Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Rus milliyetçi entelektüellerin yeni internet sitesi zavtra.ru'daki son yazısında Aleksandr Dugin, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki niyetlerini tüm çıplaklığıyla açıkladı. Dugin'i göre artık Ukrayna Doğu Slav Birliği'nden ayrılamayacak.... Batının B planı terörizm... Afganistan'dan ABD'nin ayrılması Taliban'ı güçlendirip bize güneyden saldırtmak için!..

Başkan Putin, Ukrayna'daki askeri operasyonun hedeflerini özetledi: Askerden arındırma ve Nazilerden arındırma.

Bu çok özel bir programdır: Zorla silahsızlandırma ve tüm bölge üzerinde tam bir askeri-stratejik kontrol gereklidir. (Maalesef doğrudan zorlama dışındaki tüm yöntemler tükendi; herhangi bir etki yaratmadı)

Nazilerden arındırma için, tüm ülke üzerinde tam siyasi ve idari kontrol. Bu bir istek ya da dilek değildir. Bu bir emirdir. Ve uygulamak için doğrudan ve net bir askeri komutaya sahip olmak gerekir.

Elbette çatışmalar sürerken, belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesinden bahsetmek için henüz erken ama vazgeçmek sorumsuzluk olur.

Bu operasyonun maliyeti çok büyük. İnsanlar ölüyor ve tam ve ezici (geri dönüşü olmayan!) bir zafer elde edilene kadar ne yazık ki giderek daha fazla ölmeye devam edecek.

Ve işte en önemli şey burada başlıyor: Bir zafer kazanmak için net bir eylem planınız olması gerekir.

Rusya'ya bağlı bir gücün Ukrayna'da iktidara getirilmesiyle yetinmenin mantıksız olacağı çok açık. Üstelik ben buna basitçe "ihanet" derdim.

Putin haklı olarak şimdi Ukrayna'yı Rusya karşıtı cuntadan kurtardığımızı söylüyor. Ancak başka bir Ukrayna olamaz. Hem proje hem de gerçeklik olarak Ukrayna, yalnızca ve münhasıran Rusya'ya karşıydı ve olabilir. Aksi halde, neden bağımsız bir devlet olsun ki?

Bu nedenle Ukrayna'yı yenmek ve Ukrayna'yı kurtarmak mantıklı ve jeopolitik bir çelişkidir. Elbette askeri potansiyeli defalarca zayıflatmak ve milliyetçiler ve militer gruplar arasından suçluların cezalandırılmasında ısrar etmek mümkündür. Ancak bir süre sonra, Ukrayna'yı Moskova yanlısı güçlerin kontrolü altında olmasına rağmen bırakırsanız, her şey tekrar yerine dönecektir.

Ukrayna'nın siyasi süreçlerinde mantık var. Ve mesele elitlerde değil, devlette. Galiçya - Volyn prensliği zamanından beri aynı kalıbı yeniden üreten bir devlettir. Ukrayna ancak bir oligarşi olabilir. Bu, anti-İmparatorluk olmaya mahkum olduğu anlamına gelir (K. Malofeev'in "İmparatorluk" kitabında mükemmel bir şekilde açıklanan mantığa göre).

Ancak, şu anda sürdürülen askeri operasyonlar yalnızca bir kez gerçekleşebilir. Bu nedenle Moskova'nın Ukrayna sorununu çözmek için tek bir şansı var artık: Son. Ve  bir Yanukoviç 2’ye dayanamayız artık.

UKRAYNA’YI DOĞU SLAV BİRLİĞİ KURTARIR

Çözümün Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'yı içerecek bir Doğu Slav Birliği yaratma yönünde olduğuna inanıyorum.

Ukraynalılar ve kısmen Belaruslular, bu ismin yalnızca Büyük Ruslara (“Muskovitler”), yani Vladimir (Moskova) Rus'u yaratan ve ardından onlara, bir dünya ölçeğinde Rus İmparatorluğunun  geniş bir yorumunu zorla kabul ettirebiliriz. Bu dikkate alınmalıdır.

ULUSLAŞMAYI BIRAKALIM IRK(SLAV) BİRLİĞİ KURALIM

Ancak burada Büyük Ruslar, Küçük Ruslar ve Belaruslular (ve bu arada Rusinler) kendilerini hiçbir çekince olmaksızın Doğu Slavları olarak görüyorlar. Öyleyse Doğu Slavlarını tek bir siyasi Birlik içinde birleştirelim. Ve kendilerini daha düşük bir etnik sınıflandırma düzeyinde nasıl tanımladıklarına bakılmaksızın, Doğu Slavlardan oluşacak ortak bir liderlik yaratalım.

Önemli olan ulustan ve ulus-devletlerden uzaklaşmaktır. Ne de olsa, kardeş katli savaşlarının nedeni uluslardır - şu anda Ukrayna'da devam edene benzer.

Doğu Slavlar Birliği halkları koruyacak, ancak ulusların hayali ve kasıtlı olarak kışkırtıcı yapay oluşumlar olma olasılıklarını ortadan kaldıracaktır.

Rusya'da kim yaşıyor? Doğu Slav Birliği'nin tüm vatandaşları. Ukrayna veya Beyaz Rusya'da kim yaşıyor? Yine onlar.

Büyük Rusların durumu bu mu olmalıydı? Doğu Slavların ve kaderlerini Doğu Slavlarla ilişkilendiren diğer halkların hazin durumu budur.

UKRAYNA’YLA DEĞİL KÜRESELLEŞMEYLE YÜZLEŞİYORUZ

Bu Ukrayna ile bir savaş değil. Bu, bütünsel bir gezegen fenomeni olarak küreselcilikle bir yüzleşmedir.

Her düzeyde çatışma - jeopolitik ve ideolojik. Rusya küreselleşmedeki her şeyi reddediyor - bir yanda tek kutupluluk, Atlantikçilik ve diğer yanda liberalizm, gelenek karşıtlığı, teknokrasi, tek kelimeyle Büyük Sıfırlama!

Tüm Avrupalı ​​liderlerinin Atlantikçi liberal seçkinlerin bir parçası olduğu açıktır. Ve onlarla çatışmaya girdik. Bu yaptırımlar dolayısıyla doğal tepki.

RUSYA KÜRESELCİ AĞDAN DIŞLANIYOR

Rusya şimdi küreselci ağlardan dışlanıyor. Artık başka seçeneği yok: Ya kendi dünyanı kur ya da ortadan kaybol.

Rusya kendi dünyasını, kendi medeniyetini inşa etmek için bir rota çizdi. Ve şimdi ilk adım atılıyor.

Küreselleşme karşısında ancak geniş bir alan, yani bir devlet-kıta, bir devlet-medeniyet egemen olabilir. Hiçbir ülke böyle tam bir kapanmayı uzun süre sürdüremez. Rusya şimdi küresel bir direniş alanı yaratıyor.

RUSYA’NIN ZAFERİ TÜM HALKLARIN ZAFERİ OLACAKTIR

Zaferi, tüm alternatif güçlerin - sağ ve sol ve tüm halkların - zaferi olacaktır. Her zaman olduğu gibi en karmaşık ve tehlikeli süreçlere girmeye başlıyoruz. Ama biz kazandığımızda herkes onları kullanacak. Bu amaçlanıyor.

Şimdi gerçek çok kutupluluk için ön koşulları yaratıyoruz.

Ve şimdi bizi öldürmeye hazır olanlar, yarınki başarımızdan ilk yararlananlar olacak.

Hemen hemen her zaman doğru olanı yazarım: Bu da gerçekleşecek!

BATI İLE ARA - KURTULUŞ

Rusya'nın Batı'dan kopması ne anlama geliyor?

Bu kurtuluş anlamındadır!

Rothschild'lerin, Soros'ların, Swabian'ların, Bill Gates'in ve Zuckerberg'lerin zafer kazandığı modern Batı, dünya tarihinin en iğrenç olgusudur.

Bu artık Greko-Romen Akdeniz kültürünün Batısı değil, Hıristiyan Orta Çağ değil ve hatta şiddetli ve tartışmalı yirminci yüzyıl değil: Medeniyetin zehirli atıklarının mezarlığıdır, medeniyet karşıtıdır.

Ve Rusya ondan ne kadar çabuk ve tamamen koparsa, o kadar çabuk köklerine dönecektir.

Neye?

Hristiyan'a, Greko-Romen'e, Akdeniz'e... - Avrupa'ya... Yani, gerçek Batı ile ortak köklere. Bu kökler kendilerine aitti ancak modern Batı kesti. Ama Rusya'da bu kökler kaldılar.

Avrasya ancak şimdi başını kaldırıyor. Rusya Batı Avrupa değil. Rusya, Yunanlıları, Bizans'ı ve Doğu Hıristiyanlığını izledi. Ve hâlâ bu yolda ilerliyor. Evet, zikzaklar ve sapmalarla. Bazen sıkışıp kalıyor, ama gidiyor.

Rusya, gelenek değerlerini modern dünyaya karşı savunmak için ayağa kalktı. Bu tam da "modern dünyaya isyan"dır; bilmiyor muydunuz?

Ve Avrupa'nın Batı'dan kopması gerekiyor ve ABD'nin bile küreselleşmeyi reddedenleri takip etmesi gerekiyor. Ve o zaman herkes Ukrayna'daki çatışmanın ne anlama geldiğini anlayacaktır.

Ukrayna'daki birçok kişi bunu anlardı. Ancak korkunç çılgın liberal-Nazi propagandası, Ukraynalıların kafasında çevrilmemiş bir taş bırakmadı.

Ancak akılları başlarına gelecek ve Işık Krallığıyla, geleneğine bağlı gerçek Hıristiyan Avrupa kimliği için bizimle birlikte savaşacaklar. Ukraynalılar bizim kardeşlerimizdir. Kardeşimizdiler ve olacaklar!

Batı ile bir kopuş, Avrupa ile bir kopuş değildir. Ölümden, çürümeden, yozlaşma ve intihardan kopmaktır. Bu, iyileşmenin anahtarıdır. Ve Avrupa'nın kendisi - Avrupa halkları - bizim örneğimizi izlemelidir: Halk karşıtı küreselci cuntayı devirmek.

Ve gerçek bir Avrupa Evi, bir Avrupa Sarayı, bir Avrupa Katedrali inşa etmek!

NEFRETİ DURDUR

Bence şu anda en önemli şey sakin kalmak. Askeri operasyonun hızı sadece düşmanları değil, aynı zamanda arkadaşları da şaşırttı. Onu kimse beklemiyordu. Bu nedenle her tarafta histeri patlaması var!

Ancak burada şunu anlamak önemlidir: Bizimle 8 yıldır ve ahlaki olarak ve çok daha uzun süredir savaşa hazırlanan devasa, iyi silahlanmış bir ülke üzerinde kontrol kurmak bir hafta meselesi olamaz.

Hızlı bir ilk günün ardından, olaylar en uygun senaryoda bile o kadar hızlı gelişemez. Bu, herkes için dayanıklılık ve net bir bilinç gerektirir.

Bana ana olanlar gibi görünen birkaç nokta var.

1.Vatanseverler, bazı koşullar altında (örneğin, DPR ve LPR bölgelerini temizledikten sonra) durabileceğimizden korkuyorlar. Boş bir korku.  Ancak Moskova, nükleer şantaj da dahil olmak üzere, hiçbir şeyden korkmadan açık ve tartışılmamış hedeflerle böyle büyük ölçekli bir operasyon başlatabilir. Bu nedenle, her şey nihai hedefe göre yürüyecektir.

2. Liberaller (Rusya'nın bilinçli düşmanları) ve duygusal pasifistler (jeopolitik, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri görmezden gelen insanlar), protestoların ve dijital dilekçelerin bir şeyleri değiştirebileceği yanılsamasına sahipler.

RUSYA’YA YAPTIRIMLAR İŞE YARAR MI?

3. Bu koşullarda Rusya'ya yönelik tüm Batılı adımlar, içerde yalnızca yurtsever kanadı güçlendirecek ve nihayetinde liberal kanadı zayıflatacaktır. Sıradan insanların hayatlarını çok fazla etkilemeyecektir. Ne de olsa, yalnızca ideolojik olarak fanatik parasalcılar, para kurulunun tek para modeli olduğuna inanırlar. Mali egemenlik hakkında bir şey duymak bile istemiyorlar. Boşuna. Devlet ihtiyacı kadar para verebilir. Enflasyonu düşürmek için çift devreli emisyona (A. Galushka'nın planına göre) başvurulabilir. Batı, zaten bize ileri teknoloji vermedi. Asya enerji piyasası bizim için potansiyel olarak sonsuzdur. Öyleyse sebat edelim ve güçlenmeye devam edelim.

4. Birçok vatansever kaynak da, acı çeken Ukraynalı görüntüleri paylaşan neo-Nazilerin web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını hacklemeye çalışıyorlar. Bizimkini fiziksel olarak reddetmek için mantıksal olarak seferber edilmesi gerekenler için, bu tür faaliyetler için zaman ve enerji nereden geliyor? Cevap Ukrayna'dan gelen saldırılardan değil. Ukrayna, NATO'nun bize karşı daha büyük jeopolitik saldırı stratejisi için bir kılıf. Bu nedenle, bu ters kapağı ortadan kaldıracağız!

5. Ukraynalılar her zaman bizim kardeşlerimiz olmuştur ve olacaktır. Bırakın ne isterlerse söylesinler. Bizler ortak köklere, farklı tarihin kıvrımlarına ve ortak bir geleceğe sahip Ortodoks Doğu Slavlarıyız. Ve kimse bu konuda bir şey yapamaz. Birkaç kez ayrıldık ve sonra tekrar bir araya geldik. Farklı koşullarda ve farklı şekillerde. Ukraynalılar düşman değil, bizimdir. Biz Büyük Ruslar da şeker değiliz. Ve onlar da şeker değil. Ama onlara biz saygı göstermeliyiz. Yakında onlarla aynı devlette yaşayacağız. Ve sadece bundan faydalanacaklar. Ve kazanmalarını sağlamalıyız. Ama sadece birliği kazanmalarını, kardeş katlini değil.

Bu yüzden nefretin durdurulması gerekiyor.

GÜRCİSTAN ve TARAFSIZLIĞI

Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayan Gürcistan çok mantıklı ve doğru hareket ediyor. Bu sadece gerçekçi hesaplamadan ve devleti koruma arzusundan kaynaklanabilir. Ama bu aynı zamanda akıllıca bir hareket. Kardeş Ortodoks Gürcü halkı, Bernard-Henri Levy'nin ve küreselciliğin aynı cazibesini yaşadı ve korkunç kayıplar yaşadı. Ancak Ukrayna yok olmak üzere. Ve az bir şey anlama yeteneğindeki  herkes bunu anlar.

Gürcistan bu tavırla hareket etmeye devam ederse, Moskova'dan kesinlikle buna karşılık gelen - olumlu - bir tepki alacaktır. Kritik bir durumda, herhangi bir jest, tarafsızlık meselesi olsa bile büyük önem kazanır.

İYİ İNSANLARIN PASİFLİĞİ HAKKINDA

Uzun zaman önce fark ettim: zeki ve doğru insanlar çalışkan ama utangaçtır, ama bu bazen pasifliğe yol açar. Karşımızdaki pislikse aktif, agresif ve utanmaz. Buna aldırmadan, yine de Işığın Karanlığa karşı tarihsel savaşının seyrine katılalım.

Artık insanlarımızı - her düzeyde - dualarda, düşüncelerde, oruçlarda, kelimelerde, metinlerde, hatta önemli ve uygun şekilde organize edilmiş bilgilerin yayılmasında desteklemek çok önemlidir.

Bilgi akışındaki sistem (Luhmann'a göre) öncelikle gereksiz, alakasız veya virüslü (kodlanmış) olanları atar.

Böylece bilgi anlamlı hale gelir ve bir mesaja dönüşür. Akıştan izole edilmiş, iyi seçilmiş bir haber bülteni, okuyucuda doğru yönelimi sağlayabilir, olup bitenlerin yeterli bir resmini yaratabilir. Ve herhangi bir insan bile bunu yapabilir. Sanki hiçbir şeyi umursamıyoruz. Unutmayalım ki aktif, odaklanmış ve uyanık olduğumuzda etkileriz.

BATI'NIN B PLANI

Batı'nın Ukrayna'yı teslim ettiği açık hale geliyor.

Ama bir de B planı var. Çoğaltmak kolaydır. Bahis, özel işlemin sona erdiği dönemde yapılır. O zaman Rusya-Ukrayna toprakları terörist faaliyet merkezleri olacak. Ukrayna'da resmi makamlara ve dolaysıyla Rus ordusuna karşı faaliyet gösterecekler…  Ve bunu Rusya topraklarına da yayacaklar.

Büyükşehir liberal entelijansiyasından, terörist bir saldırı düzenleyebilmeleri için birkaç Nazi'yi üstünü örterek korumaları kibarca istenecek! Amaç kurtarılmış Ukrayna’da bir rejim değişikliği operasyonu için kaos ve ön koşul yaratmaktır. Yabancı servis danışmanları bunun için bilenmiş bekliyorlar!

ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle de bir şeyler planlandı: Rusya Federasyonu'nda yasaklanan Taliban'ın Rusya'ya karşı Orta Asya'da bir güney cephesi açacağına ilişkin bir plan var!

Bu plan dikkate alınmalıdır.

Ve sadece işimizi yapmalıyız!

Çeviri: Gerçekedebiyat

Aleksandr Dugin
www.zavtra.ru
Gerçekedebiyat.com