Çok Kutupluluk ve Dördüncü Siyaset Teorisi Küresel Konferansı

Çok Kutupluluk ve Dördüncü Siyaset Teorisi Küresel Konferansı

Sevgili arkadaşlar! 29 Nisan'da Uluslararası Çok Kutupluluk Konferansına katılmaya davetlisiniz. Konferans, tüm dünyadaki katılımcıları kapsaması için (saat farkı nedeniyle)  tam gün sürecek. Çok kutupluluğu teşvik etmede fazla aktif olmayan daha doğrusu yeterince iyi tanımadığımız ülkelerden gelen dostlarımız kuşkusuz  daha hoş karşılanır. (Güney Asya, Afrika, Okyanusya) Toplantıda  Herkesle kendi  ana dilinde konuşmayı planlıyoruz.

İnsanlık biziz. Onlar değil.

Nova Resistência ve Aleksandr Dugin tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Çok Kutupluluk ve Dördüncü Siyaset Teorisi Konferansını duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Konferans 29 Nisan'da yapılacak.

Etkinlikte, tüm dünyadan önemli entelektüellere, Çok Kutupluluğun yükselişi ve Dördüncü Siyaset Teorisinin gerekliliği gibi çok önemli konular hakkında konuşma şansı verilecek.

Etkinlikte, Profesör Aleksndr Dugin, Leonid Savin, Maram Susli (Suriyeli Kız çocuğu), Aleksandr Markovic,  Enrique Refoyo ve diğerleri gibi uluslararası önemi yüksek isimler yer alacak.

Katılımcı listesi ve konferansı izlemek için bağlantı ile birlikte daha fazla ayrıntı yakında eklenecektir.

 

Çok Kutupluluk Üzerine Dünya Çevrimiçi Konferansı

Bugün insanlığın kaderi belirleniyor. Dünyanın tek kutuplu mimarisi yerini yeni bir alternatif dünya düzeni modeline bırakıyor. Bu model genellikle "çok kutupluluk" olarak adlandırılır. Çok kutuplu bir dünya düzeninin kabulü Çin, Rusya, İran, Suriye, Kuzey Kore, Vietnam, Küba, Venezuela, Nikaragua gibi ülkelerin resmi belgelerinde ve stratejik beyannamelerinde de açıkça ifade edilmektedir. Hindistan'ın yanı sıra birçok İslam ülkesi - Pakistan, Türkiye, Mısır ve son zamanlarda Suudi Arabistan ve BAE - aynı şeyi yapmaya giderek daha fazla meyilli görünüyor. Çok kutupluluk, Latin Amerika ve Afrika'daki çoğu ülke tarafından da coşkuyla destekleniyor.

Batı ülkelerinde, ABD'de ve AB'de, seçkinler genellikle 1990'ların tek kutupluluğunu korumaya ve hegemonyayı sürdürmeye (ki buna küreselcilik denir) eğilimliyken, aynı zamanda küreselleşmeyi savunan hareketler, örgütler ve kamuya mal olmuş kişiler de giderek artıyor. Bu, Batı medeniyetinin mutlaka hak ettiği yeri bulacağı çok kutuplu bir dünya düzeni.

Çok kutupluluk, tüm halkların ve kültürlerin kendi yollarına gitme, kendi sosyo-politik, ekonomik ve kültürel sistemlerini inşa etme haklarının tanınması üzerine kuruludur. Ve liberal ideologlar, resmi sömürgecilikten kurtulma ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi çağrılarında bulunsada Ancak gerçekte tutumları tam tersidir. Liberal Yeni Dünya Düzeni'nin küreselcileri ve destekçileri, çok kutupluluğu kategorik olarak reddediyor ve nihai hakikat üzerinde yalnızca liberal elitlerin kendilerinin tekele sahip olduğu konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Uluslararası normlar ve kurallar koyma, kendi epistemolojilerini ve ilkelerini uygulama, herhangi bir çatışmada haklıyı veya haksızı, saldırganı veya mağduru görevlendirmeye "hakkı" varmış gibi görünürler. Batılı seçkinler tek kutuplu bir dünya düzeninden vazgeçmeyecekler. Bu durum belli bir süre için XX yüzyılın 90'lı yıllarının başlarında ortaya çıktı ve -biraz aceleyle- "tarihin sonu" (F.Fukuyam) olarak adlandırıldı. Ve elitler çok kutuplulukta kendileri için asıl tehlikeyi görüyorlar: Çünkü Sonuçta tarih devam edecek ve her medeniyet potansiyelini tam olarak geliştirme fırsatına sahip olacak.

Çok kutupluluk, basitçe ulusal egemenliğin tanınmasına dayanan Vestfalya sistemine sadakat değildir. Pek çok modern ulus-devlet, trajik sömürge döneminin mirasından ya da büyük dünya güçleri tarafından çıkarlarının desteklenmesi için bir araçtan başka bir şey değildir. Bu nedenle, çok kutupluluk ancak "büyük alanlar"ın, farklı halkları ve siyasi varlıkları belirli bir medeniyete -Çin, Rus, İslam, Hint, Batı Avrupa, Latin Amerika, Afrika, vb. Yani önümüzde Medeniyet Devletleri sistemi (Zhang Weiwei) var. Bu nedenle, çok kutupluluğun tüm savunucularının - bu yeni ve daha iyi gelen dünya düzenini tasarlamak ve  ana hatlarını önermek için Latin Amerika'dan (Brezilya, Peru, Nikaragua, Kolombiya, Arjantin, vb.) çok kutupluluk tartışmasını küresel ölçekte başlatmak için bir Dünya Çevrimiçi Kongresi düzenleme girişiminde bulundular.Bu öneri, Avrupa'dan, Rusya'dan, Çin'den, Hindistan'dan, İslam dünyasından, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Afrika'dan ve Asya'dan parlak aydınlar tarafından coşkuyla kucaklandı.

Çok Kutupluluk Kongresi'nin ilk oturumu 29 Nisan'da yapılacak.

Katılımcılar 7-10 dakikaya kadar konuşma yapmaya davet ediliyor. Tüm konuşmacıların ilk birkaç cümleyi kendi dillerinde konuşmaları ve ardından hitap ettikleri kitle için daha erişilebilir olduğunu düşündükleri dile geçmeleri sembolik olacaktır. Kongre sonunda tüm konuşmalar yazıya dökülecek ve her bir medeniyetin ana dillerine tercüme edilecektir.

Editör : Seyh Ali Gocmen

https://forms.yandex.com/u/642c30af84227c0c6c68f70e/