Middle East

הפילוסוף המסוכן בעולם

"פוטין חושב באופן יותר פרקטי, אניבאופן יותר אידיאליסטי, אבל בסופושל דבר אנחנו חושבים דומה ופועליםבאותו קו. זה רק עניין של איזון", אומרלי אלכסנדר דוגין, האיש שזכה לכינוי"המוח של פוטין" על ידי כלי תקשורתבמערב, והאדם שמייצג אולי בצורה הכיקרובה למציאות את האידאולוגיה שלהנשיא הרוסי ומאפשר להבין אותה.לדוגין אין בעיה לדבר איתי בפתיחות.בניגוד לדיפלומט שאומר רק מה שהואחייב, או לאיש מודיעין שלא אומר דבר,לדוגין אין כיום תפקיד רשמי בממשל הרוסיולכן הוא מרגיש קצת יותר בנוח. קצת,מכיוון שגם ללא תפקיד רשמי בקרמלין, ידומורגשת במהלכים מסוימים שמבצע פוטין.יש פרשנים שאף מייחסים לו את תפקיד"האידאולוג הראשי" של הקרמלין, באופןלא רשמי כמובן.רק במארס האחרון נודע כי דוגין מילאתפקיד מפתח בשיחות החשאיות שהתקיימובין רוסיה לטורקיה בעת הכי קריטית –כשיחסיו של ארדואן עם פוטין התדרדרולתהומות לאחר שמישהו בטורקיה החליטלהפיל מטוס קרב רוסי בסוף 2015 . דוגיןהזמין למוסקבה חמישה בכירים מהמודיעיןהצבאי של טורקיה, ביניהם גנרל בדימוס,וארגן להם פגישות עם קצינים רוסים, כפישדווח בחדשות "בלומברג".