Орос орны маргааш

"Философийн аялал 2" Орос орны өчигдөр-өнөөдөр-маргааш философич С.Молор-Эрдэнэ.