دوگین کێیە؟

Author(s): 

پروفسور دوگین یکی از بارز ترین دانشمندان ضد امپریالیستی که دشمنان زیادی در بدنه حکومت آمریکا دارد. این شخصیت برجسته در حالی اسمش در لیست تحریم های آمریکا و کانادا دیده می شود که طرح های وی در مقابله با طرح های جورج سورس برای کشورهای اروپای شرقی بسیار بازدارنده بوده است. این دانشمند جهانی همچنین به 9 زبان مسلط است. وی از تأثیرگذارترین رهبران بدون چون و چرای مبارزه با امپریالیسم و هژمونی آمریکایی میباشد. عده ای می گویند که وی از مشاوران پوتین است و عده می گویند پوتین از خوانندگان کتاب های پر سر و صدای اوست.
گِلِن بِک، از مشهور ترین مجریان فاکس نیوز در خصوص وی اینگونه می گوید:
الکساندر دوگین، یک فیلسوف مطرح و یک استاد  است که به عنوان مشاور برخی از بانفوذ ترین افراد در روسیه شناخته می شود. وزیر امور خارجه، رئیس سابق مجلس دوما، نظریه پرداز حزب روسیهی متحد و قطعا رئیس جمهور پوتین. وی نه تنها مشاور کرملین است بلکه در 2008 رئیس دانشکده جامعه شناسی روابط بین الملل دانشکده مسکو می شود.