Multipolarity

Darya Dugina: Pan-Afrikanism idag — Från nykolonialism till multipolaritet

Darya Dugina: Pan-Afrikanism idag — Från nykolonialism till multipolaritet

“Idag är den afrikanska kontinenten ett nytt centrum för konfrontation med neokolonialism och utländsk expansionism — särskilt fransk expansion. Och eftersom västvärldens föredragna metod är att kontrollera länder genom marionettregeringar, är det bara genom militärkupper som systemet kan “brytas”, om än tillfälligt, genom att tillåta ett land att släppa på trycket från utländska och överstatliga strukturer. Detta bekräftas av det faktum att militärkupper nyligen har ökat i regionen: i Mali 2020, i Guinea 2021 och nu har vi sett samma sak i Burkina Faso.

Alexander Dugin — Antikeimenos #1

Ontologi och erfarenhet av radikal Antikrist: semantiska, religiösa, sociologiska och statsvetenskapliga aspekter. Traditionalism och semiotik. Syftet med denna artikel är att undersöka figuren “antikrist” och det semantiska området “tidernas ände” utan hänvisning till någon speciell religiös tradition. Men figuren “Antikrist” (Ο Αντίχριστος) har som sådan en koppling till kristendomen. Följaktligen kan vi säga att vi överväger inte bara och direkt Antikrists kristna figur, utan också hans analoger. Detta leder oss till temat traditionalism. Vad är traditionalism? Det är inte en tradition. Det är den där strukturella matrisen, det där paradigmet som är gemensamt för olika traditioner. Om vi jämför dem med det moderna samhället, med New Age och med den moderna vetenskapens sekulära paradigm, finner vi att alla speciella traditioner och religioner har något gemensamt.