latin

НЕМИРНА ВАСИОНА МИГЕЛА СЕРАНА

Међу конспиролозима који су стварали своје моделе по методу ''историјског безумља'', после Генона, хтели бисмо да представимо само оне који нису просто додавали поједине нијансе или корекције у

већ постојеће концепције, него су градили нове и неочекиване слике историје. У такве конспирологе по дефиницији не спада већина генониста и традиционалиста пошто они строго следе линију самог
Генона. То не умањује занимање за њихове радове, али у извесном смислу ограничава ширину њихове интуиције. Нове претпоставке у области окултне конспирологије треба тражити код оних који,
узимајући у обзир традиционалистичке теорије, ипак дозвољавају себи удаљавање, будући да свако важно откриће захтева известан ризик.