ЕВРОАЗИСКАТА НАСОКА

ЕВРОАЗИСКАТА НАСОКА

„На планетарно ниво, евроазиството означува активно и универзално спротивставување на глобализацијата и е еднакво на „антиглобалистичкото движење“. Евроазиството се става во одбрана на расцветаната комплексност од луѓе, религии и нации. Сите антиглобалистички тенденции се суштински „евроазиски“. Ние сме доследни поддржувачи на „евроазискиот федерализам“. Тоа значи комбинација од стратегиски сојуз и етно-културни автономии.“

-Александар Дугин

 

НИТУ ЛЕВО НИТУ ДЕСНО

 

Повеќето од нас ќе се сложат дека постои реална потреба од впрегнување и координирање на растечката антипатија кон глобализацијата и американизацијата. Како и да е, спротивно на заплетканите стратегии на крајната левица и крајната десница, Евроазиското движење целосно ги отфрла редукционистичките теории кои континуирано тврдат дека историјата е предодредена или од Класата или од Расата.

 

НОВА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СТРУЈА

 

Ние сакаме да ги поканиме луѓето од сите потекла да придонесат кон една нова струја, која бара да биде изградена врз значајни дела кои се веќе остварени од Артур Мелер ван ден Брук (Arthur Moeller van den Bruck), Карл Хаусхофер (Karl Haushofer), Ернст Никиш (Еrnst Niekisch), Армин Мелер (Armin Mohler), Јоргис фон Лохаузен (Jordis von Lohausen), Едгар Јунг (Edgar Jung), Френсис Паркер Јокеј (Francis

Parker Yockey), Ернст Јунгер (Ernst Junger), Јулиус Евола (Julius Evola), Рене Генон (Rene Guenon) и Жак Тиријар (Jean Thiriart), како и од посовремените иницијативи продолжени од клучните фигури на европската Нова десница како што се Ален де Беноа (Alain de Benoist), Роберт Стојкерс (Robert Steuckers), Пјер Виал (Pierre Vial), Гијом Феј (Guillaume Faye), Александер Дугин (Alexander Dugin), Мајкл Волкер (Michael Walker), Жан-Клод Вала (Jean-Claude Valla) и Марко Тарчи (Marco Tarchi).

 

 

КОН НОВА КУЛТУРА НА ЛУЃЕТО 

 

Единствено средство кое може да ја одбие плимата на американизацијата е нов културен Weltanschauung, искован не од минатото туку од иднината. Ние не чувствуваме никакво сродство со западната цивилизација, а не сакаме ниту да го спречиме нејзиниот пад. Напротив, она што е потребно во лицето на повредата на американската моќ и влијание е една ефективна културолошка замена. Стеснетиот простор за државата-нација мора да се замени со еден пооргански и повкоренет концепт: оној на една европска и азиска империја. Анархот мора да го замени Масовниот Човек. Традицијата и конзервативизмот мора да ги сменат материјализмот и млакиот марш на линеарната историја. Наместо ориентација кон поплитките културолошки модели, како што се модата и социјалната етикеција, ние треба да охрабриме моќна љубов кон татковината  (Heimat). Освен тоа, ние не сакаме врз Евроазија да наметнеме некаква нова култура, ние единствено сакаме да ги негуваме и поддржуваме здравите култури кои веќе постојат, а од кои многу се манифестираат во андерграунд жанрови во посебен контраст со антикултурата на умирачкиот Запад. Тие се гласниците на новата Златна Ера.

 

ЕВРОАЗИСКА ОДБРАНА ПРОТИВ ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА

 

Нашите непријатели веќе одамна признаваат дека, преку создавање на глобална политичка сила која оперира под покритие на НАТО и на Обединетите нации, е возможно да се бранат и на тој начин да ги олеснуваат интересите на американизацијата ширум светот. Затоа, единствено правилно е да се имитира нивниот пример и со одбрана и со унапредување на нашите сопствени интереси на сличен начин. Интернационализмот мора да биде пресретнат со една интер-национална сила на евроазиска солидарност, една експлозија на несекташка борбеност во која догматизмот и реакцијата нема да имаат место. Со други зборови, опонентите на глобализацијата, без оглед на своите различни политички здруженија, морат да застанат рамо до рамо во битката против американизацијата на сите нивоа на општеството. На улиците, во фабриките и на полињата. Нашата нова интелктуална струја не смее да се откаже од рачната работа? (job at hand), онаа на енергично излевање на убиствените напори на американизацијата ширум Европа, Азија и светот. Време е да се придвижи една нова евроазиска армија на визионери, воини и револуционери; една нова милиција кој е во тесно обединета во единствена цел и единствена идеја: пропаст на американскиот глобализам. Оваа армија може да се изрази себе си и со тупаница и со чизма и со куршум и со бомба. Заедно со интелектуалното водство кое ќе координира и ќе ги интерпретира проблемите и решенијата, евроазискиот заговор ќе се претвори во манифест внатре во секоја значајна акција кој се бори во срцевината на нашите непријатели.

 

МИСЛЕТЕ И ВОЈУВАЈТЕ ЗАЕДНО

 

Ние сите имаме различни цели во континуираната битка за афирмирање на нашите идентитети пред лицето на глобалната униформираност, но ние мислиме дека најдобриот начин за напредок лежи во синтеза на Мислата и Акцијата, Интелигенцијата и Праксата. Ние сакаме да ги видиме Европа и Азија како се движат во иста насока, не како некаков вид на бирократска суперструктура во која различноста и иницијативата ќе бидат скршени, туку како децентрализирана империја преку која ќе бидат негувани и охрабрувани интересите на сите народи. Поради ова ние решивме да им подадеме другарска рака на другите кои, како и ние, сакаме да видиме еден сојуз кој е предводен од Мисла, а остварен низ несебичен Активизам. Помогнете ни да изградиме геополитички think-tank (истражувачки центар) и евроазиски блок кој конечно ќе го закопа загниеното тело на западната цивилизација еднаш засекогаш. Да тргнеме кон новата Златна Ера!