Islam

Komenti eskatologjik për luftën palestineze nga Aleksander Dugin / Muslimanët po luftojnë kundër Dexhallit

Komenti eskatologjik për luftën palestineze nga Aleksander Dugin / Muslimanët po luftojnë kundër Dexhallit

Nuk ka gjë të tillë si një botë judeo-kristiane, kjo nuk ka kuptim. Përkundrazi, bota islame ekziston dhe Tradita është ende e fortë në këtë botë. Është e qartë se muslimanët nuk po kundërshtojnë judeo-kristianët, por kulturën satanike, Dexhallin.