На Русия ѝ е нужна тотална милитаризация

На Русия ѝ е нужна тотална милитаризация

Днес ни е жизнено необходима тотална и всестранна милитаризация на страната, държавата и народа.

Милитаризацията означава пренасяне на обществото на военни релси. За мащабите и основните насоки на милитаризацията може да се спори, защото това зависи от конкретната историческа и геополитическа ситуация, от икономическите възможности и ресурси, от политическата идеология и културната доминанта. Когато в страната мирът и нейните жизнени интереси, самото нейно съществуване не са заплашвани от нищо, то не е необходима извънредна милитаризация, тя е излишна. Разбира се, всяка суверенна държава трябва да си има армия, въоръжени сили, способни в критична ситуация да я защитят. Затова пълната демилитаризация не е нищо друго, освен отказ от суверенитет и съгласие с абсолютна зависимост от някоя външна сила. Но интензивността и размахът на милитаризацията винаги варират.

Днес, както открито призна президентът Путин в обръщението си към Федералното събрание, а всъщност в своята програмна реч за политиката в страната през следващите шест години (никой не се съмнява в избирането на Путин), Русия води война. Война, която ѝ наложиха. Война с целия колективен Запад: признаването за пряката роля на САЩ и ЕС с всеки изминал ден звучи все по-силно и отчетливо, доколкото, че не може да не се забележи.

Милитаризацията на обществото в условия на водене на кървава война за историческото битие е абсолютна необходимост, за която дискусията е безсмислена. Русия превежда своята промишленост на военни релси и за това говори дори президентът. Но това е само отделен аспект от милитаризацията. Самото явление е значително по-широко.

На военни релси трябва да се превежда не само военно-промишленият комплекс, но и целите държава и общество. По-рано беше модерно да се спори за това, но днес не бива. За да се постигне победа в толкова фундаментално противостоене, трябва да превърнем Русия в държава на воини.

Нека по-подробно да разгледаме какви са основните насоки на милитаризацията.

В страната трябва да се установи военна идеология, идеология на победата. Без идея е невъзможно да се сражава. Но Родината, Отечеството и държавата са преди всичко идея. И тя трябва да се утвърди във всичко: в културата, в информационната политика, във възпитанието, в образование, в самите елит и маси, в психологията на ежедневието. Това изисква актуализация и масово повсеместно внедряване на традиционните ценности, историческото самосъзнание, ярката и интензивна представа за руската идентичност.

Вероятно, трябва да настроим идеологическата машина на две скорости - по-интензивна, рязка и отчетлива версия за употреба в армията, новите субекти на Русия и граничните области. В отдалечените от фронта области може да се действа по-меко. При това украинският режим постига толкова упорита съпротива срещу нашите войски именно поради радикалната тоталитарна идеологизация на цялото си население. Разбира се, не трябва да следваме терористи и маниаци, но не можем да победим в отпуснато състояние тази враждебна ни идеологическа сила, смес от съюза на неонацизма, глобализма и либерализма. Войната трябва да стане народна, нашето войнство и военна индустрия, а също военните образователни структури трябва да бъдат флагмани на идеологизирането. Структурите на Главния армейски политически отдел трябва да се възстановят в пълна мярка, но този път въоръжени с новата идеология на държавния патриотизъм. Тилът трябва да следва този процес в по-мек режим, но да не се допуска критично разминаване. В крайна на краищата трябва да се идеологизира цялото общество.

Работата на управленческите държавни структури трябва да бъде преведена в особен режим, съответстващ на военното време. Нормативите на отдих, отпуски, работен ден за ключовите области на управлението трябва да бъдат преразгледани предвид условията на военно време и да се приближат до фронтовите условия. Следва да се въведе кодекс на поведението на държавния чиновник в условия на война. Ваканцията в неприятелски страни, демонстрацията на извънреден разкош, бюрократщина и, не дай Боже, саботаж и корупция са недопустими във военно време. Това трябва строго да се наказва.

Редица либерални права и свободи трябва да бъдат ограничени предвид извънредните ситуации. Категорично трябва да се забрани всякаква критика към държавата, героите на Русия, властта, църквата и президента, а също така нападките срещу патриотизма, руската идея и антивоенната пропаганда. Всякакви медии и социални мрежи, излъчващи подобен дневен ред, трябва незабавно да бъдат обявени за незаконни. Ексцесиите тук са неизбежни, но работата над грешките ще трябва да се проведе едва след победата.

Очевидно е че на военни релси трябва да се престрои цялата икономика. Тя твърде дълго се ориентира върху интеграцията със Запада и глобалното разпределение на труда, така че в критичен момент да нямаме важни детайли от производствения и технологичен цикъл. Трябва незабавно да предприемем това. Ролята на държавата в икономиката - преди всичко в стратегически важните отрасли и в голямото производство - и така расте бързо, но трябва да расте дори по-бързо.

Същото се отнася и до финансовата политика. Войната с колективния Запад принуждава Русия да бъде независима от долара, еврото и другите валути, претендиращи за ролята на резервна. Всичко, което нашите чуждестранни партньори трябва да го купят, трябва да го купуват за рубли. Емисията на рублата трябва да стане суверенна, а политиката на валутния борд трябва да се отхвърли окончателно. Днес лесно може да се види по електронната среда всеки емисионен поток и затова вместо единен (монетаристки) модел на лихвен процент за всички следва да се въведе градация: за стратегическите отрасли и проекти - на отделна ексроу сметка с безлихвено кредитиране, за средномащабните проекти - облекчена лихва , а за обикновените кредити - максимална лихва (но все пак по-ниска от днешната, която не позволява развитието на частната инициатива).

Милитаризацията изисква смяна на демографската политика, за което президентът също напомня постоянно. В исторически мащаби е престъпление да се надяваме на труда на мигрантите и компенсирането с тях на загубите на коренното население на Русия. Трябва да пречупим катастрофалната тенденция с падането на раждаемостта чрез извънредни мерки.

Необходима е милитаризация на културата. В центъра на вниманието трябва да бъде поставено прославянето на подвига на нашиете герои на всички етапи от историята - включително от СВО. Всеки концерт, всяко предаване, всяко мероприятие трябва да започват с химна и възпяване на подвига на руснака. При това следва да се поставят начело високите нравствени идеали и традиционните ценности. Всякакъв намек за осмиването им трябва да доведе до административна отговорност, спиране от всякакви публични антипатриотични или просто аморални прояви - включително блогове, социални мрежи и така нататък.

Милитаризацията изисква и смяна на елита. Елитите, наложили се в обществото през 80-те и 90-те години най-често са носители на духа на поражението, цинизма, егоизма, корупцията, насилието, лъжите и онези качества, които изнасят на повърхността дънния боклук на обществото в епоха на всеобщо израждане и развала. Путин ясно каза това в своето послание към Федералното събрание: елитите от 90-те трябва да си ходят, на тяхно място трябва да дойдат нови елити - герои и мъченици, строители и носители на най-висше нравствено начало. Но фронтът и рискът вършат само половината работа при формирането на новия руски елит. Върнали се в тила, те трябва да получат в ускорен ред най-доброто и елитно образование. Но преобладаващото мнозинство от образователните структури в Русия отразяват именно либералния ред от 80-те и 90-те години. Затова е необходима милитаризация на образованието, рязко пречупване на вектора, преди всичко в хуманитарните науки. Вектор, установил се в последните десетилетия под прекия контрол и по непосредствена заръка на Запада, с който днес сме в състояние на война.

Отдавна е назряла и ротацията на дипломатическия корпус, сблъскал се с безпрецедентни предизвикателства, свойствени за всяка война, при това толкова жестока - цивилизационна! - война, в която се оказахме въвлечени. Нашите дипломати са на първа линия на сблъсъка на цивилизациите, но това изисква напълно нови навици и знания в сравнение с тези, които се започваха в тях през предишните десетилетия на сближаване със Запада. Това трябва да се проведе незабавно.

Милитаризацията трябва да засегне и медиите. Да, информационната стратегия на политическото предаване сега се стреми да бъде на ниво, но милитаризацията трябва да се наложи и в останалата част от работата на медиите - културната, просветната и дори развлекателната. Започвайки с фейсконтрол и дрескод на всеки, който се появява на екрана или на официалните сайтове. Дори и рекламата трябва да взема предвид нормите на войната, водена от страната.

И накрая, необходима е милитаризация на бита. Патриотизмът трябва да се превърне в начин на живот, да преформатира битовата психология на обикновения човек. Цялото обществено пространство трябва да бъде изпълнено със символи на войната и победата. Трябва да предадем тази идея на родителите и възпитателите: целта на целия народ е да отгледа поколение герои, които ще защитават и възраждат велика Русия. Във всяко семейство трябва да се обръща повишено внимание на етиката и морала, чистотата на словото и минимума от исторически знания. Ние се борим за език, култура, морал, традиционни ценности и суверенитет. Това означава, че това трябва да е ясно на всички – независимо от възраст, социално положение, пол и професия.

А и разбира се, необходимо е значително да се засили бдителността на разузнавателните служби, правоприлагащите органи и обикновените граждани към онези, които дават повод за съмнение в патриотизма си, демонстрирайки признаци на либерално, проукраинско или русофобско поведение. Всяко престъпление и всяка терористична атака се раждат първо в съзнанието. Ако руската идея не овладее съзнанието на обществото, то ще бъде завладяно от една порочна патологична русофобска идея, наложена от нашите врагове, успешни при воденето на ментални войни. Ако сърцето не принадлежи на Бога, дяволът живее в него. Същото е и в мисловното поле: там, където високите идеали на вярата, властта и народа не са поставени на първо място, змиите на ужаса свиват гнездо. Време е да съживим СМЕРШ.

Някой може да ми възрази: всичко това изглежда гротескно, необичайно, неочаквано и... грубо. Да, вероятно. Защото твърде дълго живеехме в изкривена представа за света, за себе си, за Запада и неговата универсалност. Твърде дълго бяхме приспивани от фалшиви приказки за световния мир и безгрижното чисто материално развитие. Дълбочината на съня е отговорна за внезапното събуждане.

Превод: В. Сергеев

https://pogled.info/svetoven/russia/na-rusiya-%D1%9D-e-nuzhna-totalna-mi...