DE GEBEURTENISSEN IN TEXAS: EEN NIEUWE BURGEROORLOG?

In Amerika, de bakermat van het pragmatisme, is het pragmatisme verdwenen. De globalisten, vooral onder het Biden-regime, vertegenwoordigen een extreme vorm van een globalistische dictatuur, waardoor de banden met de typisch Amerikaanse traditie, die door Charles Peirce en William James in het leven is geroepen, verbroken worden. De traditie van het pragmatisme was gebaseerd op een volledige onverschilligheid voor het voorschrijven van normatieve inhoud voor zowel het subject als het object. Voor een echte pragmaticus zijn de percepties van het subject over zichzelf, het object of een ander subject irrelevant - wat telt is dat alles effectief functioneert bij interactie. Globalisten verschillen echter aanzienlijk van mening en sluiten nauwer aan bij Britse positivisten en Franse fervente materialisten. Zij volharden in totalitaire brutaliteit en dicteren wie en wat zich aan hun voorschriften moet houden.

Voor een pragmaticus is het irrelevant of iemand van geslacht verandert of hetzelfde blijft, zolang het maar voor hen werkt. Globalisten daarentegen leggen geslachtsveranderingen op, dwingen dit via de wet af en promoten het als een universele, progressieve waarde. Iedereen die tegen dit standpunt is, wordt een "fascist" genoemd, of vergeleken met Trump of Poetin. Ze zullen aandringen op deze aanpak, ongeacht de doeltreffendheid of het zelfvernietigende karakter ervan. Verrassend genoeg delen globalisten veel eigenschappen met Oekraïners - een verontrustende gelijkenis.

Wanneer globalisten besluiten om de illegale immigratie te verhogen, streven ze deze agenda meedogenloos na en bestempelen ze degenen die voorstander zijn van gereguleerde immigratie of grenscontrole als "fascisten", Trump-aanhangers of agenten van Poetin. Ze zetten hun voorschrijvend beleid tot het uiterste door, zelfs als dit volkomen ineffectief blijkt te zijn. Voor een globalist bestaat iedereen die het niet eens is met hun standpunt in feite niet - en zou ook niet moeten bestaan.

Daarom kan men er zeker van zijn dat de progressieven van de Democratische Partij en de neoconservatieven van beide partijen - net zo koppig en losgekoppeld van pragmatisme, realisme of traditioneel conservatisme, waardoor ze de ware essentie van Amerika van zich vervreemden - het land naar een onvermijdelijke burgeroorlog sturen. Ze weigeren een zinvolle dialoog aan te gaan, ongeacht of hun beleid werkt of niet. Ze blijven gefixeerd op het afdwingen van hun idealen: transgenderrechten, illegale immigratie, pro-keus standpunten, open grenzen, groene energie en kunstmatige intelligentie. Dit vertegenwoordigt een diepe filosofische tegenstrijdigheid binnen het Amerikaanse systeem. Vandaag de dag wordt Amerika geregeerd door mensen die geen voeling meer hebben met hun identiteit, en dus lijkt een nieuwe burgeroorlog in de VS onvermijdelijk. De globalisten zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat deze uitbreekt.

Vertaling door Robert Steuckers