Významný ruský pravičák blízký patriarchovi: USA založené na zednářství se chovají jako bolševici.

Významný ruský pravičák blízký patriarchovi: USA založené na zednářství se chovají jako bolševici

Šíří satanskou totalitní nadvládu nad světem. A všechny tyto dobré věci zařídil Putin...

Lukáš Petřík

ROZHOVOR Alexej Komov je představitelem Světového kongresu rodin, který zastřešuje prorodinné organizace z více než 80 zemí světa a je jejím velvyslancem při OSN a zároveň má na starosti zahraniční vztahy ruské pravoslavné církve, týkající se ochrany rodiny. Říká, že to, co nyní prosazují OSN, EU či USA, bylo podporováno a praktikováno již bolševiky. Zatímco se na Západě kostely přeměňují v mešity, v Rusku jsou kostely plné. Západ páchá sebevraždu a ovládla ho neomarxistická revoluce. Rusko se podle něj z komunismu poučilo. USA šíří po světě satanskou ideologii, která chce zničit rodiny, národy a z lidí udělat poslušné atomizované jedince.

Jaké jsou stav a pozice rodiny v Rusku v této době?
 
V posledních letech jsme zaznamenali zlepšení v oblasti rodiny a demografie. Máme několik dobrých zákonů, které vyjadřují podporu státu rodinám. Například něco zhruba kolem deseti tisíc dolarů – těžko to teď říci přesně kvůli kurzovým výkyvům – dává stát rodinám při narození druhého dítěte a při narození třetího dítěte je to příděl půdy.
 
Také máme zákon, který zakazuje obhajování a propagaci potratů ve veřejném prostoru. A samozřejmě též ten slavný zákon zakazující agresivní propagandu homosexuality mezi mládeží a dětmi.
 
Je Rusko homofobní?
 
Musím zdůraznit, že tento zákon není ničím tak hrůzným, jak je zobrazován LGBT propagandou a liberálními západními masmédii, protože pouze ochraňuje děti a mládež do věku 18 let před opravdu agresivní propagandou netradičního sexuálního chování. Dospělí mohou dělat, co si přejí. V Moskvě je mnoho nočních klubů a nikdo neperzekuuje gaye, jak tvrdí západní média. To je lež.
 
Ale musím připomenout, že životní styl gayů není zdravý. Podle statistik a výzkumů gayové umírají dvacetkrát či třicetkrát častěji kvůli různým nemocem, jako jsou AIDS, zneužívání drog a alkoholu, sebevraždy. Takže bylo velmi překvapivé, proč tento nezdravý způsob života, který nemá nic společného se zdravím a sportem, byl používán jako hlavní důvod pro bojkotování olympiády v Soči. Barack Obama a další západní lídři se snažili aktivně sabotovat olympiádu v Soči a vyhlásili tento typ války proti Rusku kvůli tomu, že jsou prý gayové perzekuováni, což ale není pravda. Rusko je démonizované. Tedy ještě před ukrajinskou krizí začala protiruská kampaň a hlavním důvodem byla otázka LGBT (lesby, gayové, bisexuálové, translidé). Západní elity jsou pod intenzivním vlivem LGBT lobby a bohužel na Západě často vládnou minority a diktují svou vůli a životní styl majoritě. To není demokracie.
 
Jaká je v Rusku situace okolo potratů? Zlepšuje se stav?

 
Bolševické Rusko při revoluci v roce 1917 bylo první zemí světa, která legalizovala potraty a kde byl zaveden jednoduchý rozvod a byla legalizovaná homosexualita. To byly jedny z prvních zákonů bolševiků, kteří rozjeli kampaň a boj proti tradičním ruským a křesťanským hodnotám. Bolševici prosazovali i volný sex. To, co vidíme, že nyní prosazují OSN, EU či USA, bylo podporováno a praktikováno již bolševiky. A vidíme kontinuitu společenské a sexuální revoluce a sociálního inženýrství od těchto dob.
 
Pokud jde o potraty, bohužel je praktikovalo několik generací v Sovětském svazu a mnoho lékařů v tom bylo zapojeno a byl to hlavní způsob takzvaného plánování rodičovství. A při pádu Sovětského svazu v roce 1991 bylo ročně vykonáváno okolo čtyř milionů potratů. Nyní se číslo pětkrát zmenšilo, je to okolo sedmi set tisíc ročně, což je pořád velmi mnoho. Většina obyvatel si uvědomuje, že to je zabíjení nových lidských bytostí, a v posledních letech velice posílilo prorodinné a prolife protipotratové hnutí a v těchto věcech se angažuji. Mám na starosti mezinárodní vztahy komise ruského patriarchy ortodoxní církve, týkající se ochrany rodiny, mateřství a dětí. A mého duchovního otce, otce Dmitrije Smirnova, můžeme označit za duchovního otce či kmotra prolife hnutí v Ruska. Byl jedním z prvních, který začal kázat proti potratům již před 25 lety.
 
A nyní je prolife hnutí velmi silné. Máme plány na další a další omezování potratů, protože nyní je limit pro potrat prvních 12 týdnů těhotenství. Existují nové návrhy, které jsou implementovány zvláště Jelenou Mizulinuvou, která šéfuje výboru Dumy pro rodinnou politiku. S ní velice úzce spolupracujeme. Je to velmi prolife aktivní a odvážná žena. Nyní existuje takzvaná čekací doba, kdy když žena přijde a chce potrat, nemůže být proveden hned, ale musí čekat nějakou dobu, aby si věc pořádně promyslela, a existují povinné konzultace s psychologem, aby jí pomohl vysvětlit následky, také máme síť center pomoci pro těhotné, která se rozšiřuje. Úzce spolupracuji též s charitativní nadací Svatého Basila Velikého, jež je jednou z největších v Rusku a má roční rozpočet 40 milionů dolarů, i s nadací svatého Ondřeje, která je také velká, i s dalšími organizacemi, abychom pomohli těhotným ženám. Až budeme mít podporu dvou třetin veřejnosti pro úplný zákaz potratů, tak to bude vhodný čas pro přijetí jejich úplného zákazu. Ale společnost na to ještě není připravena.

Co nám můžete říct o právech rodičů v Rusku? Existuje například sexuální výchova?
 
Naštěstí sexuální výchovu ve školách nemáme, ale existovalo několik pokusů ji zavést v devadesátých letech, kdy zde byly testovány liberální myšlenky. Tyto pokusy byly zablokovány rodiči.
 
A co takzvaná juvenilní justice s odebíráním dětí rodičům?
 
Rusové se velmi obávají takzvané juvenilní justice a nemyslím, že by měla šanci, aby byla zavedena, i ruská ortodoxní církev proti ní aktivně vystupuje. V Německu, Británii či Itálii je sexuální výchova povinná a rodiče se mohou dostat do vězení, když nechtějí poslat své děti na sexuální výchovu. V Německu od dob Hitlera existují zákony, že nemůžete tvořit takzvanou paralelní společnost, takže všem dětem musejí být vymývány mozky a nemůžete tam utéct té ideologii, která je prostřednictvím veřejných škol dětem vtloukána do hlav.
 
A jak to vypadá v Rusku s domácím vzděláváním?
 
V Rusku máme veřejné školy i domácí vzdělávání (homeschooling). Domácí vzdělávání je legální a rozvíjí se, má několik desítek tisíc lidí, kteří vzdělávají své děti doma. Děti musejí složit státní zkoušky. I má žena vzdělává naše děti doma. Vyměňuje si zkušenosti z USA, navštívil jsem kolej Patricka Henryho.
 
Jednou jste řekl, že Rusko je poslední zemí, která brání a hájí křesťanské a rodinné hodnoty. Někteří konzervativci na Západě a v USA říkají, že Putin je bývalým agentem KGB a bývalým komunistou a jeho podpora konzervativním hodnotám je jenom propaganda...
 
Víme, že duchovním otcem Putina je velmi známý kněz, otec Tychon Ševkunov, který napsal bestseller Každodenní křesťané, který je oblíbený i mezi laiky a lidmi, kteří nejsou věřící. Víme, že Putin chodí do kostela, chodí ke zpovědi a ke svatému přijímání. Co se opravdu děje v jeho duši, nevíme, protože sotva víme, co se děje v našich vlastních duších. O tom je speciální věda praktikovaná mnichy, kdy se zhodnocuje, zda ta či ona idea přicházející do vaší mysli přichází od Boha či ďábla, od dobrého či zlého anděla. Takže je velmi složitá otázka, jaké jsou opravdové motivy u Putina, a já to nemohu soudit.
 
Ale co vím, je to, že v Rusku zaznamenáváme silné oživení křesťanství. Více než třicet tisíc kostelů bylo postaveno a obnoveno v posledních 25 letech. To ve světové historii nemá obdoby a nic podobného tomu se neděje nikde ve světě. A zatímco se na Západě kostely přeměňují v koncertní haly, mešity a podobně, protože ubývá lidí, kteří by do nich chodili, v Rusku máme kostely plné lidí a v neděli se sotva dostanete do kostela. Jen v samotné Moskvě máme nyní program na postavení dvou set nových kostelů. O tom se na Západě bohužel neinformuje, CNN a BBC vám o tom nic neřeknou, i když je to pravda. Putin po chaosu devadesátých let za Jelcina podporoval věci vedoucí k omezení kriminality a obnovení bezpečnosti. Může být otázkou, zda Putin křesťanství jenom nevyužívá, to nevím, ale faktem je, že kostely jsou obnovovány a jsou plné. Bylo postaveno a obnoveno 700 klášterů. Putin navštívil kláštery na Athosu. Jako hlava státu musí vycházet ale s různými typy lidí: agnostiky či ateisty. Ale faktem je, že Rusko je jediná velká země na světě, která si dovolila oficiálně deklarovat, že chrání křesťanské, tradiční a rodinné hodnoty. A víme, že západní elity jsou proti těmto hodnotám.

Můžete uvést příklady, jak jsou západní elity proti tradičním a rodinným hodnotám?
 
Za Obamovy administrativy, když byla Hillary Clintonová ministryní zahraničí, ochrana a podpora agendy LGBT (lesby, gayové a translidé) se staly oficiální součástí zahraniční politiky Spojených států a všichni velvyslanci USA jsou vyzýváni, aby podporovali či chodili na pochody homosexuálů. Naopak Rusko na úrovni Organizace spojených národů, u níž jsem velvyslancem Světového kongresu rodin, iniciovalo před několika lety rezoluci na podporu tradičních hodnot. A rezoluce prošla s podporou například afrických zemí a přes odpor USA a evropských zemí.
 
Co říkáte tomu, že současné Rusko je přirovnáváno k Sovětskému svazu?
 
Rusko a ruská církev utrpěly více než jakýkoli jiný stát či národ pod sedmdesátiletou perzekucí komunistického režimu. Čili máme vybudovaný imunitní systém a víme, kam tyto sociální experimenty vedou a jak jsou nebezpečné. Nechceme, aby naši křesťanští bratři a sestry na Západě trpěli pod podobným systémem a opakovali stejné chyby. Proto jsou tradiční hodnoty podporovány drtivou většinou ruské populace. Takže ať chtějí nebo nechtějí ruští politici toto následovat, prostě musejí, neboť je to požadavek většiny ruských občanů. Je to vyjádření demokratické vůle většiny.
 
Na druhou stranu někteří paleokonzervativci jako John Laughland a částečně Pat Buchanan říkají, že se marxismus přestěhoval z Ruska na Západ a nyní marxismus vládne v západních společnostech ve své nové formě jako neomarxismus. Vladimir Putin řekl ve své slavné valdajské řeči, že Západ popírá své kořeny a křesťanské hodnoty a víra v Boha jsou nahrazeny vírou v satana. Pat Buchanan napsal knihu o smrti Západu. Co si myslíte o stavu západní společnosti, o stavu západní civilizace? Vidíte také přicházející smrt západní civilizace?
 
Ano. Obávám se, že toto je bohužel sebevražedný sebedestrukční trend Západu. Námi Rusy milovaného opravdového evropského Západu – ne toho, čím je dnes, ale tím, čím býval. Západ směřuje špatným směrem, jak vidíme. Po křesťanském středověku, od renesance, která byla ve skutečnosti znovuzrozením pohanství, směrem k moderní době jsou postupně křesťanské hodnoty odmítány. Nyní vidíme postupující proces nihilismu a odmítání jakýchkoli morálních zábran, který dominuje v západní kultuře. Například Evropská unie odmítla zmínku o křesťanství v evropské ústavě. Děje se mnoho nebezpečných věcí.
 
Víme, že duchovním otcem Obamy či Hillary Clintonové je Saul D. Alinsky. Hillary Clintonová mu dedikovala svou dizertační práci. Hlavní prací Alinského je Rules for Radicals (Pravidla pro radikály), což jsou instrukce, jak vyvolat revoluci v Americe postupně v jednotlivých kauzách, a tato kniha je ukázkou ultralevicové marxistické mentality. Saul D. Alinsky dedikoval tuto svou hlavní knihu Luciferovi, který byl podle něho prvním úspěšným revolucionářem, který svrhl opresivní režim Boha a vybojoval si své vlastní království. Toto je revoluční mentalita. V lidské historii vidíme dva spolu bojující projekty, pozitivní a negativní, které můžete nazvat církví a anticírkví či civilizací a anticivilizací. Ten souboj má v průběhu historie různé podoby a formy. Nyní vidíme, že obrana rodinných hodnot je poslední obrannou linií pro křesťany na celém světě. Víme, že ve Francii miliony lidí pochodovaly proti uzákonění stejnopohlavních manželství či adopci dětí homosexuály.
 
Je to jenom boj křesťanů?
 
My v Rusku doufáme, že naši bratři a sestry na Západě využijí návrat ke zdravému rozumu, dokonce i když nebudou argumentovat křesťanskými hodnotami. Tady už nejde jenom o křesťanství, ale o přežití zdravého rozumu a jde o budoucnost dětí. A určitě existuje řada lidí, kteří nejsou křesťany, ale milují své děti, svou rodinu a svou vlast. Homosexuální styl života není zdravý životní styl a minorita by neměla diktovat většině svůj způsob života. Takže na Západě by měly být restaurovány opravdová svoboda a demokracie a vláda zdravého rozumu. Nyní vidíme mnoho restrikcí svobody projevu politickou korektností a netoleranci.

My Rusové jsme velmi utrpěli pod otevřenou totalitární komunistickou perzekucí, takto trpěli i lidé ve střední Evropě a věřím, že my v Rusku i lidé ve střední Evropě mají jakousi imunitu, protože už něco takového zažili. Lidé, kteří zažili komunismus, si mohou lépe povšimnout nového typu měkčího totalitarismu a toho, že zde je snaha zavádět nový typ totalitárních ideologií ve stylu toho, že dítě patří státu, je omezována svoboda projevu, je rozbíjena rodina a národní komunita a podobně. Proto jsou podle mě Češi, Slováci, Poláci, Chorvati, Maďaři nadějí pro celou Evropu pro podporu a obranu tradičních rodinných hodnot. Myslím, že v této části Evropy se více zachoval zdravý selský rozum. Měli bychom pomáhat našim bratrům a sestrám na Západě, aby se vrátili k normálnosti a zdravému rozumu.

Jednou jste řekl, že když stát zničí rodiny, je pro něj jednodušší ovládat a manipulovat atomizovanými jedinci. Myslíte si, že destrukce rodiny a destrukce suverénních národů jsou součásti takzvaného nového světového řádu či nějakého globálního plánu? Víme, že tyto věci jsou podporovány lidmi, jako George Soros, Rockefeller, Spojenými státy a globalisty. Vidíte plán globalistů zničit přirozený řád?
 
Ano, absolutně. Je zde plán na zničení přirozeného řádu daného Bohem. Prvním revolucionářem byl Lucifer a potom zde bylo mnoho rozdílných sekt a kacířských či sociálních revolučních hnutí a vidíme mnoho sociálně inženýrských projektů nyní. Chtějí rozložit Bohem daný způsob života. Marxisté a trockisté, když byli vyhnáni z Ruska ve třicátých letech, založili Frankfurtskou školu v Německu a potom rozvinuli teorie, že to není proletariát a ne dělníci či rolníci, kteří povedou vpřed společenskou revoluci, ale revoluce má být uskutečněna minoritami – sexuálními, etnickými a tak dále. Chtěli přenést revoluci a „třídní boj“ na úroveň rodiny. Tvrdili ženám, že jsou vykořisťované muži, stejně jako proletariát byl utlačován buržoazií a stejně tak jsou prý děti utlačovány rodiči – z toho pochází juvenilní justice. Tyto skupiny mají horkou linku na OSN. Dětem se říká: „Zavolejte, když vás rodiče kárají, křičí na vás či vám nedají zmrzlinu. Máte svá práva.“ Toto je cesta, jak rozbít rodinu.

Ve skandinávských zemích je praxe, že všechny děti jsou vlastnictvím státu a jenom za určitých podmínek je dovoleno rodičům, aby děti vychovávali. Pokud rodiče nevychovávají děti podle představ státu, mohou být odebrány a předány jiné rodině. Podle tradičního pohledu jsou děti darem od Boha a mají právo je vychovávat. Stát je až na druhém, třetím či čtvrtém místě. S juvenilní justicí se snažíme válčit v Rusku a věřím, že v Čechách to nechcete také. Další úrovní je, že tato revoluce má být posunuta na úroveň samotné osobnosti.

 

V jakém smyslu?

Všechny vnitřní touhy, které Freud nazývá libidem, mají být osvobozeny, aby přišel zlatý věk štěstí a aby zvítězila světová revoluce. Podle revolucionářů mají být uvolněny všechny vnitřní tužby, které v křesťanské civilizaci nazýváme hříchy. Obecná morálka, křesťanské a rodinné hodnoty musejí být podle nich zničeny. Takže křesťanství je pro revoluci hlavním nepřítelem, který má být zničen. Mimochodem, maďarský komunista Georg Lucács, který byl ministrem školství v komunistické maďarské republice rad za Bély Kuna, byl prvním, kdo zavedl sexuální výchovu v maďarských školách, aby se zbavil křesťanství a vymyl mozky novým generacím. Frankfurtská škola připravila na bázi neomarxismu a neofreudismu intelektuální zázemí pro sexuální a drogovou revoluci šedesátých let a psychedeliku. Drogy jsou pro ně užitečné, aby osvobodily všechny vnitřní touhy a stejně jako v marxismu je proletariát utlačován buržoazií, tak v této teorii je jedinec utlačován křesťanskými tradičními hodnotami, které musejí být zničeny. Potom se chtějí kompletně zbavit jakékoli kolektivní identity – etnické identity národů a náboženské identity. Pak je zde transhumanistický projekt.

Ano?

Podle nich se má člověk zbavit své lidské identity. Potom se budete směšovat s roboty, budete mít do své mysli implantované nějaké počítačové programy a zařízení. A pak uvidíme hnutí za práva translidí, kyborgů a geneticky upravených organismů. Takže nyní teorie genderu má zničit pohlavní identitu a transhumanismus zničí lidskou identitu. Poté, co se zbavíme lidské identity, budeme zcela egoističtí a atomizované jednotky bez jakékoli kolektivní identity. To je ideál a stav pro nejjednodušší manipulaci lidí, ze kterých se stanou poslušní konzumenti bez vazby k rodině a národní či náboženské identity. Toto je skutečně satanský vývoj společnosti.

Takže je to jako v písni Johna Lennona. Imagine all the people... Žádné národy, žádné náboženství...

Ano.

Další otázka je k zahraniční politice. Prezident Putin řekl, že nejagresivnější zahraniční politiku mají Spojené státy, které napadají suverénní státy, podporují převraty. USA mají vojenské základny po celém světě, desetkrát silnější armádu než Rusko. Co si o tom myslíte?

To je zřejmý fakt. Evropa byla rozdělena na okupační zóny Sovětů a Spojených států. Sovětská okupace pro tyto státy skončila nadějně na konci osmdesátých let, ale americká okupace zůstává do nynějška. Stále existuje několik desítek vojenských základen USA v západní Evropě a politické, finanční systémy jsou velmi ovládány Američany. Jediný rozdíl je v tom, že tato kontrola probíhá měkčím způsobem. Takže to není v přímé a odporné formě, jakou představovala sovětská okupace, ale je to děláno více sofistikovaným a jemnějším způsobem. Ale je to nebezpečné pro duše lidí. Například pokud dáte žábu do vody a začnete pomalu vodu vařit, žába zemře. Kdybyste ji hodili do horké vody, vyskočí. Takže tato měkčí hegemonie, měkčí totalitarismus jsou více nebezpečné, protože jsou více sofistikované. Protože pokud vidíte komunistické funkcionáře či vojáky, vidíte, že to je zlo a je třeba s tím bojovat a máte pak šanci přežít.

Rusko je obviňováno, že je agresivní, utlačovatelské, ale podívejte se na fakta. Rusko zůstává, tam, kde je. Rusko stáhlo vojáky ze střední a východní Evropy i bývalých sovětských republik. Vojenské základny NATO a USA se přibližují k ruským hranicím. Takže kdo je zde agresivní? Viktoria Nulandová řekla, že americké ministerstvo zahraničí utratilo pět miliard dolarů na Ukrajině. Aby ji obrátili proti Rusku.   

Mimochodem, Rusové utrpěli pod nadvládou komunismu nejvíce ze všech národů. Bolševická revoluce byla jednou z barevných revolucí importovaných z vnějšku. A barva byla rudá. Jindy je třeba oranžová.

Jak myslíte, že bolševická revoluce byla importována z vnějšku a byla barevnou?

Jak víte, Lev Trockij více než se dvěma sty profesionálními revolucionáři cestoval na speciální lodi z New Yorku s penězi od bankéřů z Wall Streetu, kteří chtěli zničit Rusko, nastolit svou moc. Lenin cestoval v zapečetěném vlaku ze Švýcarska do Německa a měl zahraniční sponzory. Netvrdím, že revoluce neměla i vnitřní příčiny. Existovala velká sociální nespravedlnost a bylo zde mnoho dalších důvodů, ale určitě to byla také událost sponzorovaná ze zahraničí. Za posledních dvacet let jsme se v Rusku úspěšné zbavili takzvaného státního náboženství, marxismu-lenismu a všech těchto hloupých věcí. Ale v Americe mají stále své státní náboženství.

Jak to?

Díky otcům zakladatelům, Georgi Washingtonovi a dalším. Když se podíváte do amerického Kapitolu, který je nazýván templem svobody, zaznamenáte velkou pohanskou sochu Svobody na vrcholu. Takže je to chrám bohyně Svobody. Uvnitř dómu, na kupoli je malba George Washingtona sedícího v nebesích jako Bůh mezi dvanácti pohanskými bohy jako Neptun a tak dále. A existuje národní zednářský památník George Washingtona ve Washingtonu postavený ve tvaru majáku v Alexandrii, který patří k sedmi divům světa a jehož světlo symbolizuje tajné poznání, gnosi a podobně. Studoval jsem tyto věci velmi pozorně. Takže vidíme otevřené přihlášení se k zednářské ideologii.

Takže co si myslíte o Američanech?

Mám mnoho přátel v USA a mají velmi silné prorodinné a prolife hnutí a je tam velmi mnoho dobrých lidí. Ale myslím si, že Američané nejvíce trpí, mnohem více než jiný národ, manipulací masmédií a tím, co může a nemůže být diskutováno na veřejnosti. A pokud se postavíte trochu mimo tyto velmi úzké limity veřejné debaty prezentované CNN a MSBNC, budete obviněn jako terorista či konspirační teoretik či že nenávidíte americký způsob života. Budete ihned vyloučen, exkomunikován. Protože jsme si sami zažili komunismus, jsme k novým verzím totalitarismu mnohem senzitivnější než naši přátelé ze Západu, kteří touto zkušeností neprošli. Mám rád americké lidi, protože si myslím, že to jsou poctiví, tvrdě pracující lidé, velkorysí, příjemní, opravdu je mám upřímně rád a procestoval jsem USA od pobřeží k pobřeží autem a setkal se s mnoha lidmi. Ale v mnoha ohledech jsou velmi naivní a jsou jako děti, protože věří všemu, co vidí a slyší v televizi.

 

Co si myslíte o spolupráci konzervativních a patriotických sil v Evropě a v Rusku? Vidíme, že zde jsou nějaké kontakty mezi Vladimirem Putinem a Marine Le Penovou a Viktorem Orbánem...

Myslím, že je zde velký potenciál. Křesťanské, konzervativní, prorodinné a pravicové síly by měly po celém světě spolupracovat navzdory národním, etnickým či rasovým rozdílům. Měli bychom být sjednoceni v obraně hodnot. Jsem představitelem Světového kongresu rodin, což je pravděpodobně největší světová síť prorodinných organizací v osmdesáti zemích světa, kde jsou zapojeny stovky odborníků, politiků a nevládních organizací. V září jsme měli velké setkání v Kremlu a v katedrále Krista Spasitele. Byly zde zástupci z více než 46 zemí, 1 500 lidí. Mělo to podporu z nejvyšších míst v Rusku, což je dobré znamení.

Ve Francii jsou na vzestupu Národní fronta, Liga severu v Itálii, FPÖ v Rakousku i další pravicové a konzervativní strany, protože lidé vidí, že je na ně uvaleno elitami mnoho špatných věcí včetně politické korektnosti ničící svobodu slova. S velkým množstvím masmédií to vypadá, že máme mnoho možností a voleb, můžete klikat na stovky kanálů, ale když se na to podíváte blíže, zjistíte, že jsou monopolizovány a patří pouze pěti velkým korporacím. A ty jsou kontrolovány skupinou lidí, kteří následují svou ideologii. Ti lidé mají svá vnitřní náboženská přesvědčení, která jsou jasně protikřesťanská, protirodinná. Chtějí stvořit zvláštní typ společnosti.

Například George Soros utrácí své peníze, protože chce stvořit Brave new world. Není veden pouze komerčními zájmy, ale ideologií. Chce legalizovat drogy a prostituci. Jako by Gruzie neměla jiné problémy například s nedostatkem bytů, ale jí kontrolované nevládní organizace tam podporují legalizaci marihuany a pochody homosexuálů. Proč, když někdo říká, že se zajímá o práva lidí, proč jim nepomáhá v jejich reálných potřebách? Toto je protlačováno třemi procenty lidí. Proč mají tři procenta lidí své nápady vnutit celé společnosti?

Máte nějaký vzkaz pro Čechy?

Nevěřte masmédiím, ale svému selskému rozumu. Je nám líto, co se stalo během sovětské éry, ale pamatujte, že Rusové trpěli tím samým zlem také a déle. Proto jsou nyní Rusové na pozoru před novými měkčími verzemi totalitarismu a říkáme našim bratrům na Západě, aby neudělali stejné chyby jako my v nových formách.

 

 

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/13637-vyznamny-rusky-pravic...