Stolt att vara illiberal

Modern liberalism är den absoluta fienden för allt självständigt tänkande. Allt som inte sammanfaller med den liberala dogmen bör avbrytas, elimineras, förklaras som “fascism” och dess bärare kommer att straffas hårt, avskärmas från åtkomst till nätverk, deplattformerade, utestängda.
Om du inte håller med om liberalers alla dogmatiska påståenden blir du automatiskt attackerad, fördömd, förföljd, och dömd.
Det är inte dubbelmoral eller medvetna systematiska snedvridningar av fakta. Fakta finns inte utanför tolkningen. Och i den globalistiska världen finns det bara en tolkning — den liberala tolkningen. Resten är ”fascism” som bör förstöras.
Liberalismen bygger på den grundläggande förutsättningen om att: mannen(människan) är identisk med individen. Det finns ingen annan identitet utom den individuella. Det bör appliceras universellt — i ideologi, politik, ekonomi, kultur, lagstiftning, vardag. Men som individ är mannen (kvinnan) helt avskild från alla former av kollektiv identitet — religion, ras, nationalitet, klass, sexualitet och så vidare. En sådan ren individ finns inte i verkligheten. Det representerar liberalismens moraliska mål som historisk, ideologisk, politisk och ekonomisk process.
Individen måste vara en ren individ. Det är moralisk skyldighet. Och “progressivisterna” borde göra allt som krävs för att skapa en sådan individ. Könspolitiken är en del av processen.
Så liberalism återspeglar inte bara status quo utan låtsas ha monopol på framtiden. Det är samma sak som monopol i sanning och absolut makt.
Liberalism är något som radikalt strider mot friheten. Dess globala expansion är helt oförenlig med någon form av frihet. Inte bara konservatism eller nationalism eller tradition är de naturliga offren för sådan ideologisk diktatur — allt som inte är liberalt eller snarare inte svarar på de normativa kriterierna för samtida liberalism, med ett sådant tillvägagångssätt bör utrotas.
Vi lever i liberala Gulag med liberala Gestapo-trupper.
Så det finns bara en utväg — att göra uppror, att förena alla illiberala makter i en planetär front mot den framväxande totalitarismen med alla dess klassiska egenskaper -
absolut intolerans mot avvikande,
monopol på sanningen,
global kontroll och övervakning,
hjärntvätt genom kultur, utbildning och media,
en kult av bra exemplar (perversa, kändisar, oligarker),
straff (cancel culture, kalla “fascist”, bryta ned, marginalisera, tiga ihjäl) och så vidare.
Liberalismen måste förstöras eller åtminstone sättas inom ordentliga gränser som en ideologi bland många andra kan den alltid vara möjlig när människan fortfarande är fri, en levande varelse som kan välja. Så huvudslogan i vår universella illiberala kamp bör vara frihet. Den riktiga friheten. Och det inkluderar friheten för liberaler som fortfarande är liberaler. Om de insisterar. Men det är valfritt. Du är verkligen fri att vara liberal när du samtidigt är fri att vara illiberal.
Låt oss erkänna den mänskliga rätten att vara illiberal. Och börja kämpa mot den senaste versionen av modern totalitarism. Kom ihåg Hanna Arendts tanke: totalitarism är i huvudsak ett fenomen av den västerländska moderniteten. Låt oss sätta stopp för det.
En gång och för alltid.