Indoeuropéerna

Följande är en översättning av Jafe Arnolds översättning av avsnittet ”Indoeuropéerna” ur Alexander Dugins videoserie ”Dugins riktlinje”.
English translation by Jafe Arnold available at the Eurasianist Archive.
“Välkommen, du tittar på Dugins riktlinje.
Låt oss prata om indoeuropéerna. Varför är detta viktigt? Under de senaste årtusendena har de indoeuropeiska folken i både väst — i Europa — och i öst — i Iran och Indien — stått i centrum för alla de mest betydelsefulla händelserna och processerna på en planetär skala. Långt ifrån alla dessa händelser har varit graciösa eller underbara, men upp- och nedgångarna under de senaste årtusendena är inget annat än indoeuropéernas arbete. Idag, när ödet för de indoeuropeiska folken och kulturerna blir allt mer problematiskt för varje dag som går, med en identitetskris, demografisk katastrof och en övergripande form av uppenbart grumlig medvetenhet som stirrar indoeuropéerna i ansiktet , är det dags att ställa frågan: vem är indoeuropéerna? Vad förenar dem, om något överhuvudtaget förenar dem? Vad närmar de sig i detta kritiska ögonblick av sin historia och sitt öde?
Detta är också viktigt för oss, slaver, som också är en del av den indoeuropeiska civilisationen. Vårt språk, vår kultur och historia är indoeuropeiska. Dessutom är den överväldigande majoriteten av historiker och lingvister övertygade om att de första indoeuropeiska stammarna — förfäderna till folken i Europa, Indien, Iran och till och med de malaysiska hettiterna — kom från de länder som har varit vårt lands territorier, Storryssland, i århundraden.
Indoeuropéernas identitet vilar i följande. Dessa är inga andra än folken som sedan antiken dyrkat de himmelska, faderliga ljusgudarna. Under antiken dominerade polyteismen bland indoeuropéerna, men efter Kristi födelse för exakt 2017 år sedan omfamnade fler och fler indoeuropéer, från och med grekerna och romarna, kristendomen. Inte hela Europa blev kristet, men i det här fallet uppfattades treenighetens Gud som det oskapade ljuset, den himmelska kungen och trots allt var lojalitet till ljuset och himlen ett integrerat inslag i den indoeuropeiska religionen.
De indoeuropeiska folken är av den patriarkala familjen. De förödmjukade inte kvinnor och ansåg dem inte heller vara föremål eller slavar, men de gav dem inte fri vilja. Indoeuropeiskt patriarkat härstammar från principen att himlen är fadern och jorden är modern. Detta förminskar inte jorden eller kvinnorna, men vertikalen är uppenbar.
Den franska historikern Georges Dumézil underbyggde och bevisade att alla indoeuropeiska samhällen byggdes på en triadisk modell baserad på tre kaster eller gods. Präster, heliga kungar och prästadömet var det första kastet. Prästadömet var oskiljaktigt knutet till kungariket. Ett välde av en usurpator, en våldtäktsman eller en idiot ansågs vara en anomali.
Den andra kastet var professionella krigare. Indoeuropéerna var överlägsna i detta avseende. De kunde slåss och gjorde alltid det. Indoeuropéerna tämjde hästen och uppfann vagnen som de naturligtvis brukade använda för att attackera, slåss och vinna. Med en sådan anda skapade indoeuropéerna alla staterna i Europa och många av staterna i Asien. På något sätt, tack vare det andra kastet, uppnådde indoeuropéerna gradvis världsherravälde. Om det här är bra eller dåligt är en annan fråga. Men det är ett faktum att de gjorde det. Det är inga andra än krigare som skapar stater, och indoeuropéerna hade en utmärkt förståelse för detta.
Indoeuropéernas tredje kast bestod av bönder och arbetare. Bland de nomadiska folken, såsom Skyterna, Sarmaterna, Jaszarna, Kushanerna, Sakaerna, Partierna och de vediska Arierna, bestod denna kast av herdsmän. Materialproduktion, rikedom, mat och kvinnor tillhörde främst den tredje kasten, dvs. de stod längst ner i den indoeuropeiska hierarkin.
Prästerna och kungen motsvarade himlen, krigarna luften och bönderna landet. Indoeuropéernas hela värdesystem grundades på detta, och sålunda var det i årtusenden. Alla typer av indoeuropeiska religioner, samhällen, kulturer, myter, berättelser, historiska krönikor och ekonomiska system byggdes på denna trefunktionella, patriarkala modell. Detta innebär att vara en indoeuropé betyder att man tillhör ett samhälle bestående av präster, krigare och arbetare.
“Men hur är det här kopplat till köpmän, handlare och ockrare?”, frågar du. Inte på något sätt. Sådana typer föraktades i indoeuropeiska samhällen. Kapitalismen uppträdde först när indoeuropeiska värden snabbt glömdes bort, försämrades och urartade. Indoeuropeiska samhällen kände inte heller jämlikhet, ett tecken på degeneration. De kände inte heller till feminism eller sodomi, vilket skilde sig åt från de matriarkala länderna och de icke-indoeuropeiska kulterna, som kulten av Cybele.
Den europeiska moderniteten, som avskaffade religionen, tron ​​på kungen och den himmelske fadern, kasterna, den heliga förståelsen av världen och i huvudsak patriarkatet, var början på den indoeuropeiska civilisationens fall. Kapitalism, materialism, egalitarism och ekonomism är alla hämnden för de samhällen som indoeuropéerna förde krig mot, underkastade och strävade efter att avhjälpa, som bestod av kärnan i alla indoeuropeiska folks historia. Moderniteten var slutet på den indoeuropeiska civilisationen. Det motsvarar naturligtvis nadir. Detta är inte en abstraktion, då det påverkar oss på högst direkta sätt.
Inga kompromisser hjälper oss. Antingen kommer vi att försvinna och upplösas, eller så måste vi återställa vår indoeuropeiska civilisation i sin helhet, med alla dess värderingar, vägar och metafysik. Om vi vill bevara oss själva som ett folk, som ett indoeuropeiskt folk, måste vi vakna och återfödas i motsats till allt som har tagits för givet i modernitetens värld. Åt helvete med denna värld av modernitet.”