Wojna logosów czyli feminizm jako ideologia kastratów

Author(s): 

„Wojna logosów Apollina i Kybele czyli feminizm jako ideologia kastratów”. Wystąpienie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Oblicza współczesnych ideologii”, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Filozofów oraz Koło Naukowe Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos”, działające przy Instytucie Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa, 19 kwietnia 2018 r.