Lapok amik erre hivatkoznak: Европа је тело без суверенитета