Lapok amik erre hivatkoznak: Projekt Wielkiej Europy. Geopolityczny szkic przyszłości świata wielobiegunowego