Tankar under pesten № 6 — Övervakning och straff

Hanna Björk

Följande är en översättning av Alexander Dugins pågående videoserie, “Tankar under pesten”. Detta är det sjätte avsnittet.

“Hej, du tittar på serien “Tankar under pesten”.
Idag skulle jag vilja diskutera ett av huvudämnena i filosofen Michel Foucaults “Övervakning och straff” (originaltitel: Surveiller et punir). Ämnet är välkänt, liksom många andra hämtade från denna klassiker ur den moderna filosofin.
När Foucault studerade fängelsets historia uppmärksammade han det faktum att redan i början av moderniteten, i eran av den sekulära borgerliga kulturen, ägde en tillnärmning rum mellan kriminella och sjuka.
En kriminell ansågs inte bara vara en person av full hälsa och medvetande som hade påverkat negativt, utan också som en person som präglats av en mörk ande. Det var något onormalt med den kriminella i detta samhälle. Denna typ av avvikelse var också förknippad med sjukdom; till exempel att bli smittad med kolera eller pesten betraktades som ett brott. Fysisk patologi, moralisk patologi och begåendet av ett brott fördes närmare varandra i människors sinnen, vilket ledde till isolering av både brottslingar och de sjuka.
Det är intressant hur Foucault ser organiseringen av den tidiga psykiatriska praxisen. Medan en person som led av en psykisk sjukdom på medeltiden ansågs vara besatt av demoner(vilket motiverade användningen av fysiskt våld som en metod för exorcism), i och med övergången till sekulär, borgerlig, materialistisk kultur, så hade den transcendenta dimension av det onda försvunnit, men praxisen att straffa de psykiskt sjuka kvarblev — psykiskt sjuka människor “behandlades” med hjälp av tortyr.
Foucault sade att en av de grundläggande idéerna av Jeremiah Bentham (en engelsk filosof och grundaren av modern utilitarism) var skapandet av panoptikon, ett territorium där brottslingar hela tiden kunde övervakas och omringade dem från alla synvinklar av både glas och ogenomträngliga väggar. Idén om ständig övervakning av en isolerad del av befolkningen som utsätts för regelbundna bestraffningar framförs som en viktig form av straff genom transparens och berövande av integritet. I det ideala Bentham-inspirerade fängelset straffas en person av att vakterna får möjlighet att observera dem när som helst.
Detta förödmjukar fångarna och reducerar dem till en fysisk och biologisk nivå av varat. Det berövar dem civila och sociala förändringar. Människan blir ett fysiologiskt kött som observeras på samma sätt som vi stirrar på djuren på zoo.
De sjuka, de galna, de smittade (spetälska, pest) behandlas på ungefär samma sätt som dessa brottslingar, vilket leder till att Foucault föreslår att det finns en enda rot av repressiv psykiatri, den moderna kliniken och fängelset. Alla dessa tre fenomen — mental sjukdom, smittsamhet och brottslighet — fortsatte att konvergera i början av moderniteten, vilket resulterade i att alla dessa grupper blev utstötta, samlades ihop och utsattes för konstant observation. Därför är straffliknande praxisen i modern medicin — den smärta som läkarna förorsakar som samhället avskriver och vår övertygelse om att denna tillfälliga smärta är priset för eventuell hälsa — är i huvudsak organiserad och rationaliserad tortyr, inte olikt det som praktiserades under medeltiden.
Skalpellen är inte enbart ett instrument som används för känsliga kirurgiska operationer, utan också ett tortyrinstrument.
Så småningom utvecklades dårhusen till psykiatriområdet, medan de som drabbats av smittsamma sjukdomar började behandlas med vacciner och brottslingar började hanteras med rehabilitering i åtanke. Parallellt minskade det fysiska våldet i alla tre institutionerna: inom psykiatriska praxisen gjordes ansträngningar för att bedöva komplexa medicinska operationer medan tortyr blev förbjudet i fängelserna.
Foucault föreslår att korrelationen mellan övervakningen som en form av bestraffning i alla tre institutionerna och den efterföljande minskningen av värdighet i de som övervakas driver dem till ett nytt, lägre tillstånd. Hur förändrade panoptikon de som blev observerade? Hur kände de sig under ständig övervakning, under ständig tortyr? De som utsattes för detta straff förlorade sin mänsklighet, de började till och med glömma sina egna namn. Syntesen av den kriminelle, galningen och den spetälske blev en varelse som representerar den fullständigt utstötta. En sådan varelse, placerad i en isoleringsavdelning, i panoptikon, har förlorat alla mänskliga egenskaper. Den har blivit en bit av farligt, giftigt, aggressivt kött som utför alla grundläggande mänskliga funktioner, men inte längre är mänsklig.
Enligt Foucault föddes således begreppet av De andra — de som inte är som oss, de utan status, utan frihet, utan privat egendom, utan rätten till privatliv, utan namn, rättigheter, skyldigheter eller värdighet. Och i andra änden — i mitten, bakom glaset, började vi se dem som bestialiska, våra mörka motsvarigheter vars kött är detsamma, vars fysiologi är detsamma, vars grundläggande behov är desamma och som vi har berövat nästan allt annat.
Denna idé kallades senare “blottat liv” av den italienska filosofen Giorgio Agamben — från hans synvinkel kan “blottat liv” tillämpas på befolkningen i nazistiska koncentrationsläger, där människor gradvis avhumaniserades under ständig observation och förvandlades till biomaterial, en biomassa.
När nödsituationer inträffar, till exempel en epidemi, återgår vi till den här arketypen. Titta på hur karantänen har utvecklats: en kraftig ökning av övervakningen, drönare cirklar omkring som i Orwells 1984, ansiktsigenkänningssystem är aktiverade, det är förbjudet för mer än en person att handla… dessa verktyg replikerar panoptikon i en vidare skala. Dessa åtgärder anses vara helt motiverade, medan ännu värre har blivit socialt tillåtet, för att hantera de som redan är smittade … Men eftersom någon som ännu inte är smittad lätt kan bli det, tillämpas ett brett repressivt-medicinskt system för alla … bara utifall.
Från Foucaults synvinkel i “Övervakning och straff” är läkaren, psykiatern och fångvaktaren väsentligen av samma typ. Det verkar som att en straffar, en annan behandlar och den tredje hjälper till att bota sjukdomar, men i själva verket upprättar de alla mekaniska, abstrakta normer. Så snart vi glider ifrån vår samhälleliga position befinner vi oss i ett biologisk blottat liv, där allt som återstår av oss är vår materiella, kroppsliga funktionalitet. I denna kapaciteten blir vi föremål: begränsade när det gäller rörelse, föremål för observation. Till slut förlorar vi banden med andra människor.
Gradvis projicerar denna struktur sig själv på oss alla, inte bara fångvaktaren. Titta på vad som händer i USA, där människor som misstänks vara smittade med coronavirus behandlas som hundar, utlänningar, ‘De andra’ och möts med den mest avskyvärda typen av hygienisk rasism. Vi är alla i karantän, förflyttade till livet i panoptikonet, lämnade att förlita oss på läkaren, polisen, militären, psykiatern — under tiden har vi själva börjat styra över de infekterade (eller de som vi misstänker vara infekterade), skydda oss som sadistiska Nazister i ett koncentrationsläger. Instinkten av disciplin och straff har väckts hos oss alla.
Desaa är de mörka och fruktansvärda resultaten av pandemin. Coronaviruset har haft olika resultat — det ger möjlighet till nya tankar och återupplivar många gamla arketyper. Men när vi återupplivar dessa arketyper har vi väckt något starkt, djupt rotat och fruktansvärt inuti oss.
Vår önskan att disciplinera och straffa är rotad djupare än vi kan föreställa oss. Det är en del av möjligheten att vi inte blir något annat än “blottat liv” under vissa omständigheter, med alla våra fysiologiska krav, önskningar och instinkter förintade; även önskan att andas och uppleva minimal rörelsefrihet ställs under strikt kontroll.
Med andra ord, vid de yttersta ändarna av dessa två poler (Den som disciplinerar och den disciplinerade, straffaren och den bestraffade, helare och sjuk) har vi förts bortom människan.
Ändå är vi i slutändan inte “blott liv”, vi är inte de sadistiska verkställarna av panoptikonet … vi är något annat. Vilken typ av “andra” vi har och var roten till vår mänsklighet ligger manifesteras under extraordinära omständigheter.
Hittills har vi ännu inte nått den fullständiga stratifieringen av jägare och villebråd, bödel och offer: vi upprätthåller våra band och solidaritet. Men om situationen fortsätter att utvecklas, kommer vi att gravitera närmare och närmare dessa ytterligheter. Det är inte lätt att komma ifrån den berusande tron att vi inte är som “dem”, att vi inte är så illa, att vi inte är som de Foucault skrev om under medeltiden eller idag — men sådana distinktioner kommer inte hålla.
Istället måste vi hitta något som resonerar med dessa arketyper och tillåter oss att övervinna dem: det är bättre att möta sanningen om vår natur. I viss utsträckning måste människor övervakas och straffas. I slutändan ser vi vår tendens att gravitera mot polerna inom maktförhållandena och lämna en sida mer eller mindre som ett offer som kämpar för fysisk överlevnad, för att tillgodose sina fysiska behov till varje pris, redo att förlora all mänsklig värdighet i utbyte mot mat , vatten, hälsa, luft … men vi måste komma ihåg att medan dessa poler är en del av porträttet av mänskligheten, ger de oss inte hela bilden.”