GÖNÜLLÜLER İÇİN DROİD İDEOLOJİSİ

Devlet radikal liberalleri marjinalleştirmek için çok şey yapmıştır. Bu süreç 2000 yılında başlamış ve farklı yönetimlerle 24 yıl sürmüştür. Liberallerin Rus ideolojisi üzerindeki etkisi giderek azaldı, ancak özellikle kültür, eğitim ve bilim alanlarında hala çok önemli. Sadece liberaller ya da yukarıdan net ve kesin talimatlar almayanlar liberalizmle bu kadar belirsiz ve uzun süreli bir şekilde mücadele edebilir.

 

Arkeomodernite Filozofları. Bölüm.1

Özellikle 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Rus muhafazakarlarının ("Rus partisi": Shishkov, Rastopchin, Glinka, vb.) ve Slavofillerin ortaya çıkışı, bu diyagramda "mağrur" Avrupa-merkezci elipsin erişim alanını Odak A'nın (Şekil 2) noktalarına kadar genişletmesinin bir başarısı ve Rus entelektüel ve siyasi elitinin Rusya'nın sadece bir "Avrupa ülkesi" değil, kendine özgü ve özgün bir kültür ve medeniyet olduğuna dair ilk anlaşılır ve bilinçli sezgileri olarak temsil edilebilir.

Tucker Carlson'ın röportajı neden hem Batı hem de Rusya için çok önemli görülüyor?

Daha basit olan kısımla başlayalım: Rusya. Burada Tucker Carlson, Rus toplumundaki iki zıt kutbun odak noktası haline geldi: ideolojik vatanseverler ve yine de Putin'e ve Özel Askeri Operasyon'a sadık kalan elit Batıcılar. Vatanseverler için Tucker Carlson basitçe 'bizden biri'. O bir gelenekçi, sağcı bir muhafazakar ve liberalizmin sadık bir muhalifi. Rus Çarı'nın yirmi birinci yüzyıldaki elçileri işte böyle görünüyor.

ERNST JÜNGER VE ‘İŞÇİ’

ERNST JÜNGER VE ‘İŞÇİ’

Alexander Dugin, Alman modernizminin devlerinden Ernst Jünger’in karmaşık mirasını incelerken, Jünger’in siyaset, varoluşçuluk ve yirminci yüzyılın dönüştürücü mücadeleleri hakkındaki görüşlerini özetleyen merkezi bir figür olan ‘İşçi’ kavramına odaklanıyor. Bu makale 1995 yılında yazılmış ve ilk olarak 1995 yılında Tomorrow [Завтра] dergisinde yayınlanmıştır. Arktos tarafından 2023 yılında yayımlanan Proletaryanın Tapınakçıları’nda yeniden basılmıştır.

TEKSAS'TAKİ OLAYLAR: YENİ BİR İÇ SAVAŞ MI?

Pragmatizmin doğduğu yer olan Amerika'da pragmatizm yok olmuştur. Özellikle Biden rejimi altındaki küreselciler, Charles Peirce ve William James tarafından kurulan tipik Amerikan geleneğiyle bağlarını kopararak küreselci diktatörlüğün aşırı bir biçimini temsil etmektedir. Pragmatizm geleneği, hem özne hem de nesne için normatif içerik reçetesine tam bir kayıtsızlığa dayanıyordu. 

YENİ ORTA ÇAĞ'A DOĞRU!

Rusya'da 2024 yılı Aile Yılı olarak ilan edilmiştir. Açıkçası, bu alanda işler bizim için oldukça vahim. Endişe verici boşanma, kürtaj ve azalan doğum oranları ulusal bir felaketi temsil etmektedir. Aile Yılı'nı ciddiye alırsak, klasiklere güvenerek (ama liberal ya da komünist olanlara değil, çünkü onlar sadece ailenin parçalanmasını hızlandıracak bir şey tavsiye edebilirler), aynı anda hem köklerimize dönmeli hem de ileriye doğru bir adım atmalıyız.

 

LİBERAL TOTALİTERİZM

Ciddi anlamda konuşmak gerekirse liberal hâkimiyet ülkede hâlâ çok güçlü. 1991'den bu yana eğitimde, beşeri bilimlerde ve kültürde yaygınlaşan neredeyse tüm temel ilkeler tam anlamıyla liberal şablonlara göre inşa edildi. Anayasamızdaki her şey liberaldir. İdeolojinin yasaklanması bile tamamen liberal bir ideolojik tezdir. Liberaller, liberalizmi başlı başına bir ideoloji olarak görmüyorlar — bu onların 'nihai gerçeğidir'. 

Daha Geniş Jeopolitik Bağlamda Filistin-İsrail Savaşı

Öncelikli olarak söylemek gerekirse, İsrail ve Gazze Şeridi'nde birbiri ardına iki felaket yaşandı: Hamas'ın çok sayıda sivil kayba ve rehin almaya neden olan İsrail'e saldırısı ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çok sayıda sivil kayıpla gerçekleşen çok daha acımasız olan misilleme saldırıları.

Aleksandr Dugin: İşte yeni dünya düzenine dair görüşüm ve Gazze savaşı

Aleksandr Dugin: İşte yeni dünya düzenine dair görüşüm ve Gazze savaşı

Aslında Rusya, Çin, İslam dünyası, Hindistan ve potansiyel olarak Afrika ve Latin Amerika ülkelerini kapsayan kilit öneme sahip oyuncularla birlikte bu çok kutuplu dünyanın temelleri giderek daha da belirginleşiyor. Bazıları, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) grubu içinde yer alan tüm bu oyuncular, bir araya gelen farklı medeniyetleri temsil ediyorlar. BRICS, özellikle İslam dünyasının önemli ülkelerinden Suudi Arabistan, İran ve Mısır’ın yanı sıra grup içindeki Afrika faktörünü güçlendiren Etiyopya ve Güney Amerika ülkelerinin varlığını daha da sağlamlaştıran Arjantin'in katılma talebinde bulunduğu 2023 Johannesburg zirvesinden sonra daha da büyüdü. Buradan baktığımızda çok kutuplu dünyanın her geçen gün konumunu güçlendirdiğini ve Batı hegemonyasının zayıfladığını görüyoruz.

 

Çok Kutupluluk ve Dördüncü Siyaset Teorisi Küresel Konferansı

Çok Kutupluluk ve Dördüncü Siyaset Teorisi Küresel Konferansı

Sevgili arkadaşlar! 29 Nisan'da Uluslararası Çok Kutupluluk Konferansına katılmaya davetlisiniz. Konferans, tüm dünyadaki katılımcıları kapsaması için (saat farkı nedeniyle)  tam gün sürecek. Çok kutupluluğu teşvik etmede fazla aktif olmayan daha doğrusu yeterince iyi tanımadığımız ülkelerden gelen dostlarımız kuşkusuz  daha hoş karşılanır. (Güney Asya, Afrika, Okyanusya) Toplantıda  Herkesle kendi  ana dilinde konuşmayı planlıyoruz.

 

GELENEKSEL DEĞERLERİN ABC'Sİ. BÖLÜM 1: GELENEK

GELENEKSEL DEĞERLERİN ABC'Sİ. BÖLÜM 1: GELENEK

Rus TV kanalı Tsargrad (Çargrat), "Geleneksel Değerlerin ABC'si" adlı yeni bir TV programı  başlattı. Üç Rus düşünür tarafından Rus varlığının ve Rus geleceğinin temelleri üzerine bir söyleşi dizisi yayınlanacak. Bu söyleşilerin birincicisi Gelenek hakkında. Söyleşinin tarafları  Konstantin Malofiyev, Aleksandr Dugin ve Başpiskopos Andrey Tkachev, Rusya Federasyonu devlet başkanı sayın  Vladimir Putin tarafından onaylanan Geleneksel Manevi ve Ahlaki Değerlerin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik Devlet Politikasının Temellerini inceliyor.

KÜLTÜR PARTİZANLARI

KÜLTÜR PARTİZANLARI

Toplumda belirli anlayış kayıtlarının hızla kaybolduğunu fark ettim . Sanki insanların iletişim kurduğu dalgaların spektrumu - bağlantılar, alıntılar, örnekler, retorik figürler de dahil olmak üzere apaçık bir minimum referans seti, görünüşte apaçık bilgi basamaklarına dair referanslar (tarih, kültür, sanat, bilim, felsefe, siyaset) ) - sürekli ve geri dönüşümsüz olarak küçülür . 

KAOS VE EŞİTLİK İLKESİ

KAOS VE EŞİTLİK İLKESİ

Kaosun önemli bir özelliği de karıştırmadır . Toplumla ilgili olarak, bu sonuç hiyerarşinin ortadan kaldırılması sürecinde ortaya çıkar. "İç Ontolojiler" adlı çalışmamızda, toplumun yörüngesel yapısının yatay bir izdüşümle değiştirilmesinden sonra  nasıl çözülemez toplumsal sorunların ve çatışmaların doğduğunu inceledik. Yörüngesellik, gezegenlerin yörüngeleri boyunca hareketi için bir metafor olarak alınır; bu, üç boyutlu bir model söz konusu olduğunda, gezegenler dönme merkezinden çekilen aynı ışın üzerinde olsa bile herhangi bir çelişkiye yol açmaz. 

KATEKONİK DÜZEN

KATEKONİK DÜZEN

Kaos sorununu felsefi ve tarihsel bir perspektifte ele alırsak, NWO'da(Yeni Dünya Düzeni)  Rusya'nın aslında kolektif Batı tarafından temsil edilen ve  yeni demokrasi olan kaos medeniyetine ve onun kudurmuş vekil yapısına  (Ukrayna) karşı mücadelesinden bahsettiğimiz son derece açıktır. Bu medeniyetin parametrelerini, tarihsel ve kültürel profilini, bir bütün olarak ideolojisini tespit etmek oldukça kolaydır. Kaosa doğru olan hareketi, geleneksel uygarlık düzenini cisimleştiren yörüngeselliğe, hiyerarşiye, ontolojik piramidal hacme karşı ilk isyandan tanıyabiliriz.

Sayfalar