Graf politických teorií

Pro názorné představení základních a interferenčních pozic třech politických teorií pojmenovaných a definovaných A. Duginem uvádíme níže jednoduchý, ale jasný graf. 

http://cervenobili.cz/15546/konceptualni-klub-lva-borskeho-graf-politick...