Tankar under pesten № 2 — Slutet på globalismen

Hanna Björk Följande är en översättning av Alexander Dugins pågående videoserie, “Tankar under pesten”. Detta är det andra avsnittet.

“Hej, vi fortsätter våra samtal i eran av pandemier, och idag skulle jag vilja tala om de obestridliga konsekvenserna av coronavirusets spridning i världen, vilka enligt mig redan har blivit märkbara.
Jag är djupt övertygad om, och detta bekräftas av de flesta förnuftiga experter, både i vårt land och på global skala, att denna coronavirusepidemi faktiskt representerar slutet på globaliseringen. Alla institutioner, alla mekanismer som båda borde ha förhindrat spridning av pandemin och omedelbart reagerat för att på något sätt lokalisera eller neutralisera eller bota; alla dessa institutioner som mänskligheten kunde räkna med och förlita sig på som standard under den globala enade världen med öppna gränser, med ideologin om de mänskliga rättigheterna och med en gemensam vision om full genomsynlighet i alla samhällen; allt detta misslyckades på ett helt skamligt sätt.
Globalisering kunde inte göra någonting mot coronaviruset. I början försökte man att lämna allt som det var, inte förändra någonting och inte agera mot viruset, vilket gav katastrofala resultat, och alla samhällen, inklusive de mest öppna, den mest liberala, mest globalistiska: europeiska och amerikanska — var så småningom tvungna att stänga sina gränser, genomföra kontroller, deklarera nödsituation och faktiskt att gå långt, långt borta från dessa globala institutioner som har påvisat deras fullständiga ineffektivitet, oförmåga att svara på problem, och delegera auktoritet till nationalstater. Faktiskt så var det som hände i Frankrike med Macron, i USA med Trump, i Tyskland med Merkel och till och med Boris Johnson i Storbritannien är faktiskt en återgång till nationalstater, införande av nödsituationen och, som Karl Schmitt sa, situationen av nödfall följs nödvändigtvis av att upprätta diktatur. En regent är den för Karl Schmitt, som fattar beslut i nödsituationer — Ernstfall. Coronavirus gav oss behovet av Ernstfall, dvs. nödsituationer och under dessa nödsituationer, den ultimata auktoriteten som fattar beslut, den suveräna instansen är nationalstater och deras ledare. Här är vi!
Med andra ord, så snart globaliseringen kolliderade med något som representerar ett verkligt hot för människoliv, försvann alla trollformler om öppna gränser, om teknokrati, om Elon Musk, färder till Mars, förarlösa Tesla-bilar, Greta Thunberg, alla globalistiska projekt och trollformler försvann på ett ögonblick. Vi ser faktiskt hur kontrasterande Kina däremot agerar effektivt. Varför är Kina, som var det första offret för den pandemiska spridningen, även om kanske pandemin i andra länder: USA, Europa och Italien existerat tidigare, att den bara inte upptäckts. Kina visade sig vara det första landet där det identifierades som en epidemi av coronavirus, denna pandemi. Och sedan har andra länder upptäckt coronavirus men det är ganska uppenbart att omfattningen, och omfattningen som spridningen av coronavirus har förvärvat i Europa eller USA innebär att det här viruset fanns där under en lång tid, den blev bara inte diagnostiserad som sådan. Så, Kina, som kolliderade i full utsträckning, först, i en ganska skrämmande skala, med denna epidemi, hanterade Kina den bara tack vare sin stängdhet. På grund av det faktum att Kina upprätthöll en politisk struktur som styrdes av kommunistpartiet, eftersom det var och förblev ett disciplinerat, disciplinariskt samhälle som omedelbart stängdes, omedelbart genomförde isoleringsläge, stängde Wuhan, stängde andra provinser, blockerade människor, förbjöd rörelse, införde ett läge av nödsituation på en del av dess territorier, och på ett sådant sätt att man lokaliserade viruset och undertryckte det. Denna strikta samordnade handling av den kinesiska modellen gav ett exempel på hur man arbetar med coronavirus. Och i början sa England, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Amerika: Tja, bara inte den kinesiska varianten, försökte ironisera kineserna, men så fort problemen nådde Europa, så visade det sig att de åtgärder som tillämpades av kineserna är det enda effektiva sättet att bekämpa coronavirus.
Vissa figurer är väldigt övertygade fanatiker och globalister som Giorgio Agamben eller Bill Gates försöker fortfarande att övertyga oss om att det bästa sättet att bekämpa coronavirus är att snabbt låta alla smittas, lämna öppna gränser, hålla fast helt vid hela globalismens system, på sätt och vis följer av detta bara en snabb död. Boris Johnson försökte under virusspridningsveckan i Storbritannien också att röra sig i denna liberal-globalistiska riktning, men under sådana omständigheter i en sådan skrämmande skala av tragedi, avvisade han mycket snabbt detta, och var tvungen att genomföra samma nationella isoleringsregim, stängning av gränser, isolering av människor, karantän, såväl som omständigheter av nödsituation. Och nu är världen av idag för dem som ville stänga sina samhällen, sina gränser och sitt folk, ville införa en nödsituation och att överföra auktoritet till nationalstaten som den högsta instansen av suveränitet, eller inte ville ha det, men ändå hamnade i en situation med sådana behov inför pandemin, eftersom alla runt omkring agerade på samma sätt: stängda gränser, begränsade människor och överförde makten från överstatliga auktoriteter till nationella. Vad har vi som resultat? Vi menar att när epidemin började, före spridningen av coronaviruset, hade vi det öppna samhället, och även om detta samhälle inte var helt öppet i hela världen skulle alla eliter, allt ledarskap i alla länder: Ryssland och Kina, till och med Iran, till stor del, bortsett från västerländska länder, erkänt som standard att vi lever i ett öppet samhälle och om öppet samhälle något man hade åstadkommit, som i Europa eller Amerika, eller ännu inte, då är det ett mål att anstränga sig efter, för andra territorier, och därför var det i verkligheten ingen ifrågasatte att den liberala demokratin och att det öppna samhället ändå var målet som hela mänskligheten skulle röra sig till. Ingen ifrågasatte detta. Och sedan kom coronaviruset, och det visade sig att detta mål, denna orientering är helt misslyckad. Detta är en chimär som inte kan reagera effektivt på någon av de utmaningar som den kolliderade med. Och efter det ser vi den totala kollapsen av det öppna samhället, eftersom coronavirus är oförenligt med det öppna samhället, så måste vi välja mellan antingen coronavirus eller öppet samhälle. Och i början fanns de som fortfarande försökte säga: “Bättre öppna samhället och döden”, men de har tappat allt stöd eftersom allt, absolut allt, och till och med västerländska liberala samhällen där denna öppenhet redan har trängt in i deras undermedvetna och till och med dem var tvungna att omedelbart bryta med det och skrika: “Nej, om slutenhet är livets val, väljer vi ett slutet samhälle.
Det här är vad som hände: vi ser stängningen av öppna samhällen och skiftet från gränsöverskridande auktoriteter och strategier till ekonomiska, sociala och politiska processer med nationell standard. I själva verket, välkommen till den multipolära världen! Coronaviruset stängde det öppna samhället, eliminerade helt globaliseringsprocessen, underminerade (vi ska tala separat om det) globalistisk ekonomi och återförde folkens nationella gränser. Och många kommer att säga mig: “Det här är tillfälliga åtgärder, nu kommer alla att klara det, uppfinna ett vaccin, återhämta sig” … Detta är ett misstag. Först det första så kommer epidemin att pågå ganska länge. Även de mest optimistiska prognoserna tillkännager en löptid på sex månader eller till och med ett år. Många säger att det kommer att förorena hela mänskligheten, och det kommer finnas återfall av denna sjukdom. Någon säger att synkront med detta virus (för det första, vi vet inte äntligen något om dess konsekvenser, hur allvarligt och fruktansvärt det kan vara), det kan finnas återfall, det kan finnas olika stammar, men i princip ger ett sådant prejudikat redan bevis för det globala projektets fullständiga misslyckande.
Om ett allvarligt problem effektivt kan hanteras av mänskligheten enbart i samband med stängdhet, inom ramen för nationella gränser, betyder det att globaliseringen har nått sitt slut och att vi kommer in i den post-globala världen. Följaktligen, från ideologisk synvinkel, är det idag som vi upplever en övergång från ett öppet samhälle till ett stängt, och ju längre denna kamp kommer att pågå under förhållanden av ett slutet samhälle, och endast under sådana förhållanden kan det genomföras , ju djupare kommer institutionerna för denna post-globala ordning att slå rot. Vi ingick i coronavirusepidemin som ett öppet samhälle, som en global värld och vi kommer ut ur den som multipolär värld med nationalstater som högre suveränitetsmyndigheter. Det är vad som redan har gjorts i den här pandemin. Och dag efter dag kommer det oåterkalleliga i denna process att bli mer och mer uppenbar. De som tror att allt kommer tillbaka, misstar sig djupt: det finns ingen väg tillbaka, helt nya horisonter väntar framöver, den nya världsordningen som skiljer sig från den föregående är vad som är oss stående, naturligtvis annorlunda än den bipolära som kollapsade på 90-talet under det förra århundradet, och från det unipolära. Denna multipolära värld, där Kina, Ryssland, starka stängda stater — till och med Amerikas förenta stater — kan överleva med en nödsituation, med Trump, med införande av utegångsförbud med patrullerande trupper i amerikanska städer, med stängning, och faktiskt avstängning (“avstängd demokrati”), av demokrati och tillfällig upphävande av medborgerliga rättigheter och friheter eller åtminstone begränsningar — denna regim dominerar framöver över den världsordning som kommer att ta form snabbare och snabbare dag för dag. Så under coronaviruset förändrar vi en världsordning: öppet samhälle, globalt system för ett annat: för ett stängt samhälle, en multipolär värld med helt andra prioriteringar, andra värdesystem och andra strukturer för politisk styrning.
Nödläget, Ernstfall, det är mycket mycket allvarligt och en som är vid makten i en sådan situation, kommer troligen inte att ge upp den frivilligt till någon. Detta är, låt oss säga, den positiva sidan av epidemin som vi nu lever i. Naturligtvis är det viktigt att hantera det, det är viktigt att överleva, men du kan inte reducera allt till en lösning av rent tekniska problem, det är viktigt att tänka på framtiden. Och vid utgången från denna pandemi kommer vi att stöta på en helt ny post-global verklighet.”