Iš profesoriaus posto pašalintas Aleksandras Duginas

Iš profesoriaus posto pašalintas Aleksandras Duginas

 

Dėl savo aštrių pasisakymų Ukrainos įvykių ir Donecko Respublikos klausimais, rusų filosofas ir politinis veikėjas, Aleksandras Duginas, Maskvos Valstybinio Lomonosovo Universiteto vadovybės sprendimu, buvo pašalintas iš savo eitų profesoriaus ir Sociologijos bei Tarptautinių santykių katedrų vedėjo pareigų.

Šis sprendimas buvo didžiąja dalimi paremtas tuo, kad, esą, Duginas netinkamai pasielgė gegužės mėnesio pradžioje duotame interviu pareikšdamas, jog Donecko Respublikos kovotojai turėtų „žudyti, žudyti, ir dar kartą žudyti“ į kraštą atvykusias represinių struktūrų pajėgas.

Esminis Dugino pašalinimo motyvas, galime sakyti, buvo ne kas kita, kaip politinis susidorojimas su juo iš liberaliai, globalistiškai, pro-Vakarietiškai nusiteikusių Lomonosovo universiteto elementų (akivaizdžiai imančių viršų pačioje institucijoje) pusės, siekiant iš jo atimti itin efektyvią ir autoritetingą platformą. Tačiau žmogaus, o ypač, šitokio lygio politinio mąstytojo, vertę nustato toli gražu ne formalūs diplomai ar postai universitetuose, kaip manytų įvairaus plauko snobai ir pseudo-intelektualai, o pats jų kūrybinis darbas, minčių turinys ir misija.

Pats Aleksandas Duginas pareiškia toliau tęsiantis savo švietėjišką, idėjinę veiklą, nepaisant šitų ar bet kokių kitokių trikdymų, tačiau apgailestauja, kad dėl tokių aplinkybių yra priverstas baigti savo šešeris metus trūkusią akademinę veiklą Lomonosovo universitete (Dugino darbo universitete pradžia buvo dar 2008-aisiais metais).

Mums, „Nacionalisto“ redakcijai ir iniciatyvinei grupei, kaip šio įvykio stebėtojams, belieka pareikšti nuoširdžiausią solidarumą Aleksandrui Duginui ir palinkėti jam stiprybės bei visokeriopos sėkmės esamuose ir būsimuose darbuose bei kovose.

http://ltnacionalistas.wordpress.com/2014/06/29/is-profesoriaus-posto-pa...