Actual politics

ワグナー因子と正義のテーゼ

ワグナー因子と正義のテーゼ

SVOの全期間を通じて、ワグネルPMCとエフゲニー・プリゴジンは、ロシア社会と世界社会の注目の的であることに自信を持っていました。ロシア人にとって、彼は勝利、決意、ヒロイズム、勇気、回復力の主要なシンボルとなっている。敵にとっては、憎しみと同時に恐怖と恐れの源である。プリゴジンは、ロシア軍で最も戦闘力が高く、勝利と無敗を誇る部隊を率いるだけでなく、最後まで戦争の要素に完全かつ不可逆的に没入した戦争体験者の心の中にある感情、思考、要求、希望に出口を提供することが重要である。

Erdogan staat voor de ultieme test

Erdogan staat voor de ultieme test

Noot van de vertaler: Aleksandr Doegin analyseert hier de situatie in Turkije vanuit Russisch oogpunt en binnen het huidige kader van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne (of liever tussen Rusland en de NAVO) in de Zwarte Zee, die een inzet is van de oude Russisch-Ottomaanse rivaliteit. De huidige situatie impliceert een aanzienlijke verandering van aanpak. Voor Europa (of voor het idee van het Gemeenschappelijk Huis) gaat de noodzaak om de argumenten van Erdogan te aanvaarden, die de Amerikaanse inmenging wenst te beperken, hand in hand met een afwijzing van Erdogans beleid om de Turkse diaspora te manipuleren tegen de Europese samenlevingen, een manipulatie die ook zou plaatsvinden als het beruchte ideologische kenmerk van de West-Europese regimes niet het Wokisme zou zijn.

De laatste toespraak van George Soros: de "open maatschappij" oorlogen en het klimaat als strijder in het conflict

De laatste toespraak van George Soros: de "open maatschappij" oorlogen en het klimaat als strijder in het conflict

Op 16 februari 2023 hield George Soros, een van de belangrijkste ideologen en beoefenaars van het globalisme, de unipolariteit en het behoud van de westerse hegemonie ten koste van alles, in Duitsland tijdens de Veiligheidsconferentie van München een toespraak die een mijlpaal genoemd kan worden. 

Wang Wen in dialoog met Doegin: Als Rusland problemen wil oplossen, moet het China als voorbeeld nemen om te bestuderen

Wang Wen in dialoog met Doegin: Als Rusland problemen wil oplossen, moet het China als voorbeeld nemen om te bestuderen

Een dialoog met de Russische filosoof Alexander Doegin, naar aanleiding van de tragische dood van zijn dochter Darya Doegina (Дарья Дугина 1992-2022) bij een terroristische aanslag in augustus. Hoe ziet hij, die door de westerse media onophoudelijk "het brein van Poetin", "Russische denktank" en "staatsleraar" wordt genoemd, het huidige Russisch-Oekraïense conflict en de huidige situatie in Rusland. Hoe beoordeelt hij zijn relatie met Poetin? Hoe ziet hij de toekomst van China na het 20e Nationale Congres van de Chinese Communistische Partij? Welk advies heeft hij voor de jongere generatie in China? Op 21 oktober ontving Wang Wen, uitvoerend decaan van het Chonyang Instituut voor Financiële Studies van de Renmin Universiteit van China, Dugins uitnodiging voor een gesprek van een uur in zijn kantoor. Een samenvatting van het gesprek is gepubliceerd in de Global Times, terwijl de onverkorte versie op de website van Guanchazhe mag worden gepubliceerd.

Poetins cruciale toespraak wordt voorbereid: drie scenario's

Poetins cruciale toespraak wordt voorbereid: drie scenario's

21.09.2022 - Wij - Rusland en de wereld - bevinden ons nu in een toestand die kan worden herleid tot het volgende patroon. We hebben het over de situatie in Oekraïne, die ontaardt in het begin van een echte wereldoorlog. Zoals elk schema vereenvoudigt het de werkelijkheid, maar maakt het haar tegelijkertijd zinvol en verheft het tot een bepaalde probabilistische structuur. Dit schema heeft drie objectieve vectoren van mogelijke ontwikkelingen en vier versies van de subjectieve positie. Aldus is er reeds in het begin een zekere asymmetrie zichtbaar, waarvan de betekenis zich zal openbaren naarmate het schema wordt beschreven.

De winnende filosofie

De winnende filosofie

05.06.2022 - Zinvolle interne hervormingen moeten logischerwijze in Rusland beginnen. Dat is nodig door de SMO, die in het uiterste geval de tegenstellingen met het Westen - met de hele moderne westerse beschaving - heeft verergerd. Vandaag kan iedereen zien dat het niet langer veilig is om gewoon de normen, methoden, concepten, producten van deze beschaving te gebruiken.

Drie maanden SMO: Rusland heeft het goed gedaan, maar...

Drie maanden SMO: Rusland heeft het goed gedaan, maar...

17.05.2022 - Er zijn bijna drie maanden verstreken sinds het begin van de SMO (Speciale Militaire Operatie) in Oekraïne. Er kunnen enkele conclusies getrokken worden. Ik zal niet ingaan op het militaire aspect van de operatie, waarvoor het advies van deskundigen in militaire strategie nodig is, en men kan niet over alles praten terwijl de strijd aan de gang is. Ik wil andere omstandigheden beoordelen, die zuiver politiek zijn:

Denazificatie betekent volledige uitroeiing van Russofobie in Oekraïne en elders

Denazificatie betekent volledige uitroeiing van Russofobie in Oekraïne en elders

11.05.2022 - Het verhaal van de uitspraken van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, waarvoor president Vladimir Poetin zijn verontschuldigingen heeft aangeboden, dwingt ons aandacht te besteden aan de manier waarop de kwestie van de denazificatie door de wereld buiten Rusland wordt waargenomen.

DE OPRICHTING VAN EEN SOEVEREINE TECHNOCRATIE

DE OPRICHTING VAN EEN SOEVEREINE TECHNOCRATIE

21.04.2022 - Ik geloof dat een van de ernstige problemen die wij nu hebben, is dat wij ons blijven vastklampen aan oude houdingen en denkpatronen in een tijd waarin de objectieve omstandigheden veranderd zijn, vooral omdat wij blijven geloven dat de Russische regering in twee kampen verdeeld is: het ene bestaat uit liberalen binnen het systeem (6de zuil) en het andere uit patriotten.

 

De Oostelijk Hartland-strategie: een overzicht van doelstellingen en prioriteiten

De Oostelijk Hartland-strategie: een overzicht van doelstellingen en prioriteiten

08.04.2022 - Laten we naar het oosten gaan. Hier zien wij India als een op zichzelf staande "grote ruimte", die in het tijdperk van het Grote Spel het voornaamste bruggenhoofd was voor de Britse overheersing van Azië. In die tijd was de noodzaak om de controle over India te behouden en de mogelijkheid te voorkomen dat andere mogendheden, met name het Russische Rijk, de Britse controle over de regio zouden binnendringen, van essentieel belang voor de "beschaving van de zee".

Het onvoltooide einde van de geschiedenis en de oorlog van Rusland tegen de liberale wereldorde

Het onvoltooide einde van de geschiedenis en de oorlog van Rusland tegen de liberale wereldorde

19.03.2022 - Vanuit ideologisch oogpunt leeft de wereld nog steeds in de schaduw van de controverse van de jaren negentig tussen Francis Fukuyama en Samuel Huntington. Welke kritiek men ook op de stellingen van beide auteurs mag hebben, hun belang is geenszins verminderd, want het dilemma blijft bestaan en is inderdaad nog steeds de hoofdinhoud van de wereldpolitiek en de heersende ideologie.

Etnosociologie van Oekraïne in de context van de militaire operatie

Etnosociologie van Oekraïne in de context van de militaire operatie

17.03.2022 - Een grondig begrip van de speciale militaire operatie in Oekraïne vereist een voorafgaande verklaring: waar hebben we, in de ruimste zin van het woord, mee te maken? De begrippen "natie", "nationaliteit", "volk", "etnos" zijn totaal verward, en dus ook die van "Russen", "Oekraïners", "Kleine Russen", enz. Wij moeten eerst een ethno-sociologische kaart geven en de begrippen verdelen waarmee wij in de analyse van dit conflict werken.

Militaire operatie in Oekraïne: Geopolitieke Analyse

Militaire operatie in Oekraïne: Geopolitieke Analyse

12.03.2022 - Over de plaats van Oekraïne in de geopolitieke confrontatie van Land en Zee is al vrij veel en vrij gedetailleerd geschreven. Bovendien is het symbolisch dat de grondlegger van de geopolitiek, Halford Mackinder, de hoge commissaris van de Entente voor Oekraïne was tijdens de burgeroorlog in Rusland. En daar, in de toenmalige regering Wrangel, werkte de grondlegger van het Eurazianisme, de geograaf Peter Savitski, die de eerste was in de Russischtalige journalistiek die zelf de term "geopolitiek" noemde en de hoofdpunten van deze methodologie schetste, als assistent van minister van Buitenlandse Zaken Peter Struve.

Het lot van de Oekraïense staat

Het lot van de Oekraïense staat

18.02.2022 - In die stroom van, vooral in het Westen verhit, nieuws dat Oekraïne aangaat - de terugtrekking van Amerikaanse en EU-burgers van zijn grondgebied, en de naar de media gelekte informatie dat Kiev de infrastructuur van regeringsinstellingen en commandoposten haastig naar het westen van het land verplaatst - is het moeilijk om over iets anders te praten en te denken.

Alexander Doegin: "Ik denk dat wij niet lang meer hoeven te wachten - sommigen op de laatste nachtmerrie, anderen op grote vreugde"

Alexander Doegin: "Ik denk dat wij niet lang meer hoeven te wachten - sommigen op de laatste nachtmerrie, anderen op grote vreugde"

17.02.2022 - Hier beantwoordt de filosoof Alexander Doegin vragen van Uw Nieuws. Wij bespraken niet alleen de belangrijkste wereldgebeurtenissen van begin 2022 en de vooruitzichten voor de Russische wereld, maar leerden ook waarom Kazachstan zijn Euraziatische baan niet mag verlaten en wie de grootste vijand van Rusland is.

Rusland en China als voorhoede van de multipolariteit

Rusland en China als voorhoede van de multipolariteit

06.02.2022 - De crisis waarin de betrekkingen tussen Rusland en het Westen zich momenteel bevinden, heeft niets te maken met gas, olie, energiebronnen of de economie. Pogingen om politiek uit te leggen als een soort wedstrijd om een bepaalde "prijs", zoals Daniel Jergin doet, zijn nogal oppervlakkig en ijdel. Wat er gebeurt maakt deel uit van de strijd tussen beschavingen en geopolitieke conflicten waarbij economische kwesties van secundair en instrumenteel belang zijn.

Pagina's