Eurasianismul – expresia geopolitică a antiliberalismului

I. Ce este eurasianismul?
Există două variante de răspuns.
Prima variantă, cea a detractorilor, spune că eurasianismul este un suport ideologic pentru neo-imperialismul rus, sau cum spune românul “aceaeși Mărie cu altă pălărie”. Practic această atitudine se rezumă la a repeta o mantră, respectiv că de la Răsărit nu poate veni nimic bun.
A doua variantă, cea susținută de Dughin, spune că eurasianismul este expresia geopolitcă a antiliberalismului.

II. Dar ce este liberalismul (și de ce este necesară lupta înmpotriva sa?)
În viziunea lui Dughin liberalismul este un program asumat de destructurare a societății și de distrugere a omului căruia îi neagă
identitatea spirituală – de unde și programul ateist
identitatea colectivă (sau de grup) – de unde și războiul dus împotriva oricărei astfel de forme de apartenență colectivă – rasă, națiune, etc – promovând atomizarea societăți.i Nu mai sunt permise decât apartenența la umanitate în ansamblul său și respectiv la celula de bază a societății, care a devenit individul în locul familiei.
N.B. Această nouă celulă de bază, spre deosebire de familie, nu se poate reproduce autonom.
Tot ca o negare la această apartenență colectivă este văzută și redefinirea identității sexuale: omul nu mai este bărbat sau femeie ci își poate alege orice identitate – de unde și programul LGBT.
Lupta liberalismului împotriva acestor tipuri de identitate umană, adoptă diferite strategii și forme – desacralizarea (ca luptă împotriva identității spirituale), – dizlocarea națională (prin încurajarea migrațiilor), campanii împotriva culturilor naționale și a miturilor fondatoare (văzute ca factori de coeziune socială).
Acest rol coroziv al liberalismului nu este unul întâmplător, observă Dughin, conceptul apărând istoric în societățile post-protestante anglo-americane și având de la început în centrul său individul ( termen provenit din latină “ceva care nu se divide”) și eliberarea acestuia de apartenența la un stat, religie, națiune, familie etc. Se observă că autodefinindu-se prin negarea altor termeni, liberalismul este un concept de esență negativă.
Acest proces nu este finalizat, în etapa următoare procesul de distrugere al omului, de anihilare a celor mai importante componente ale identității sale neoprindu-se la atomizarea socială. Programul va merge până la capăt, liberalismul urmând a promova noi variante de individ, dreptul de a alege cine este sau nu o persoană și evoluând spre trans-umanism, mixuri om-mașină și deposedarea omului de conștiință, aceasta putând să devină virtuală, cibernetizată.
Se pune întrebarea “de ce acest program de destructurare socială, extins până la finalitatea sa, distrugerea completă a societății și a omului?
Există mai multe tipuri de răspuns, unul dintre acestea fiind că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar pentru că Acesta nu poate fi atins, atunci trebuie distrusă creația Sa.

III. În acest context, care este misiune eurasiatică?
Am spuns că eurasianismul este expresia geopolitică a luptei împotriva liberalismului sau pentru apărarea tradiției.
Liberalismul nu este ansamblu de tehnologii pentru distrugerea societății, capabil să funcționeze autonom. El are nevoie de un Golem pentru a-și exercita capacitatea distructivă pe întreg mapamondul, iar acest Golem îl reprezintă atlantismul, cea mai mare forță militară și economică din istoria lumii.
Rolul eurasianismului este de a crea un centru de putere capabil să se opună acestui Golem atlantic prin unirea unor energii și a unor capabilități politice, militare și economice, ce exced puterile oricărei națiuni luate separat, chiar și în cazul unor țări de dimensiuni continentale precum China sau Rusia.
Misiune eurasiatică este deci una supra-națională, însă nu una dizolvantă, ci dimpotrivă păstrătoare a tradiției și a identității colective – naționale. Regionale, familiale și în final a omului.
Iar dacă misiunea liberalismului este de anihilare a societății, a individului ca și creație a lui Dumnezeu, forța care se opune acestui efort are un rol katehonic.
Aceasta este misiunea eurasiatică.