SALDIRGAN KAHROLSUN!

SALDIRGAN KAHROLSUN!

Bugünkü sabah bütün uluslararası normları bozarak ABD, bağımsız egemen devlet olan İrak’a karşı eşi görülmemiş saldırı gerçekleştirmiştir. Dünya topluluğuna meydan okunmuştur. Uluslararası düzeninin esaslarını çiğneyen ABD’nin militarist yönetmenliği, ancak Washington hoşnutsuzluğunu uyandıran herhangi devletin işlerine müdahale ederek, dünyayı tek başına idare etmek niyetlerinin ciddiyetini pratikte gösteriyor. Diğer ülkelerin egemenliklerine önem verilmemesi hakkında kendi asker doktrininde beyan edip egemen İrak devletine karşı gerekçesi olmayan saldırı ile bunu tasdik ederek, ABD kendini uluslararası topluluğun kanunları dışına çıkarmıştır.

Bush-Junior dünya çapında hitlerizm korkunç yoluna dönmüştür. Aslında bu ABD ile ingiliz ortağı tarafından dünyanın bütün ülkelerine ve halkalarına ilan edilen dünya savaşın başlangıcıdır.

Bu saldırı, ancak İrak’a karşı değil, insanlığı tek başına idare etmek ABD’nin hakkını kabul etmeyen bütün devletlere ve halklara karşı saldırıdır. Bu, son dakikaya kadar birlikte savaşa karşı çıkan Avrupa Birliğine, Rusya’ya, Çin’e, bütün başka ülkelere ve BM gibi uluslararası kuruluşlarına meydan okumasıdır.

Washington bunların protestolalarını ihmal etmiştir.

Bugün sabah ABD, XX asırının ikinci yarısında oluşmuş dünya düzenini ayakları altında ezmiştir. Hayalleri kurmayalım: “yeni dünya düzeni” – yeni dünya diktatörlüğüdür. Bunun içinde demokrasi, hak eşitliği, konsensus, hukuk normları ve toplu olarak kararların alınması  için yer kalmıyor. Bugün sabah tek kutuplu dünya çok kutuplu dünyayı füzelerle ve bombalarla vurmuştur.

 

Bugün sabah savaş hepimize, bütün insanlığa ilan edilmiştir.

 

Sonucunda egemen devletin binlerce sivil vatandaşları kurban giden, gerekçesi olmayan bu dünya cinayeti yapıldığında ABD’yi destekleyerek, aynı acı kaderinden kurtulmak düşünen her ülke çok yanılıyor. Bir zamanda ABD, İran ile İrak arasındaki savaşta Saddam Hüseyin’e büyük bir destek veriyordu. Ama sonra konjonktür değişmiştir ve Bağdat kendisi saldırı nişanı olmuştur. Bugün ABD’yi destekleyen ülkelere karşı yarın ABD’nin görüşlerinin değişmemesini kim garanti edebilir?

 

Bugün, daha geç olmadığı günlerimizde tek kutuplu dünyayı ve ABD’nin dünya diktatörlüğünü reddeden ülkelerin geniş dünya koalisyonunu kurmak, yarın tek başına hiç ahlaki ve hukuki normları kabul etmeyen cellat kurbanı olmaktan daha iyidir.

 

Nazizm’in başlangıcı aynı idi. Yahudileri almak için geldikleri zaman yahudi olmayanlar susuyorlardı. Komünistleri almak için geldikleri zaman komünist olmayanlar susuyorlardı. Bu olaylar onlarla ilgili değildi. Seni almak için gelecekleri zaman da hepsi susacaklar, çünkü etrafında kimse kalmayacaktır.

 

Dün Belgrat, bugün Bağdat, yarın Paris, Berlin, Moskova, Tehran, Pkhenyan. Sonra bütün dünya. Macnun Bush-Junior ““El-Kaide” izlerini” sizin dairenizde bulabilir ve B-52 uçakları derhal havaya kalkacaktır. Global cinayeti ancak hep birlikte olup durdurabiliriz.

 

Kendi serbestliğini ve bağımsızlığını kaybetmek istemeyen ülkeler ve halklar saldırgana (ABD’ye ve İngiltere’ye) savaş ilan etmelidir. İrak ve Saddam Hüseyin rejimi için değil, kendi milli menfaatları için. Barış, hürriyet ve adalet için mücadele, bu değerleri silahlı olarak korumaya hazır olduğumuzu talep etmektedir.

 

Washington ancak kuvveti anlıyor.

 

Biz Rusya yönetmenliğinin, Cumhurbaşkanının, Hükümetinin ve Dış İşleri Bakanlığının pozisyonunu tam olarak desteklemekteyiz. Oluşan barbarlığın Avrupa büyük güçleri olan Almanya ve Fransa tarafından kınanmasına çok seviniriz.

 

Asya ülkelerinin ve ilk sırada Çin ile Üçünücü Dünya ülkelerinin sert bir tepki gösterilmesinden mutlu oluyoruz. Kendi dindaşları ve milettaşları için özellikle sert ağrı çeken arap ve müsliman ülkelerle dayanışıyoruz. Bütün ülkelerde, uluslararası canileri rezilce destekleyen komprador kukla hükümetleri olan ülkeler dahil olmak üzere, yapılmakta olan cinayetlere karşı protesto eden barış taraftarlarının milyonları gördüğümüz zaman gönlümüz taşkın sevinşle dolmaktadır     

 

Elimizde olan bütün araçları kullanarak insanlık düşmanına mukavemet göstermeliyiz.

 

Rus, Arap, Latin Amerika petrolünün bir damlası ABD için yoktur! Amerika’ya, amerikan mallara, amerikan yemeklere, amerikan filimlere, amerikan giyime, amerikan dile, amerikan turizme, amerikan müziğe, İnternet’teki amerikan site’lara, amerikan manevi değerlere total boykot!

 

Suçsuz insanların kanı ile ellerini bulayarak ABD kendini insanlık dışına çıkarmıştır. Amerikan halkını bütün insanlığın gözlerinde aforoz edilmiş hakir ve parya haline dönüştürerek onlar kendi halkına karşı da cinayet yaptılar. Tabii ki, amerikan halkı suçlu değil, ama 1933 yılında Adolf Hitler’e alkışlayan almanlar da “suçlu değildi”. Onlar daha iyi olacağını isterlerdi ve Reichstag tahriki için çok kızıyorlardı.

 

Herkes Amerika’ya karşı savaşa!

 

Bugün onları durdurmayacaksak yarın zaten olmayacaktır! Herkes protestoya katılsın!

 

Hepimiz barış için savaşa çıkalım!

 

“AVRASYA” partisi yönetmenliği adına

Siyasi Kurul Başkanı

A.Dugin