Dante Alighieri: een nieuw slachtoffer van de cancelcultuur

Op 21 mei 1265 werd Dante Alighieri in Italië geboren, maar in het Westen wordt deze datum niet meer gevierd.

Vandaag zou het gewoon gevaarlijk zijn om het te vieren. Waarom is dat, zult u zich afvragen? Dante is het symbool van de westerse poëzie, een wereldberoemde klassieker. Dat is waar. Maar ook dit middeleeuwse Italiaanse genie werd niet gespaard voor de guillotine van de politieke correctheid.

Toen de Goddelijke Komedie in handen viel van mensenrechtenactivisten, liberalen en rabiate globalisten, vonden zij Dante's werk "politiek incorrect". En dat is alles. Geen Dante. Hij is het zoveelste slachtoffer geworden van de nieuwe politieke cultuur. Nu mogen zijn werken alleen nog worden afgedrukt met uitsnijdingen en met de aantekening dat de inhoud niet politiek correct is.

Technisch gezien heeft Dante de stichter van de Islam in een niet zo mooi deel van de heilige ruimte geplaatst. En liberalen, die zich over het algemeen niets aantrekken van de islam, of van welke traditionele godsdienst dan ook, hebben plotseling besloten dat een dergelijke lezing een negatief effect zou kunnen hebben op de psyche van migranten uit islamitische landen. En dat zij daartegen beschermd moeten worden om geen onvoorspelbare uitbarstingen van agressie uit te lokken.

Het klinkt absurd, maar in onze wereld klinkt bijna alles absurd. Het is tijd om er aan te wennen.

Hier staan alle hoofdrolspelers van deze censuur in de positie van de volslagen idioot:
- De censoren zelf (men kan zich voorstellen dat de oude Soros, vergezeld van de kleine Greta Thunberg, De Goddelijke Komedie doorbladert en de verdachte plaatsen onderstreept) ;

- en de Europeanen, die nu niet alleen berouw moeten tonen voor het kolonialisme en de moord op de junkie Floyd, maar ook voor Dante;

- en de moslims zelf, die zo zwak van geest lijken te zijn dat zij de afstand tussen de christelijke Middeleeuwen en het moderne Europa niet kunnen inschatten, en alles klakkeloos aannemen en onmiddellijk op brute wijze reageren - als oncontroleerbare maniakken.

Maar het is duidelijk dat de plaats van Mohammed in het werk van Dante slechts een excuus is. Dante is de encyclopedie van de Europese Middeleeuwen, het grote monument van theologie, filosofie, poëzie, cultuur. Dante is het toppunt van de christelijke geest van West-Europa in de Middeleeuwen, de plechtige zanger van Rijk, religie en ridderlijke liefde. Vele generaties Europeanen werden door Dante geïnspireerd bij het vormen van hun persoonlijkheid. De helden van Europa hebben hun lot en hun leven gebouwd naar het model van Dante. Fideli d'amore - Trouw aan de liefde. Dante verwoordde de idealen van deze ridderlijke hovelingensamenleving van de christelijke aristocratische elite.

 

Dat is waarom Dante vandaag wordt geëxecuteerd. Hij is de drager van een ander Europa - een Europa van geest en idee, van geloof en eer, van dienstbaarheid en grote Liefde. De moderne heersers van Europa haten dit alles vurig. Daarom verbieden zij Dante, schrappen hem uit het leerplan, beschuldigen hem van gebrek aan verdraagzaamheid en maken hem te schande.

Europa vernietigt zijn fundamenten, erodeert zijn voetstukken, gooit de onvergankelijke relikwieën van genieën uit hun graven.

We mogen onder geen beding deze weg inslaan. Het gaat erom niet alleen onze Russische genieën te beschermen, maar ook de grote denkers, kunstenaars en dichters van Europa. Rusland is nooit een Europees land geweest, maar wij hebben de Europese grootheid - denken, kunst en genialiteit - altijd kunnen waarderen. Zelfs als de Europeanen ons niet begrepen, begrepen wij hen wel. En we respecteerden wat er bewonderenswaardig aan hen was. Nu de Europeanen de grote Dante in de vuilnisbak van hun ineengestorte beschaving gooien, is het hoog tijd dat wij hem oprichten en hem op onze banier zetten.

Dante is van ons. Wij kennen hem, eren hem, lezen hem, onderwijzen hem en begrijpen hem. Onbewust bevindt Rusland zich in de rol van bewaker en beschermer van de Europese waarden, maar dan wel waarden en niet de resultaten van de Europese decadentie, het verval en de degeneratie. Liberalisme en mondialisering zijn nog niet het lot van heel Europa. Bovendien is het de Anti-Europa.  Door ze over te nemen, laat Europa dus zijn wortels varen. We laten de onze niet in de steek. En de Europese genieën zijn dicht bij ons.

L'amor che move il sole e l'altre stelle

We moeten trouw zijn aan de liefden Fideli d'Amore worden.

En als de liefde opraakt, wat zal dan de zon en de sterren bewegen?