Rəhim Həsənov

English

AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun doktorantı,
ADMİU-nun redaktoru