıqdan sonra Bakıda ilk qapanan “Bilik” kinoteatrı oldu. Simvolikdirmi? İnsanların məlumat bazalarını azaltmaq, kitabxanaları sökmək, təhsili öldürmək, elmi-məlumatlandırıcı mərkəzlərin yaradılmasının qarşısını almaq, əsl mətbuat və nəşrlərin inkişafına mane olmaq, din xadimlərini ləkələmək, cinayətdə ittiham etmək İsrailin və onun yerli nökərlərinin planlarının tərkib hissələridir. Siyasi xaos dərinləşdikcə ictimai fikir və elmi sahələrdə durğunluq baş qaldırır, psixoloji tarazlıqlar pozulur. Nəticədə qoy ölkələrində qorxduqca pessimizmə qapılan məzlum, Amerika və İngiltərə müstəmləkəsinə boyun əyən itaətkar nəsillər yetişir. Yəhudilər qoy xalqlar yaşayan ölkələrdə səhiyyə, abadlıq işlərinin inkişafının qarşısını almaqla yanaşı yoxsulluq və aclığı da qoruyub saxlayır. İudeylər taladıqları Şərqdə kök atmaq, yerbəyer olmaq üçün onu səfalət içərisində çabaladırlar.
“Sion müdriklərinin protokolları”nda göstərilir: “İdarəetmədən ən yaxşı nəticələr akademik mühakimələr sayəsində deyil, zorakılıq və hədə-qorxu vasitəsilə əldə edilir. İnsan adlanan bu yırtıcı heyvanların qarşısını nə alır? İctimai quruluşun ilk çağlarında onlar kobud və kor gücə, sonralar isə qanuna tabe olurdular, bu qanunun özu də elə həmin o kobud və kor gücdür, intəhası maskalanmış haldadır. Belə nəticəyə gəlirik ki, təbiət qanunlarına görə, ədalət- gücdədir. Vaxt var idi insanları din idarə edirdi. Azadlıq ideyasını həyata keçirmək mümkün deyildir, çünki heç kəs ondan qədərində istifadə etməyi bacarmır. Xalqa bir müddət özünü idarə etmək imkanı vermək kifayətdir ki, bu, özbaşnalığa çevrilsin. Bu məqamdan daxili qarışıqlıqlar başlayır və tezliklə, dövlətləri öz alovunda yandırıb, qüdrətini külə döndərən sosial müharibələrə çevrilir. Hər şeyi dayaz qavrayan xalqa xoş gələ biləcək ağıllı, lakin faydasız öyüd-nəsihətlərin, dilə tutmağın köməyi ilə kütləni müvəffəqiyyətlə idarə etməyə ümid bəsləmək olarmı? Kütlə yalnız və yalnız xırda ehtirasları, inancları, adət və ənənələri, sentimental nəzəriyyələri rəhbər tutur. Bizim parolumuz- güc və riyadır. Siyasət işlərində yalnız güc qalib gəlir, ələlxüsus bu gücün dövlət adamları üçün vacib olan mənbələri gizli şəkildə olanda. Öz taxt-tacını hər hansı yeni bir gücün agentlərinin ayaqları altına atmaq istəməyən hökumət üçün zorakılıq- əsas prinsip, hiylə və riyakarlıq- başlıca amal olmalıdır. Şər üsullar məqsədə, xeyrə yetmək naminə vasitədir. Odur ki məqsədimizə çatmaq üçün satın almaq, aldatmaq və xəyanətdən də istifadə etməliyik”.
Etiraz hərəkatının əsasını təşkil etməli olan məhsuldar qüvvə məhv edilmişdir. Mossadın təşkil etdiyi Qarabağ müharibəsi adlı ətçəkəndə Azərbaycan xalqının say-seçmə oğulları sıradan çıxarılmışdır. 90-cı illərin əsas aparıcı, hərəkətverici qüvvəsi mason-iudey siyasəti nəticəsində beyin yuyulmasına məruz qoyulmuşdur. Bundan başqa, 3 milyondan artıq adam Azərbaycanı tərk etmiş, bir tikə çörək dalınca Rusiyaya üz tutmuşdur. Bu adamlar hərbi mükəlləfiyyət yaşında olan adamlardır. Bu gün Azərbaycanda siyasi, ictimai, iqtisadi sahələrdə fəal olmalı, mövqe tutmalı olan adamlar ölkəni tərk etmişlər. Odur ki müstəmləkə siyasətinə qarşı çıxacaq sanballı kütlə yoxdur. Azərbaycanda qalan insanların da idmanla, konsertlə, müxtəlif əyləncələrlə, narkotik maddələrlə evini yıxıb məhv edirlər.
Teleşoular, teleseriallar bizim müasirimizin gündəlik qəbul etdiyi narkotik “teledozalar”dır. Bu dozalar zaman-zaman onun düşüncəsini, yaddaşını, sonda isə iradəsini əlindən alır. Nəticədə Azərbaycan işğalçılarçün cənnətə, yerli xalq üçün isə cəhənnəmə çevrilir. Beynəlmiləl yəhudi yavaş-yavaş, ancaq qazandığı uğurlar yolunda əmin halda millətimizin boğazını sıxmağa başlayır, nəfəsini kəsir. Əlacsız qalmış xalqın son ümid yeri Rusiya olaraq qalır. Yəhudi hakimiyyətlər xalqı bir günə qoyublar ki, Jurunovskinin dediyi kimi, sabah azad referendum keçirilsə, hətta Ukrayna əhalisinin 80%-i Rusiyaya birləşməyə səs verər. Çoxları arzulayır ki, Rusiya gəlsin, SSRİ yenidən bərpa olsun. 25 ildir- yad etnoslar paytaxtda peyda olandan xalq tələyə düşdüyünü yaxşı anlayır.
Bu zadları birgə səylərimiz nəticəsində ölkədən çıxarmasaq, xalq məhv olacaq. Ölkədəki hərc-mərclik, qanunsuzluq, yerlibazlıq, bir bölgənin hər şeyə sahib olması, başqa bölgələrin isə acıncaqlı vəziyyətdə yaşaması son nəticədə dövlətə biganəlik, demokratiyaya nifrət yaratmışdır. Müstəqillik bərqərar olunandan sonra sükan arxasına keçmiş qaragüruh mənzil təchizatında, doğum evlərində, təhsildə, işədüzəlmədə dəllalığı, soyğunçuluğu insanlara təlqin etməklə, onları beyinlərə yeritməklə, varlanmaq üçün hər cür çirkin yolları insanlara əxz etdirməklə, elmi bir kənara tullayaraq pazı səhnəyə gətirməklə özünün süqutuna doğru gedir. Əlindəki dəyənək, işlədilməsi mümkünsüz edilən qanunlarla və ya bir sıra mənsəbpərəstlərin vəzifə xatirinə boğazdan yuxarı tərifləri ilə dövlətçilik olurmu? Zəhmət adamlarının inamını qazanmayan, onların sosial maraqlarını tam müdafiə və insan haqlarını təmin etməyən quruluş xalqa lazım deyil. Kifayət qədər güclü və canlı bir xalqçı dövlət daxildə güc nümayişinə ehtiyac hiss etməz. Çünki vətəndaş dövlətinə səmimi sevgi ilə bağlı olmalıdır. Ancaq vətəndaş əsarətdə saxlanılırsa, bu dövlət hakimiyyətini qorxu və təlaş içərisində sürdürəcək. “Müstəqil” adlandırılan indiki respublikada azadlıqdan bəhs edilərkən, vətəndaşlara qarşı yalan söylənməkdədir. Belə ki azad vətəndaşlar Azərbaycanda ancaq Sovetlər vaxtı vardı. “Həm qanuni cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən Azərbaycan Sovet İttifaqı dövründə müstəqil idi. Vətəndaşları da indiki kimi dilənçi kökündə yaşamırdı”. (Cəmil Şirvanov).
Sovet dövrünə niyə nifrət edirlər? Təbliğat nəticəsində! Rusiya bizə nə verdi? Bir həsir idik, bir məmmədnəsir. Bir Qurbanəli bəy idik, bir də Novruzəli,- Kərim Kərimov elədi bizi. Yalnız Rus imperiyasının gəlişi ilə bizim yerlərdə haqq-ədalət bərqərar oldu. Siz öz xanlarınızın, bəylərinizin nə dərəcədə şəxsiyyət olduğunu guya bilmirsiniz? Yəqin ki müstəqillik illərində təxmin etdiniz, bəy necə olur, xan necə olur. Koroğlunu tanıdıq, kor olan göz kimindir? Yalnız rus əsgərlərinin gəlişindən sonra bizim xalq kimi formalaşdıq, nizam-intizam, qayda-qanun yaradıldı, özbaşnalığa, harınlamışlığa, qaniçmişliyə son qoyuldu. Rusun qurduğu Sovet dövlətində sizi nə qane etmirdi ki? Bəlkə pulsuz təhsil, pulsuz səhiyyə xoşunuza gəlmirdi? Bəlkə kommunal xərclərə görə ödədiyimiz qəpik-quşuşlar? Bəlkə pidarasların və fahişələrin buraxılmadığı televiziya? Bəlkə çuşkaların adam yerinə qoyulmadığı mədəni Bakı? Bəlkə insanların həqiqi bərabərliyi və qardaşlığı? Bəs müstəqilliyin nəyi yaxşıdır? Gəlmə etnosun aborigenləri istismar etməsidirmi müstəqillik? Neçə onillikdir ki, müstəqilsiz. Hanı ermənistanlı axecepeçlərin sizə söz verdiyi qızıl asfalt? Sizin də kürd sahibkarlar kimi qızıldan sarayınız, şəxsi vaxtanız, nökər-naibləriniz varmı? Nə qədər ki müstəqillik var, Çuxursəd çobanları boynunuza minəcəklər, axırıncı tikənizi də əlinizdən almaq üçün yollar axtaracaqlar. Nə qədər beyni yuyulmuş zombi olmalısan ki, müstəqilliyin hansı oyun olduğunu, kimlərin əlinə oynadığını başa düşməyəsən. Sovet xalqı olmaq istəmədiniz, indi kürdün qulu olun! Böyük qardaşın yanında kiçik qardaş statusu sizi qane etmədi, indi “dövlətçiliyin keşiyində duran qaşğınların” yannda “otxod” adı almısınız.
Söydünüz Sovet hakimiyyəti dövründə qiymətlər hər il düşərdi, qalxmazdı. Sovet hakimiyyəti vaxtı banklar əhaliyə borclu idi, əhali banklara yox! Hətta mənim bu yazını yazmağıma və sənin oxumağına görə də məhz ruslara minnətdar olmalıyıq, zira bizim xalqa yazıb oxumağı da ruslar öyrətdi. İngilis müstəmləkəsi Hindistanda bizim tay-tuşlarımız yazıb oxumağı bilmirlər. Sovet hakimiyyəti dilimizə bildiriş, təsərrüfat, yarış, quruculuq, kosmonavt, o cümlədən gerizəkalı adamları ifadə etmək üçün “kolxoz” sözlərini gətirdi. Yalnız 25 illik irticadan, ətçəkən maşında çəkilməkdən sonra başa düşdük ki, bizim böyük qardaşımız osmanlı yox, elə ruslar imiş, türkdən bizə qardaş olmaz! Bəhruz Eldostu: “1988-ci ilin 25 dekabrından sonra qara günləri başlayıb ölkəmizin”. Huseyn Ələkbərli: “Bu türklər gəlməmişdən öncə hər yerdə böyük-kiçik anlayışı, mədəniyyət, tərbiyə var idi”. Piri Baba: “Hətta bizim qoyunlar və keçilər belə Türkiyənin professorlarından daha ağıllı və daha abırlıdır”. Gec də olsa başa düşdük. Azərbaycan xalqını yaşadan, qol-qanad verən elə ruslar imiş, məhz kürd işğalından sonra xalq rəzil kökünə qaldı. Ruslar gedəndə tam sağlam 90 faiz azərbaycanlı qoyub getmişdi. İndi hər 2 nəfərdən biri rakdır, ya da hansısa simptomun daşıyıcısıdır. Qardaş Rusiya Suriyaya kömək etməklə, Yəmənə dəstək olmaqla bir daha sübut etdi ki, düşmən deyil, bizimkidir! Yəhudi təbliğatına uymayaq! Rusiya- ruzi deməkdir. 3 milyon azərbaycanlı bir tikə çörək dalınca Rusiyaya gedib, sən nə ixtiyarla Rusiyanı söyürsən, ey Allahın bədbəxti?! Romantika Cıranlar Partiyası adlı istifadəçi görün o gün feysbukda nə deyir: “Salam. Gəldim deyəm ki, Moskvanın xudmani kafelərində kabaçı işləmək Türkiyədə tələbə həyatı yaşayıb solçu dəcəlliyi etməkdən qat-qat üstündü. İndi isə icazənizlə, gedəsi yerim var”.

TÜRKİYƏ – DİRİLƏRİN CƏHƏNNƏMİ

90-cı illərdə elə bilirdik Türkiyə kimi rahat, firavan, mədəni ölkə yoxdur. Facebook dostumuz Ramin Musayev deyir: “Elə bilirdik ki türklər əsgər getməyən oğlana qız vermir, sərhədlər açıldı, gördük ki bunlar lap Bülənt Ərsoya da qız verir”. Hamısı təbliğatın nəticəsidir. Türkiyə hər gün Amerika banklarına 118 milyon dollar sələm ödəyir. Budur əsl Türkiyə! İndi gəlib bizə azadlıqdan dəsr keçir, turançılıq yeridir. Hələ darbe hadisələrindən çox-çox qabaq qısa bir müddət ərzində Türkiyәdә 435 kitab, 645-dәn artıq qәzet vә jurnal rәsmәn qadağan olunmuşdu. Türkiyədə orta hesabla ilə bir-iki jurnalist öldürülür, həbsdə Gülənçi şəbəkə tərəfindən həbs olunan yüzlərlə jurnalist var. O günə kimi media işçilərinə 5000-ə yaxın cinayət işi qaldırılmışdı. Jurnalist və yazarlara! Hələ utanmaz-utanmaz gəlib burda demokratiyadan dəm vururlar. Türkiyə 70-ci illərdə 15 min Rusiyayönümlü kommunisti, 80-ci illərdə 30 min İranyönümlü islamçını güllələdi. Çünki onların hakimiyyətə gəlmək ehtimalı vardı. Budur demokratiya! Demokratiya bu ölkədə cırıb dağıdır, daşıb tökülür, yığmağa yer tapmırlar, ona görə də bizə ixrac etmək niyyətindədirlər. Türk zabitinin maaşı 500 lirə olduğu halda, Türkiyə cümhürbaşqanı öz qızcığazına 52 min lirə maaş verir! Budur onların demokratiyası! Türkiyə ABŞ-ın 52-ci ştatıdır, gəlin biz də Türkiyənin onun əyaləti olaq! Son məlumatlara görə Türkiyənin ümumi əmlakının 86 faizi yəhudilərə məxsusdur. Türkiyədə hər iki adamdan biri rakdır, gəlin Turan birliyi yaradaq, biz də rak tutaq! Bizim coğrafiyalarda türk xalqları içərisində yəhudi banklarına sələm ödəməyən yeganə toplum cənubi azərbaycanlılardır. Gəlin onları da özümüzə birləşdirək, onları da qul edək!
Suriyanı yox, Türkiyəni azad etmək etmək lazımdır. Türk dünyasının xilası ilk növbədə İstanbulu sabetayist-kürd (iudey) işğalından azad etməkdən keçir. Türk xalqları birləşib Türkiyəni azad etməlidirlər. Siz hələ Bakını kürd, İstanbulu yəhudi-sabetayist işğalından qurtarın, sonra Turan qurmaq eşqinə düşərsiz! Bakıda, Ankarada bir türkü vəzifəyə gətirə bilmirlər, amma bir ucu Ulan-Batora dirənmiş imperiya yaratmaq eşqinə düşüblər. Oğlunun yanına Gəncəyə prisyaqaya getməyə pul tapmayan Novruzəli Ulan-Udeyə necə gedəcək, çox maraqlıdır.
Turançılıqdan, türkçülükdən kim bir xeyir gördü bizim ölkədə? Dağ rayonlardan Bakıya gəlib doluşmuş kürdlərdən başqa heç kim qara qəpik də xeyir görmədi! Azərbaycan və Türkiyə bozqurdlarının liderləri niyə splaşnoy kürdlərdir, bilmirsiz? Azərbaycan bozqurdlarının rəhbəri kim ola kim ola: İskəndər apo! Türkçülüyü şüar edib Bakıda dividend qazanan kürd mənşəli müxalifət başqanları, eşq olsun sizə! Zor fırladırsız, halaldı! Bu xalqa bu da azdı! Zaman- ən yaxşı tənqidçidir. Görünən odur ki, Azərbaycan kürd işğalına məhz türkçülükdən ağız dolusu danışan Elçibəyin dövründə məruz qaldı.
Türkiyə təcili Rusiyanın tərkibinə qatılmalıdır. Türkiyə türkləri tədricən adi xəstəliklərdən qırılacaqlar- onlara qarşı bioloji müharibə aparılır. Türkləri ayıltmaq lazımdır. Türkiyə bizə inteqrasiya etməlidir, biz Türkiyəyə yox! Türkləri öyrətmək lazımdır ki, kişiyə kişi derlər, ərkək yox. Kiçiyə kiçik demək lazımdır, küçük yox. Biz onların dilini götürüncə, qoy onlar bizim dili öyrənsinlər. Bəysiz də keçinərik, bəy bizdə toyu təzə olan çelka oğlana derlər, hə, Türkiyədə də bir-birlərinə bəy derlər, kak budto bunlarda hər gün toydur, amma bu bir həqiqətdir ki daima hüzn içindədirlər. “Burda adamın bəxti onda gətirir ki, maşını Təcili Yardım maşını ilə toqquşur”- bunu da tanınmış türk yazarı Əziz Nesin demişdi. “İnsanların çoxu bağırır, çırpınır, ağlayır, amma onların səsini eşidən olmur, çünki belələrinin ölü, ya diri olmaları aydın deyil, onların… ölülərdən fərqi yoxdur”. Yazıçı Türkiyəni belə təsvir etmişdi. Dirilərin cəhənnəmində yer almaq bizəmi qalıb?..

ŞİƏ AZƏRBAYCANLILAR NİYƏ OSMANLINI YAMSILAMALIDIR?

Bizim qrup bir çox ruslardan alınma sözlərin dilimizdə olduğu kimi işlənməsinin tərəfdarıdır, siz istəyirsiniz maşına araba deyin, samolyota drınqalet, öz işinizdir. Voobşe, duşevnı sözü də toçnu, srazu, pramoy sözləri kimi leksikonumuza çoxdan girmişdir və adi Azərbaycan sözləri kimi yazı-pozuda işlənməlidir. Xalq vertolyota helikopter demir, elə vertolyot deyir, nə istəyirsiniz bu xalqın canından? Türklər maşına araba dedilər günə çıxdılar, biz də deyək aya çıxaq. Biz şiə azərbaycanlılar osmanlınımı yamısılayacayıq? Məhz Şah İsmayıl Xətai şiə olduğuna görə bozqurdistlərin canına dərd-azar düşüb, əsl səbəb budur! “Həqiqət bir gizli sirdir,/ Aça bilirsən, gəl bəri./ Küfr içində iman vardır,/ Seçə bilirsən, gəl bəri”- ən böyük İnformasiya müharibəsini də elə Şah İsmayıl aparırdı. Şah İsmayılın bu sözlərinə görə, həqiqət gizlidir və onu açmaq üçün xüsusi məntiq lazımdır. Həqiqi iman, yəni həqiqi din də insanların küfr hesab etdiyi məntiqin içindədir və onu seçmək üçün xüsusi elm lazımdır. Digər yerdə Şah İsmayıl bu elmi “pak din” adlandırır və bildirir: “Ərənlər sərvəti ol paki dindür”. Bu isə o deməkdir ki, həqiqəti yalnız əsl ərənlər bilirlər. Deməli, həqiqəti anlamaq üçün ərənlərin kimlər olduğunu təyin etmək və onlardan həmin elmi öyrənmək lazımdır. Eşq olsun şahımıza! Yaşasın şiəlik! Həp bərabər oxuyaq: ağam, ağam, ağam!
Türk kanallarındakı verilişlərə dəvət olunan qızlara adətən bu sualı verirlər: “İlişkiniz varmı?” Axırıncı eşitdiyim türk şarkısında deyilirdi: “Mən sənsiz yapamıyorum…” Sovet vaxtı bizdə televiziya çıxan qızdan soruşardılar ki, ali təhsilin varmı? Türk televiziyasında isə verilişə dəvət almış qızdan soruşurlar ki, oriental rəsq oynaya bilirsənmi? Azərbaycanlılar ruslardan elm öyrənəndə türklər amerikanlardan şortuluğu öyrənirdilər. Dostoyevskini tanımayan, Hüqonu oxumayan, Tolstoyun adını eşitməyən kütlənin axırı necə ola bilər? Dünyanın ən murdar kanalları türk kanalları imiş. Necə də aldandıq!.. Hamınızı türk kanallarını boykot etməyə çağırıram! Uşaqlarınızı sabetayistlərin zombiləşdirməsinə imkan verməyin! Ata 7 yaşlı oğlundan soruşanda ki, böyüyəndə kim olacaqsan, uşaq gülə-gülə Çakır olacağam deyir. Əlbəttə, hər bir insanın kim olmaq haqqı birinci onun özündə, ikinci onun yetişdiyi cəmiyyətdədir. Amma çox insan cəmiyyətləri də var ki, məhz mənəvi apokalipsis nəticəsində ya tarixdən silinib, ya da özgələr onu udub. Bu arada Qərbi Azərbaycandan olan bir “parafessor”umuz dilimizdəki alınma sözləri a-lya-maner-osmanlı stilində milli-qıllı sözlərlə əvəzləmək təklifini verib. Vaxtınız varsa, onun düzəltdiyi qəttəzə sözlərə bir fikir verin: bakteriya- canüzər, gözgörməz (yaxşı ki güngörməz deyil!); aviasiya- havaçılıq (Nofəl müəllim demişkən, toje ne ploxo!); motosikl- üçtəkərli (görən desin ikitəkərlisi olmur!); aləm- dördbulun, hər yan (no komments!); aktrisa- oyunman (bəs aktyor- oyunvüman?); diktor- vərəqoxuyan (monitordan oxuyanlar hesaba girmir!); ekipaj- sürənər (yox bir, sülənər! bəlkə “sürünər” daha yaxşıdı); fürsət- ələgəlmə; hərf- orxonçuluq… Nə isə, izaha ehtiyac yoxdur. Nə qədər əndrəbadi bir durum alındığını gördünüz yəqin. İndilərdə ictimai-mədəni həyatımıza belələri ton verir. Hindkinoizm-motalizm davam edir.
Bizdən fərqli olaraq o taydakı iranlı qardaşlarımız hindkinoizm-motalizmlə məşğul olmurlar, konkret iş aparırlar. Təkcə Təbrizdə 840 kitab mağazası var. Çıxan kitablar 50 min tirajdan aşağı olmur və 2-3 günə satılıb qurtarır. Bəs onda İran rejimi azəri türklərini necə savadsızlıq içində qırır, ay liberal bəyəfəndilər?! Hörmətli güneylilər, bunlar bizi aldatdılar, indi də sizin başınızı piyləyib bizim günümüzə salmaq istəyirlər! Bizə də ki söz vermişdilər, rusları qovun, torpağınızı yarım sant qızıldan edəjik. Bizi aldatdılar, özümüz öz əlimizlə qəbrimizi qazdıq, o gözəl quruluşu yıxdıq, indi ingilis-yəhudi zülmü altında zarıyırıq. Aldanmayın, azərbaycanlı izrailtosların fitnəsinə uymayın! İran Azərbaycanını qarışdırmaq üçün çoxlu cəhdlər var. Bunların ipi İsraildən çəkilir. Müstəqillik- İsrail koloniyası olmaq deməkdir. Bilin və agah olun: Azərbaycan xalqına müstəqillik lazım deyil! Moldaviya İsrail yəhudilərini böyrəklə təmin edir, Ukrayna qızlarla, Azərbaycan isə neft və qızılla. Tbilisi paytaxtında dilənçilər ingilis dilində dilənirlər: “Xelr! mani!” Çünki müstəqillik yaranan kimi ağalar ingilislər olur, yəhudilər və kürdlər avtomatik yuxarı başa keçir.

QIZILDAN ASFALT ƏVƏZİNƏ LAKEY PALTARLARI QAZANDIQ

İranda rüşvət yoxdur, ora hələ demokratiya gəlməyib. Müstəqil Azərbaycanda ilk rüşvəti Marqaret Tetçer verib: 30 milyon dollar! Bütün bəlalarımızın təməli də o vaxtdan qoyulub. Gözləriniz aydın, Azərbaycan trikotaj fabrikləri milli lakey paltarlarının tikişinə başlayıb. Bəs nooldu, cənablar, axı neft ölkəsinin vətəndaşları lakey paltarları geyməməliydir! Axı o qızıl dağları ki siz xalqa söz vermişdiniz, xalq 35 faiz bank sələminə ehtiyac duymamalıydı! Axı Etibar demişdi ki, rusları qovun, torpağınızı yarım sant qızıldan edəjik! Po idei götürəndə qabağımızda 3-cü sort ölkələrdən gəlmə vətəndaşlar işləməli idilər. Nəsə, lakey paltarları boşşşeydi, təki Elçibəyin ruhu şad olsun!
Hələ 90-cı illərdə proqnoz qoyulmuşdu ki, yəhudi bankları Azərbaycana ayaq açandan sonra ölkədə intiharların sayı artacaq. Elə də oldu! Yəhudi işğalının ölkələrə gətirdiyi ərzaq genosidinin nəticəsi budur: müharibə yaşlı kişilər arasında ürəkdən ölənlərin sayı artıb! 1990-cı ildə tərkibində vəba virusları olan 100 minlik yumurta konteynerləri NATO-nun Türkiyədəki İncirlik Hərbi Bazasından Azərbaycana daşındı. Həmin yumurtalar ölkəmizdə müxtəlif ölümcül xəstəliklərin təməlini qoydu. Bununla da Türkiyədən Azərbaycana virus ixracına start verildi. Elçin Bayramlı deyir: “Hərdən adam arzulayır ki, zaman maşını ola, hər dəfə yemək lazım olanda gedib Sovet dövründə təmiz, təbii qidalanıb qayıdasan bu cəhənnəmə”. Söydüyünüz Stalinin vaxtında teksun kimi şirkətlərin ölkəmizə girməyə zadı çatmazdı. Samir Belil: “1988-ci ildə Azadlıq meydanına gedən insanlar, 20 il sonra bankda özündən 20 yaş kiçik birisinin önündə boynunu büküb “xala qurban, iki gün də gozlə, bu ayın faizini verəcəm” deyə yalvaracaqlarını bilirdilərmi?”.
Yoldaş Stalin! Siz öləndən sonra, gərək düzünü deyim, ölkəmizin durumu mənfiyə doğru xeyli dəyişib. Dünənnəri axşamüstü 28 tərəflərdəydim, təzə tikilin çoxmərtəbəlinin həyətində bir cavan azəri fəhləsi ilə qarşılaşdım. Oturub ağlayırdı. Qalın dodaqlarını tərpətməyi əvvəlcə məni aldatdı, elə bildim ki, o da Füzuli qəzəllərinin kasıb aşiqlərindəndir. Sonra gördüm ki, yooox, zamanı, gərdişi, iqtidarı söyür. Necə də sənin yerin görünür, yoldaş Stalin! Ölkədə məktəbdən də çox bank tikilib. Yəhudi bankirlər zəli kimi daraşıblar  Azərbaycan xalqının yaxasına! Bu barədə nə müxalifət cəsarət edib danışa bilir, nə də media yazır! Bəli, bu gün müxalifətin yalnız bir şüarı olmalıydı: Bank sələminə son! Amma bu ömründə olmayacaq, çünki müxalifət bağlanar, müxaliət naziri İsa apo isə işdən qovular.
Fridrix Nauman adlı təşkilat ilə görüş keçirilərkən sual vermək üçün bir bığlı-saqqallı azərbaycanlı ayağa qalxdı: “Rayonumuzda 25 minə yaxın şikəst və əlil var. Siz onlarla bağlı hansı tədbirlər həyata keçirəcəksiniz?”. Diqqətinizə görə sağ olun. Almaniyadan gələn qonaq məlahətlə gülümsündü və nədənsə əlillər əvəzinə yenə Azərbaycanın demokratikləşməsinin özəlliklərindən uzun-uzadı danışdı. Ya ya… İngilisləri başa salmaq lazımdır ki, bura sizə Hindistan deyil, heç olmasa apardığınız neftin, yediyiniz ikranın pulunu verin!
Amerikadan “Xocalıya Ədalət” istəyənlər: nə gündəsiz siz! Nə qədər tupoy olasan, bilməyəsən ki, Qarabağ mübaribəsini elə ABŞ Türkiyədəki emissarlarının əli ilə törədib! Bəli, Qarabağ müharibəsini izrailtoslar törətdi- nefti ələ keçirmək üçün! “Bu ədalətsizliyə dünya birliyi niyə susur?” Tüpürüm dünya birliyinə! Yaşasın şiə-pravoslav birliyi! Guya dünya Xocalı faciəsini tanısaydı, başımıza kompensasiya yağış kimi yağacaqdı?
Bəylər, bu vətəni nasıl satdınız? Niyə Azərbaycanı Amerikanın koloniyasına çevirdiniz! Hörmətli “Azadlıq” və “Yeni müsavat” qəzetlərinin baş redaktorları! Necə olur ki, sizin qəzetlərdə ölkə prezidentini söymək olar, amma İsrail prezidentini söymək olmur? Dünya ensiklopediyaları bar-bar bağırır: Azərbaycan neftini, qızılını vaqon-vaqon daşıyan, əvəzində pulu ödəməyən, xalqımızı ac-yalavac hala salan dövlətə İsrail deyilir. Niyə oxumursunuz? Niyə utanmırsınız? Niyə ölüb yerə girmirsiniz? Volter deyirdi, əgər əsl düşmənin kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, görün sizə kimləri tənqid etmək qadağan olunub. “Düşməninə təslim olmuş bir cəmiyyət üçün azadlıq mahnıları oxumaq axmaqlıqdır”. Bunu isə Doktor Əli Şəriəti deyib. İldə 1 milyon azərbaycanlını rak edən ölkənin adına Türkiyə deyilir. İldə bir neçə min azərbaycanlı həkimin müalicə aldığı ölkəyə İran deyilir. Təkcə yəhudilərin və kürdlərin kef elədiyi dövrana müstəqillik deyilir. Bu ölkədə vətənpərvər görünmək üçün gərək həmişə Türkiyəni tərifləyəsən. İranı təriflədinsə xalq düşməni çıxacaqsan,- demək ermənilərə işləyirsən! 100 minlərlə ağır xəstəmizi müalicə etdiyi üçün Azərbaycan xalqı sənə minnətdardır, İran! Xalq öz düşmənini yaxşı tanıyır. İrana 100 minlərlə xəstə gedib qəpik-quruşa sağalıb gəldi, Türkiyəyə bircə Sevinc Babayeva getdi, onu da orda öldürüb göndərdilər. Hə, bir də Baloğlandan 200 min manat alıb, qara cigərini kəsib götürdülər. İran məhz Türkiyənin ərzaq şirkətlərinin xəstələndirdiyi 100 minlərlə xəstəmizi sağaltdı. İran söz verdiyi kimi şiələri qorumaqda davam edir. Sionist ilanının başını əzməkçün daim əng meydanında oldu, yolumuzda şəhudlər verdi. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, İranın, Rusiyanın Azərbaycana borcu yox, məhz İsrailin, Amerikanın, Türkiyənin var! BTC borusu ilə axıdılan neftə görə hələ indiyədək xalqımıza qara qəpik də verilməyib.

MAYDANLIĞIN DƏRƏCƏSİ

ABŞ-ın dövlət nümayəndəsi Cenifer Psaki yüksək tribunadan dedi ki, Kiyev hökumətinin ölkənin şərqinə göndərdiyi qoşunlar silah anbarlarını qorumaq üçündür və heç kimə hücum etmirlər, amma sosial şəbəkələrdəki xəbərlərdən gördük ki, onlar müdafiəçilərin qurduğu blokpostlara hücum edir və dinc sakinləri güllələyirlər. Ukraynanın yəhudi xuntası ölkənin şərqindəki əhalini rus olduğuna görə qırmaq əmri vermişdi. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Viktoriya Nuland əlində saqqallı kazakın şəklini tutub bütün dünyaya göstərdi ki, bu rusların Ukraynaya göndərdiyi Babay ləqəbli QRU zabitidir. Amma bir müddət sonra həmin Babay televiziyaya çıxaraq müsahibə verdi, etirazını bildirdi, Nulandın dediklərini ələ saldı. Məlum oldu ki, o yaxınlıqdakı kənddə yaşayan qoca bir kişidir, rus speçnazı ilə də heç bir əlaqəsi yoxdur, sadəcə öz torpağını qorumaq üçün əlinə silah götürüb.
Təkcə 2014-cü ilin may ayının 2-dən avqustun 11-nə kimi Novorusiya müdafiəçiləri tərəfindən Donbasda 109 polyak, 98 amerikan, 70 kanadalı, 56 latviyalı, 54 gürcü, 49 eston, 44 ingilis, 33 litvalı, 20 avstraliyalı, 12 şved muzdlusu öldürülmüşdür. Bunlar MKİ-nin mühafizə adı daşıyan strukturları və NATO xətti ilə Ukraynaya göndərilmiş döyüşçülərdir. Luqansk ordusunun komandirlərindən olan Aleksey Mozqovoy deyirdi ki, biz Yeni İsrail ilə vuruşuruq: “Bizim düşmənimiz ukraynalılar yox, yəhudi oliqarxlar və onların amerikan kuratorlarıdır”. Hesablamalara görə Ukrayna ordusunun tərkibində dünyanın 39 ölkəsindən muzdlular döyüşürdü. Bizim saytlar belə məsələlərin üstündən sükutla keçdilər, amma Babay kimi adi Donbas mujikini xalqa muzdlu QRU zabiti kimi itələməyə çalışdılar.
ABŞ Dövlət Departamenti rəsmi şəkildə bildirdi ki, Ukraynada amerikan muzdluları yoxdur, amma youtube həmin muzdluların Ukrayna aeroportlarında düşməsi və hətta onların yerli sakinlər tərəfindən əsir alınması videoları ilə doludur. Yalan baş alıb gedir. ABŞ məhz belə yalanlar hesabına dünyanın yarısını tutub, uzun onilliklər boyu xalqların təbii sərvətlərinə yiyələnərək onları ac-yalavac kökə salıb. Amma Rusiyaya çatanda məsələ qəlizləşib. Burda NATO hərb maşını dalana dirənib, eləcə də NATO-nun apardığı dezinformasiya müharibəsi effektivliyini itirib. Rusiyanın öz təsir mexanizmləri var. Yalan burda işləmir. Burası rus torpağı!
Deyirlər Rusiya Krımı işğal etdi. Krımda referendum keçirildi və 98 faiz əhali Rusiyaya birləşmək üçün səs verdi. Rusiyanın Krımı işğal etməsindən danışanlar nədənsə ABŞ-ın İraqı işğal etməsi barədə susurdular. İraqda hər gün partlayışlar olurdu, yerli xalq amerikan əsgərlərinə çox yerdə güllə atırdı, çünki o qədər cinayətlər və özbaşınalıqlar törətmişdilər ki, xalqın onları görməyə gözü yox idi. Bizim telekanalizasiyalar ABŞ əsgərlərinin İraqda törətdiyi saysız-hesabsız qətllər barədə bircə kəlmə də demədi. Krıma çatanda isə vay-şüvən qopardılar. Krımda nədənsə Rus əsgərlərinə güllə atan olmadı, əksinə, xalq onları gül-çiçəklə qarşıladı, küçələrə axışıb rus qoşununun Krıma girməsini günlərlə bayram etdilər. ABŞ açıq-aşkar deyə bilmir ki, “bizə olar, sizə yox”, çünki onda azadlıq və demokratiya haqda illüziyalar bir anda uçub gedər. Xalqın Yer üzünün “xoşbəxtlik mələyinə” inamı itər. Odur ki, malamaq, quraşdırmaq, əsaslandırmaq lazım gəlir.
İqtidar saytlarımızdan tutmuş müxalifət saytlarına kimi (bu saytların hamısı qərb bölgəsindən olan kürdlərin və kriptokürdlərin əlindədir) Ukrayna xuntasının ölkənin şərqində apardığı əməliyyatları antiterror əməlliyyatları adlandırdılar və Rusiya tərəfdarlarını terrorçu kimi təqdim etdilər. İstər iqtidar, istərsə də müxalifət mediası “terror əməliyyatları” yazmaq yerinə “antiterror əməliyyatları” ifadəsini işlətdilər. Elə bircə bu yanaşma onların bir mərkəzdən idarə olunduğunu göstərir. Əl-ələ verib antirus təbliğatı aparırlar, fürsətdir. Qərəzli məqsədlər güdən həmin yoldaşlardan soruşmaq yerinə düşərdi ki, əgər Rusiya aqressordursa, niyə müharibə gedən bölgələrdə əhali ana vətənləri Ukraynaya yox, Rusiyaya qaçırlar? Niyə müharibə gedən yerlərdən qaçqınlar Kiyevə yox, Rusiyaya axışır?
Fikir verdinizsə, ABŞ-ın dövlət katibi, gülərüz yəhudi xanım Viktoriya Nuland Ukraynanın Maydan meydanında mitinqçilərinə konfet paylayırdı. Amma özlərində Uoll-Strit olanda 700 nəfəri birdən güllələdilər. Demək, Maydandakılara konfet, Uoll-Stritdəkilərə qurğuşun?! Maydan hadisələrində etirazçılara konfet paylayan ABŞ rəsmisindən soruşan olmadı ki, axı sizdə o itkin düşmüş yüzlərlə etirazçının taleyi noooldu? Prezident sekçilərində Obamaya konkurent olan 25 namizədi həbs edib elə yoxa çıxardılar ki, izi-tozu da tapılmadı! Budur Amerikan xoşbəxt demokratiyası! Təkcə 2013-cü ildə ABŞ xüsusi xidmət orqanları xaricdə 253 siyasi xadimi öldürüblər. Öldürürlər, sonra deyirlər layiqli namizəd yoxdur. Bax budur maydanlığın dərəcəsi! Bizim burdakı liberallar da onlara züy tuturlar! Maydan elə hər yerdə maydandır, istər Ukrayna olsun, istər Azərbaycan.

TÜRKİYƏ ÇİÇƏDİ, RUSİYA KXA!

1 iyul 2011-ci ildə Tripolinin Yaşıl meydanına 1 milyon 700 min liviyalı toplaşmışdı. Onlar ABŞ aqressiyasına qarşı çıxır, NATO-nun Liviyaya təcavüzünə etirazlarını bildirirdilər. 1 milyon 700 min- bu Liviya əhalisinin 97 faizi deməkdir. Axırı nə oldu? NATO Liviyaya girdi! Budur demokratiya! “Azadlıq” və “Yeni müsavat” qəzetlərinin qondarma köşə yazarlarından soruşmaq istəyirəm, budur sizin demokratik kriteriyalarınız?! Axı xalqın səsindən ağız dolusu danışan sizsiniz, məgər 1 milyon 700 min xalqın səsi deyil? Hansı xalq ki belə qəzetçilərin yazdığı liberal cəfəngiyyatlara inanır, onun axırı yoxdur! Puçdur!
Azərbaycan ictimaiyyətini narazı salan məqamlardan biri təkfirçi terror təşkilatları üzvlərinin bizim mediada “mücahid”, “üsyançı”, ən sərt halda isə “silahlılar” adı ilə təqdim olunmasıdır. Ümumilikdə götürdükdə, İŞİD həqiqətləri barədə telekanallar və bir çox saytlar ictimaiyyətə düzgün məlumat vermədilər. Əksinə, terrorçuların əsl simaları, törətdikləri vəhşiliklər gizlədildi. Belə hallar ictimaiyyətdə həqiqi fikrin formalaşmasına əngəl törədir və gənclər arasında yad sektalara qoşulmağa stimul yaradır.
Azərbaycanda dezinformasiyanın yayılmasının əsas səbəbi yerli telekanal və bəzi aparıcı KİV-lərin məlumatları əsasən Türkiyə KİV-lərindən və Qərb informasiya mənbələrindən götürməsi ilə bağlıdır. Orada isə KİV-lərin kimə mənsub olması hamıya bəllidir. Bəli, bizim “Azadlıq” və “Yeni müsavat” kimi həşəmətli qəzetlər yaydıqları informasiyanı ancaq və ancaq yəhudilərə məxsus olan media orqanlarından götürürlər. Azərbaycan xalqı üzərində manipulyasiyalar davam edir. Vətəndaşlarımız beyin yuyulmasına məruz qoyulur. Ukrayna çiçədi, Rusiya kxa! Türkiyə çiçədi, Suriya kxa! İsrail çiçədi, İran kxa! Növbədə kim var? Donqililər gecə-gündüz Türkiyəni tərifləyirlər. Rusiyanı tərifləyənləri isə kürd idarəçilər tv-yə yaxın buraxmırlar. Yalan rəy belə formalaşdırılır. İnsanlarımız kürd jurnalistikasının iş prinsipinə artıq bələd olub: Onlara lazım olan olanı yazırlar, lazım bilmədikləri olanı isə yazmazlar! Bu qədər sadə. Media nəzəriyyələri içində “Gündəm təyinetmə tezisi” adlı araşdırma modeli var. Bu tezisin əsası 1968-ci ildə Qrabl və Vilbert tərəfindən qoyulub və həmin il sınaqdan keçirilib. Nəzəriyyə bundan ibarətdir: “Əvvəl media, kütlənin diqqətini müəyyən nöqtələrə zorla çəkir. Siyasi şəxslərin ictimai imiclərini yaradır. Qəzetlər sürətlə eyni məsələni qabardar və kütlənin nə haqqında düşünmələrini, bilmələri və hissetmələri olduğunu önə çəkir. Media öz prioritetlərini təsirli bir şəkildə təqdim edərək xalqın da bu prioritetləri öz problemi kimi hissetməsini və xalqın gündəmində bunların yer almasını təmin edir”.

HİZBULLAH İSRAİLİN YAXIN ŞƏRQ PROYEKTİNİ ABORT ELƏDİ

Gör vəziyyət nə yerə gəlib çatıb ki, Obama televiziyada açıq-aşkar söz verdi ki, suriyalılar Bəşər Əsədi devirsələr, onlara pul verəcək! Bu qədər bəsit. Gör nə günə qalıb demokratiya. Vahhabilər NATO-nun gizli ordusudurlar. Onlar NATO-nun Şərqdəki planlarını həyata keçirirlər. Təkfirçilərin Suriyaya hücum etməsi planı İsraildə işlənib hazırlanmışdır. BMT-də müzakirə olunan Suriya rezolyusiyası əslində İsrailin Netaniya şəhərindəki bir villada tərtib olunmuşdur. Qətərin baş naziri, Səudiyya kəşfiyyatının zabitləri, ABŞ-ın İsraildəki səfiri və İsrail kəşfiyyatından olan bir neçə yüksək rütbəli bir yerə yığışaraq həmin rezolyusiyanı tərtib etmişlər və bu sənəd BMT-nin müzakirəsinə çıxarmışlar. Liberlların son ümid yeri BMT bu cür iş prinsipi ilə işləyir! BMT-nin sənədləri İsrailin şəhərlərində hazırlanır! BMT kimi yüksək nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların çıxardığı qərarlar İsraildən verilir! Müasir dünyada xalqların taleyi israillilərdən asılı qalıb! Sağ qalıb qalmayacağımızı “Allahın seçilmiş xalqı” müəyyən edir! Haqq-nahaqq dəxli yoxdur, izrailtosların kimdən xoşları gəlmədi, onu BMT-nin müzakirəsinə çıxarıb evini yıxırlar, xaosa qərq edirlər! Sonra deyirlər ki, BMT xalqlar ailəsinə məxsus təşkilatdır,- xeyr, BMT yəhudilərin əlində alətdir! İsrailin oyuncağıdır. BMT bir Dəccal qamçısıdır.
Həmişə olduğu kimi, NATO-nun sadiq nökəri Türkiyə müsəlman qətliamının həyata keçirilməsində əsas rol oynadı. Plan belə idi ki, Səudiyyənin maliyyələşdirdiyi, Türkiyənin təlim keçdiyi, İordaniya və Qətərin hərbi texnika ilə təmin etdiyi muzdlu vahhabi ordusu Suriya ərazisinə soxulacaq, NATO və İsrail təyyarələri isə Suriyanın hərbi bazalarının bombalayaraq ordunun müqavimət gücünü azaldacaq. Suriya sahillərində rus gəmiləri olmasaydı, həmin savaşın biz şiələr üçün nə ilə nəticələnəcəyini yəqin ki təxmin edirsiniz. İranlı əsgərlər yerüstü əməliyyatlar qatıldılar, ruslar isə Suriya səmasına dürtülən Türkiyə və İsrail təyyarələrini vurub saldılar. Suriya xalqı müdafiə olundu. Şiələr xilas oldular. Sionistlərin arzuları ürəklərində qaldı. Hizbullah və Rus QRU-su (Qlavnoe Ravedıvatelnoe Upravlenie – Baş Kəşfiyyat İdarəsi) NATO hərb maşınını sındırdı. Suriyanın dirənişi Amerikanı və onun Yaxın Şərqdəki müttəfiqlərini pis vəziyyətdə qoydu. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Kondaliza Rays deyirdi, Yaxın Şərqdə demokratiyanın yaranmasına az qalıb, hələ sancılardı, cavabında Hizbullahın komandiri Seyid Həsən Nəsrullah bildirdi ki, biz onu (sizin nəzərdə tutduğunuz demokratiyanı) abort edəcəyik. Bəli, Hizbullah sözün əsl mənasında Amerikanın Yaxın Şərq proyektini abort elədi!

BUDUR SİZİN DEMOKRATİYANIZ?

Cənnətə gedən yol Vaşinqtondan keçmir, cənab liberallar! Avraam Linkoln Amerikada hindu qətliamının memarı olub, bizim azadlıqsevərlər ondan sitat gətirəndə çox gülünc görünür. Əgər Avraam Linkoln dirilsəydi və həyətində əkdiyi marixuanadan çəkəndən sonra ağlına gələn cümlələrin Azərbaycan ziyalılarının şüur və qəlbinə hakim kəsildiyini, sevimli sitatlarına çevrildiyini görsəydi, yəqin ki qəşş edib doyunca gülərdi. Təəccüb edərdi ki, belənçiyinə də uypaketlər var dünyada. 17-ci əsrdə Amerikada 150 milyon hindi vardı. İndi yoxdur. Muzeydə müqəvvaları qalıb. Budur demokratiyanın təntənəsi! “Mən Qudla hindular haqqında tez-tez mübahisə edirdim. Qud belə hesab edirdi ki, qadınlarla kişiləri öldürmək, gənc hindu qızlarını isə saxlamaq lazımdır. Mənə isə aydın idi ki, biz qızları da öldürməliyik”. Kaliforniyada məskunlaşan ilk kolonistlərdən- indiki demokratların ulu babalarından birinin məktubundandı bu sətirlər. Amerikada hüquq adlandırılan şey real olaraq həmişə güclülərə xidmət edib. Bu gün bizdə fəxrlə bildirirlər ki, dövlətimizin milyardlarla dollar valyuta ehtiyatı vardır. Amma harda? Aha, ABŞ-ın banklarında! ABŞ-da bir sayğac var, orda göstərilib ki, Azərbaycanın bizdə filan milyard pulu var. Real olaraq pul özü yoxdur. Bax belə bir virtual büdcəmiz var. Müstəqillik elə belə olur, təəccüblənməyin. Həmin milyardları bu gün Yer kürəsinə ağalıq edən, hər yerdə müharibə aparan ABŞ-dan geri almaq mümkündürmü, siz bilən? Dünyanın ən böyük atanşikinin hal-hazırda trilyardlarla borcu var. Nəinki verə bilmir, heç qaytarmaq barədə düşünmür də! ABŞ-ın xarici borcunu adambaşına böldükdə hər bir amerikalının dünya ictimaiyyətinə 51 min dollar borcu var. ABŞ-ın hərbi büdcəsi dünyanın bütün ölkələrinin bir yerdə götürülmüş hərbi büdcəsinə bərabərdir. Bu cür millitarist ölkə hələ sülh və əmin-amanlıqdan da danışır? Amerikada təcili yardım maşınını çağırmaq üçün 2 min dollar verməlisən! Budur ağızdolusu danışılan insan hüquqları? Budur sizin dermokrtiyanız? 60-cı illərdə Amerikada zənciləri küçədə güllələyirdilər, həmin vəhşət hələ də davam edir, indi ondan da çox güllələyirlər. Əksər amerikanlar küçədə zibil yeşiklərinin yanında yatır. Get bər-bəzəkli Manxettendən 100 metr o tərəfə çıx, əsl Amerikanın üzünü görəcəksən. Təkcə Nyu-Yorkda 3 milyon evsiz-eşiksiz adam var, küçədə gecələyirlər. Demokratiya siz nəyə deyirsiz? Demokratiya geylərin tv-yə çıxmağıdırsa, tüpürüm belə demokratiyaya! Gecə-gündüz quru piar aparılır, pokazuxa baş alıb gedir. ABŞ-da necə inkişaf cırır ki, təkcə son 4 ildə 23 milyon adam işini itirib! Guya İngiltərədə sərbəst toplaşmaq azadlığı var! Yalançının... Bu ölkədə ancaq geylər sərbəst toplaşa bilərlər. Petuxlardan başqa heç kim! Televiziyaların göstərdiyi başqadır, real həyat başqa.
Kapitalizmdə bazar adamına iş adamı deyirlər. İşğala inteqrasiya, ölkəyə sələm paylamağa investisiya deyirlər. Böyük İsrail yaratmağa turançılıq deyilir, fəqir xalqların sərvətlərinin daşınıb aparılmasına “enerji təhlukəsizliyi”. Gülənin vəkillərini seçirlər, adını da qoyurlar millət vəkilləri. Hüquq müdafiəçisi- baxışları ABŞ və İngiltərə xarici işlər nazirliklərinin baxışları ilə uyğun gələn adama deyirlər. Tosif Həsənli: “Sovet hökuməti bütün bu iqtisadçı ekspertlərə heç kolxozda traktoru da etibar eləməzdi. Ölkə yiyəsiz qalıb, bunlar da falçı üslubunda yazıb yaradırlar”. Bu “inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi” nə olan şeydirsə, Azərbaycan xalqının evini yıxdı. Sovet hökumətinin, rusların xalqa verdiyi evləri yəhudi bankları tutub zorla xalqın əlindən aldı. Adı olur, məsələn, Suriyanın dostları, amma o toplantıya əslində Suriyanın düşmənləri yığışır. İndilərdə qaydalar belədir. Gör dünyanın harasıdır ki Suriyanın ABŞ tərəfindən işğalı Suriyanın azadlığı kimi yeridilir və Azərbaycanın monqoloid köşə yazarları da bunu xalqa azadlıq kimi sırıyırlar. Silah-sursat dolu yük karvanına insani yardım, vahhabi terrorçusuna çocuk, işid istehkamına türkməneli deyilən əcaib-qəraib zəmanəyə gəlib çıxmışıq, qardaşlar.

ŞİƏLİK SAĞ QALMAĞIMIZIN QARANTIDIR

İsrail səfirliyi işçilərinin Azərbaycan adı və və bayrağı altında müxtəlif səhifələr açaraq, qruplar yaradaraq, özlərinə lazım olan təbliğatı aparmalarından sosial şəbəkələrdə çox danışılıb. Yaradılmış falş qrup və səhifələrdə əsas diqqət vətənpərvərlik notları üzərində cəmlənsə də, ara-sıra Rusiya və İrana qarşı nifrət yaradacaq statuslar paylaşmaqla lazımi effekti alırlar. İsrail kəşfiyyatının idarə olunan ideoloji insan qrupları yaratmaq məqsədi güdən 3 müxtəlif şöbəsi vardır. Qoy xalqların “təlim-tərbiyə”si, siyasi baxışlarının formalaşması ilə onlar məşğuldurlar. Bu şöbələrdən biri informasiya-analitik şöbədir. İnformasiya-analitik şöbə bütün dünya ölkələrində yaranmış siyasi vəziyyətlərlə bağlı məlumat toplamaqla məşğul olur. Saf-çürük edilmiş həmin informasiyalar əsasında hazırlanmış hesabatlar İsrailin hakim dairələri və siyasətçilərinin stolunun üstünə qoyulur, vəziyyətə uyğun lazımi konsultasiyalar verilir. Digər müvafiq şöbə Tədqiqat şöbəsidir ki, həmin idarə dünyanın müxtəlif regonlarındakı vəziyyəti izləyərək requlyar hesabatlar işləyib hazırlayır. Üçüncü şöbə isə psixoloji müharibə və dezinformasiya aksiyaları idarəsidir. Psixoloji müharibə, təbliğat və aldadıcı manevrlərin hazırlanıb işlənməsi vəzifəsi məhz bu idarənin üzərinə düşür.
Tədqiqatla məşğul olan şöbənin işçiləri internet və digər KİV-lərlə dünya ölkələrindəki mövcud siyasi durumu izləyirlər. Ölkədəki yerli insan kütləsinin əhval-ruhiyyəsini, tələbatlarını, hisslərini, maddi-mənəvi durumunu müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Onlar topladıqları məlumatı informasiya-analitik şöbəyə ötürürlər. Bu şöbə isə öz növbəsində informasiyanı emal edərək, süzgəcdən keçirərək psixoloji müharibə və dezinformasiya aksiyaları şöbəsinə verir. Axırıncı şöbə aldadıcı müharibə layihəsi işləyərək hazırlayır. Azərbaycan üçün bu şöbə artıq nurçuluq və vahhabilik kimi iki idarə olunan insan qrupu yaradaraq ortaya çıxarmışdır. Yabançı məzhəb və sektaların ölkəmizə doldurulmasında məqsəd ölkənin əsas dini olan şiəliyin diskriditasiya olunmasıdır. Bütün bu hizmətlər, təkfirlər son nəticədə xalq kütlələrinin öz yerli məzhəbi olan şiələyi iqnor etməsinə gətirib çıxarmalıdır. Çünki şiəlik də pravoslavlıq kimi, Qlobal Prediktorun bacarmadığı, hökm edə bilmədiyi bir sistemdir. Sem dayı nə qədər cəhd etsə də, şiəliyi pulla ələ keçirə bilməyib. Şiələr gələcəkdə ABŞ imperiya maşınını küftankuf edəcək Mehdi zühurunu gözləyirlər. Qlobal Prediktorun nəhəng çarxına paz sancaraq onu yeriməyə qoymayan sistem Şimalda pravoslavlıqdırsa, Cənubda da şiəlikdir. Şiəlik ipə-sapa yatmayan sistemdir. Şiələrin ayaqda olduğu ölkələrdə amerikan kolonizatorları rahat hərəkət edə bilmirlər. Şiələrin böyük rəhbəri İmam Xomeyninin vəsiyyəti “Zülm etməmək və Zülmə boyun əyməmək” olmuşdur. Şiəlik insanı mətinləşdirərək mübarizə meydanına yönəldir. Yevronal məhz buna görə qeyzlənir və Əli yolunun davamçılarını darmadağın üçün milyonlar xərcləyir. Nəhəng biomassa ideoloji planda israf olunmalı, zombiləşdirilməli, heyvan sürüsü tək köməksiz vəziyyətə salınaraq rahatca idarə ediləcək hala gətirilməlidir.
Sinedrionun dirijorluq etdiyi, onun yerli vassallarının əlində cəmləşmiş kanallarımız şiəliyin öz xeyirxah başlanğıcından ayrılıb mənfi fonda göstərilməsi üçün əllərindən gələni edirlər. 20 il idi Azərbaycan xalqına yeridirdilər ki, Hizbullah terror təşkilatdır. Suriya müharibəsi başlayanda xalq anladı ki, Hizbullah İsrail qəsbkarlarından və vahhabi başkəsənlərindən qorunmaq üçün yaradılmış müdafiə ordusu imiş! İsrailin müdhiş planına görə, şiəlik tez bir zamanda əsas maneə kimi Yer üzündən silinməli, yerini Pensilvaniyadakı imamın ton verdiyi sözəbaxan islam modelinə verməlidir. Nurçu xanım deputatın dediyi kimi, “Bu işlərin Memarına əhsən!” (mason formulirovkası). Artıq Bakıda hara tüpürürsən, altından bir sekta çıxır. Vəziyyəti elə hala gətiriblər ki, gənclərin bir qismi çaş-baş qalaraq ateizm yolu seçir. Həyat rıçaqlarını əlində saxlayan və boynumuzdakı halqanı get-gedə daraldan Qlobal hakimiyyət başqa seçim yolu saxlamır. Epoxanın atributikası kulis tipli saytlardır ki, gecə-gündüz pozğunluğu yayırlar. Aparıcı mediada hər sektaya rast gəlirsən, bircə ölkənin əsas dini olan şiəlikdən başqa! Milli Məclisdə hər sektaçıya təsadüf olunur, bircə yerli şiə ruhanisindən başqa! Məqsəd şiəliyi səhnədən kənarda saxlamaqdır. Şiə qrupu oyundan kənar vəziyyətdə qalmalıdır, xalq siyasi səhnədə şiəçiliyin izini-tozunu da görməməlidir. Siyasətə, ədəbiyyata və mədəniyyətə İudeyanın yerli vassalları olan qərb kürdləri ton verməlidirlər. İsrailin qismətimizə yazdığı tale xətti budur. Xalq İsraildən çalınan avazın ritminə oynamalıdır. İudeyadan göndərilən şortu proyektlərdən başqa ortada heç bir normal iş görülməməlidir.
Vətənpərvərlik dini kökə söykənmədən heç nədir. Ateist xalq tarixin səhnəsində qala bilməz, silinib gedər. Dinsiz xalq xalq deyil, nişangahdır. Yalnız öz dininə bağlı olan xalqların tarixdə qalmaq şansı var. Xalqın var olması üçün xeyir və şəri anladan, hədəf və maneələri göstərən, dost və düşməni ortalığa çıxaran, fəlakətli dönəmlərdə nikbinlik yaradan və mücadilələrə ruhlandıran instrument olmalıdır. Biz xalq kimi məhz babamız qızılbaşların dini dövlət səviyyəsinə qaldırdığı dönəmlərdə formalaşmışıq. Tarixə xalq kimi şiəliklə birgə qədəm qoymuşuq. Babalarımız din uğrunda can qoymuşlar, müqəddəs İmam Hüseyn bayrağını bizə əmanət saxlamışlar. Satanistlərin təəssüfünə rəğmən, biz azərilər indi də şiəliyin sadiq əsgəri kimi meydandayıq. Hizbullahın “Ya Zəhra!” sədasına biz daim mənən səs vermişik. Əhli-Beyt sevgisini yalnız bizi Yer üzündən silməklə qəlbimizdən çıxarmaq olar. Tarixi imperativdən yox olmamaq üçün biz bu gün dinimizdən daha möhkəm yapışmalıyıq. Şiəlik bizi düşmənə qarşı yumruq kimi birləşdirən yeganə ideologiyadır. Satanaya qarşı duruş gətirə biləcəyimiz yeganə sığınacaqdır. Şiəlik pravoslavlıqla birgə Qlobal Prediktorun ala bilmədiyi sonuncu qaladır. Ruhani struktur bizi səfərbər edir və təhlükələrə qarşı ayıq saxlayır. Şiəlik həm də sağlamlığımızın qarantıdır. “Və o silah müqəddəsdir ki, əzilənlərin ondan başqa ümid yeri olmasın”. (Makiavelli).
Şiəliyin güclənməsi Lənkəran bölgəsinin tam narkotikə otuzdurulmasının qarşısını aldı. Suriyada, İraqda cəmləşib üzü bəri axın edən vahhabi selinin qarşısını şiəlik kəsdi, yapçılıq, müsavatçılıq, bozqurdçuluq yox! İŞİD ordusu İraqda 17 min türkməni qanına qəltan edəndə bozqurdlar ortada yox idilər, nədənsə səsləri çıxmırdı!

ANTİQLOBALİST ÖLKƏLƏRİN ƏCİNNƏ OBRAZINI YARADIRLAR

Tədqiqat idarəsi son zamanlar Azərbaycana böyük ümidlər bəsləməyə başlamışdır. Respublikamıza maraq göstərir və insanlarımızın mənəvi-ruhani tələbətlarını dərindən öyrənirlər. Sovet dövlətinin dağılmasından sonra yaranmış ideoloji vakuumu doldurmaq üçün tez-tələsik türk kardeşlərimiz və abilərimiz İsrail kəşfiyyatı tərəfindən ölkəmizə transfer olundu. Araşdırsaz görərsiz ki, Milli Azadlıq Hərəkatı ilk başlayan zaman hər yerdə qaldırılan bayraqlar şiə bayraqları idi. Lakin sonradan onun yerini 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Demokratik Cümhuriyyətin bayrağı tutdu. Tez-təcili arxivlərdən eşib çıxardaraq müsavat ideologiyasının tozunu sildilər, yenidən işləyib hazır vəziyyətə gətirdilər və qərb bölgəsindən olan kürdləri həmin ideologiyanın daşıyıcıları təyin etdilər. Meydan hərəkatına saysız-hesabsız pravokatorlar cəlb oldundu. Qərb kəşfiyyat orqanları ölkəmizdə kürd vassallarının köməyi ilə elə effektiv işlədilər ki, 90-cı illərdə qoyulmuş mina indi-indi işə düşməyə başlayıb. Ərəbistan səhrasından, Türkiyə dərələrindən gətirilmə məzhəblər baş qaldırıb bildirirlər ki, şiəlik əsl islam deyil və rafizilər yer üzündən silinməlidir. Azərbaycanlı vahhabilər Suriya və İraqdan videolar çəkib göndərir və insanlarımızı təhdid edirlər. Başa düşmək lazımdır ki, çox ağıllı adamlar bizim üzərimizdə manipulyasiya edirlər.
İmam Musa Sədr deyir: “Əgər təşkilatlanmış bir dünyada təşkilatsız ayrı-ayrılıqda hərəkət etmək istəsək, çox sadəlövhlük etmiş olarıq. Əgər bütün səy və bacarıqlarımızı birləşdirməsək, əl-ələ verməsək necə varıqsa, elə də qalacağıq. Çünki yaşadığımız dünyada hər şey olduqca təşkilatlanmış və münəzzəmdir”. Qərb və onun Azərbaycanda kürdlərdən ibarət xuntası istəmir ki, xalqın içindən güclü liderlər yetişsin. Baxın görün mərtbuatda Argentina, Braziliya, Venesuela, Kuba, İran, Çin, Koreya kimi antiqlobalist yön götürmüş ölkələrin necə əcinnə obrazlarını yaradırlar! Belə ölkələrin liderlərini həmişə bizə qara fonda təqdim edirlər. Onlar haqda yaxşı xəbərləri deyil, ancaq pis xəbərləri yayırlar, lazım gələndə özlərindən quraşdırırlar da.
Müsəlman ölkələrinin bir çoxunda və Latın Amerikasında uydurma Ben Laden yox, real Corc Buş dünyanın bir nömrəli terrorçusu hesab olunur. Hədəfləri tanıyın, yəhudi mətbuatının yaydıqlarına aldanmayın. 2006-cı ildə ABŞ-ın özündə keçirilən sorğu zamanı xalq bildirdi ki, ilin ən pis adamı Corc Buşdur. “İlin ən pis adamı” seçilən prezident Corc Buşdan sonrakı sırada Üsamə bin Laden yer almışdı! Amerika xalqı özü də həqiqətləri anlamağa başlayır, bizim beyniyuyulmuşlara isə çatmır. Devid Aykı bütün dünya tanıyır, bircə “Azadlıq” və “Yeni müsavat”ın özündən müştəbeh köşə yazarlarından başqa. Öz köşələrində xalqa elə politologiya dərsi keçirlər ki, ağızlarına çullu dovşan sığmır!
Saakaşvilini liberal mətbuat bizdə az qala milli qəhrəmana çevirib. Saakaşvilini xalq seçmişdi? Saakaşvilini prezdent seçilən günə kimi onu heç bir gürcü tanımırdı, amma ABŞ-ın yəhudi siyasi xadimləri yaxşı tanıyırdı. Əsl familiyası İsaakaşvili olan bu adamı ABŞ-da hazırlayıb göndərdilər. Gürcüstana gələndə familiyasından “İ” hərfi möcüzəli şəkildə düşdü, dönüb oldu əsl Sakartvelo balası! Amerikadan cırıq zənbillə düşüb otur(dul)du Gürcüstanda! Onu Qafqaza qubernator təyin etdilər. Qlobal imicmeykerlər Saakaşvilinin piarını elə səlis şəkildə apardılar ki, azərbaycanlılar Yer üzündə ondan bomba oğlan tanımırdılar. İndilərdə üzə çıxıb ki, kokain iyləyirmiş, küçədən keçən qızları zorla maşına soxdurub villasına aparırmış. Saakaşvini bizə bomba oğlan kimi tanıdıblar, amma Bəşər Əsədi, Əhmədinejadı, Uqo Çavesi qəssab kimi sırıyıblar. Venesuela prezidenti Nikolas Madura Yəmənə hücum etdiyinə görə Səudiyyə səfirini ölkədən qovdu. Belə oğlanlar da var dünyada! Venesuelanın keçmiş prezidenti Uqo Çaves isə İsrail səfirini Fələstinə görə ölkədən qovmuşdu. İstər Lukaşenko, istər Əhmədinejad, istər Uqo Çaves olsun -fərq etməz- kim murdar Amerikan imperializminə qarşı çıxırsa, demək bizimkidir!

ALQORİTM İTMƏSİN

Yevreonal və onun yerli xuntası ona görə güclüdür ki, biz siyasətə biganəyik, antiqlobalist hərəkatlarda tənbəlik, ölkəmizdə və xaricdə gedən pərdəarxası siyasətə az maraq göstəririk. Bizim kimi beş-on nəfər də onların qarşısına çıxanda, qəliz sual verəndə, vicdan, ədalət, insaf tələb edəndə, hətta adi sosial şəbəkələrdə onların iç-pasını açanda bizə qarşı qara piar başlayır, müxtəlif yollarla təzyiq edib sındırmağa, cəmiyyətin gözündən salmağa çalışırlar. Zira ki bu işlərdə onların təcrübəsi böyükdür, hələ Elçibəyin dövründən onlarla razılaşmayanları şərləyə-şərləyə, ləkələyə-ləkələyə gəlirlər. İskəndər Həmidov demişkən, “Dağ adamları yaxşı bilirlər, yuxarıdan aşağı daşı necə yuvarladırlar”. Bu zümrənin köhnə sənəti işverənlikdir, xalqIımız da artıq bunu gözəl anlayır. Gülənin kürd siyasətçiləri, ictimai və yazı xadimləri özlərinə hücumu ümumən xalqa hücum kimi təqdim etməkdə pərgardırlar. Nədən? Treninqlərdən birində jurnalist Qasid Nağıoğlu onlara qəliz sual verdi, tez fasilə elan etdilər. Mələk donu geymiş yırtıcılara qəliz sual verən kimi, kolun dalına keçirlər və götür-qoy edirlər. Öz yerlilərini dahi, bizi isə avaragor kimi təqdim etmək istəyirlər. Mütəllibovu çıxmaq şərti ilə bütün zamanlarda Azərbaycanda yerlipərəstlik olub. Olub, amma indiki kimi dəhşətli hal almayıb. Yerlipərəstlik yad elementlərin müxtəlif strukturlarda möhkəmlənməsinə gətirib çıxarıb. Möhkəm oturuşublar. Onları tarixdən yalnız yaba ilə qovub çıxarmaq mümkündür. Onlarla bir köydə doğulanlara, hampadaşlarına hər şey olar, bizə isə olmaz! Putinin bir sözü var, Yupiterə icazə verilən şeylər öküzə icazə verilməyib. Bax belə prinsip həm siyasətdə, həm televiziyada, həm də ədəbiyyatda işləkdir. Hər yerə özününküləri dürtürlər və dəstək verirlər. Paytaxt kürd auluna dönüb. Xalqa olmazın narahatlıqlar yaradırlar və hər addımbaşı başağrılar yaradırlar. Xalqın cibinə girmək üçün yeni-yeni yollar arayırlar. Gəlmə-gəlinti at-oynadır, çapıb talayır, qaz vurub qazan doldurur. Aborigenlər get-gedə məngənədə sıxılır və nicat yolu axtarırlar. Gələjəx, gedajax, torpax,devlət, azərbayjan- hətta televiziyalarımız kürd bölgəsi aksenti ilə dolub. Əlbəttə, bütün aksentlərimiz gözəldir, amma televiziya diktorları aksentlə danışmamalıdır. Çoxları gəldi unitazı Bakıda gördü, amma indi xalqa mədəniyyətdən treninq keçirlər. Bu qədər gəlmə-gəlintinin televiziyada nə işi var? Televiziyaya ariləri çıxarmaq lazımdır ki, xalq nəsə götürsün və müsbət emosiya ilə yüklənsin. Bunlardan ətrafa neqativ yayılır. İndi TV-də gördüyümüz sifətlərin çoxunu (fərqi yoxdur, oxuyur, danışır, ya rol oynayır) Sovet vaxtı teleqüllənin heç kilometrliyinə də buraxmazdılar. İndi əksinə, istedadl və unikal adamlarımızı televiziyalara buraxmırlar. Hərdən adama elə gəlir ki, yəqin teleməkanın məsul işçiləri onları ultrabənövşəyi şüalardan qorumaq üçün televiziya studiyalarına dəvət etmirlər, bu yolla onları virusdan qoruyurlar, saf qalmalarına çalışırlar.
Mühit nə qədər eybəcər olur olsun, İblis nə qədər güclü olursa olsun, insan öz şəxsi dünyasında zəiflik göstərməsə, məğlub olmaz. Belə bir məntiqi nəticə hasil olur ki, öz daxili aləmini dərk etmədən mühiti dərk etməz və ona qarşı dayana bilməzsən. Bunun üçün çoxlu oxumaq və oxumaq lazımdır. Həm də nəyi gəldi oxumaq yox,- nəyi oxumaq, necə oxumağı da bilmək vacibdir. Fərdi hisslərin məhdud dairəsini keçib, onları ümumbəşəri hisslərlə tamamlaya bilməsən, fəlsəfi baxımdan mənalandırmaq səviyyəsinə yüksəlməyi bacarmasan, belə çirkli mühitdə saf qala bilməzsən. Dünyanı gözəllik yox, qəlbin gözəlliyi xilas edəcək. Fərdin estetik zövqü nə qədər zəngin və sabitdirsə o, xeyri şərdən bir qədər dəqiq ayıra bilər və özünü bir o qədər inamlı hiss edər- lap xoşbəxt olmasa da.
Yeri gəlmişkən, bu yazını oxuyan istifadəçilərdən xahiş olunur ki, yazıdakı tezisləri facebookda və digər sosial şəbəkələrdə paylaşsınlar, alqoritm itməsin. Fikirlər dağılır, amma yağ kimi gedir. Nəticələr elan olunub: biz qələbə çalmışıq! Odur ki stimul var. Qələbə bizə stimul verir. Gələcək bizimdir. İrəli!