PRAVDA O RUSKU A RUSOCH

Author(s): 

Hlavným cieľom OZDS je efektívna praktická činnosť zameraná na zachovanie a tvorivé rozvinutie základných hodnôt kresťanskej civilizácie – viery v Dobro a Spravodlivosť.

Takáto činnosť bude mať predovšetkým charakter verejných podujatí, zhromaždení, prednášok, seminárov, verejných diskusií, vydavateľskej činnosti vrátane vytvárania tlačových a elektronických médií. OZDS považuje za životne dôležité obrátiť pozornosť verejnej mienky národov - patriacich ku kresťanskej civilizácii na duchovné hodnoty kresťanskej filozofie, etiky a morálky a súčasne sa postaviť zoči-voči reálnym problémom sveta, ktoré naberajú katastrofálne rozmery a ktorých riešenie je možné iba na základoch Dobra a Spravodlivosti.

OZDS si kladie za cieľ praktickú spoluprácu so všetkými spoločenskými inštitúciami, ktoré konajú v tomto smere – najmä s kresťanskými cirkvami a inými spoločenskými organizáciami duchovného zamerania, politickými a štátnymi organizáciami všetkých úrovní, mimovládnymi organizáciami, verejnými činiteľmi, s každým, kto zdieľa myšlienky hnutia.

OZDS bude prakticky podporovať akékoľvek úsilie, ktoré sa zameriava na odvrátenie eskalácie vojen, konfliktov a novej svetovej vojny. Veľká časť kresťanskej civilizácie bola vytvorená slovanskými národmi. Cieľom OZDS je rozvoj a podpora slovanstva ako predstavy o civilizačnej zomknutosti, historickom príbuzenstve a bratstve národov, bez ktorých by kresťanská civilizácia nebola v minulosti možná a nebude môcť existovať ani v budúcnosti.

OZDS sa bude snažiť podporovať a rozvíjať na najvyššej geopolitickej úrovni myšlienku spolupráce národov a civilizácií, ktoré si zachovávaju Vieru v Dobro a Spravodlivosť. Reč je o vzniku nových globálnych geopolitických útvarov, ktoré vystriedajú existujúci nespravodlivý a katastrofou hroziaci svetový poriadok. Iba na úrovni rozumnejších a spravodlivejších geopolitických útvarov môže vzniknúť reálna Dobrá Sila, ktorá dokáže zachovať ľudstvo a viesť ho k spravodlivejšiemu a lepšiemu životu. Na uskutočnenie uvedených cieľov SHDS sa bude venovať vytváraniu a šíreniu pravdivých a životne dôležitých informácií o tom, čo sa deje vo svete, ktoré sa v programových dokumentoch hnutia definujú ako „výroba pravdy“.