Lapok amik erre hivatkoznak: O ideologické dimenzi nadcházející války s Ruskem