Komenti eskatologjik për luftën palestineze nga Aleksander Dugin / Muslimanët po luftojnë kundër Dexhallit

Komenti eskatologjik për luftën palestineze nga Aleksander Dugin / Muslimanët po luftojnë kundër Dexhallit

Nuk ka gjë të tillë si një botë judeo-kristiane, kjo nuk ka kuptim. Përkundrazi, bota islame ekziston dhe Tradita është ende e fortë në këtë botë. Është e qartë se muslimanët nuk po kundërshtojnë judeo-kristianët, por kulturën satanike, Dexhallin.

 

Programi i Bashkimit të Rinisë Evroaziatike

А Amerikanët bëjnë një perandori botërore e tyre që s'ka vendi për ne. Ajo s'ka vendi dhe për Evropën e Madhe, dhe për Azinë e lirë. S'ka vendi për gjermanë, francezë, shqipëtarë, turq, kinezë, rusë. Kjo është perandoria e Kartagjenës së Re ku mbreton vrasësi i Molokut që ka shumë emrat: robëria me të holla, plutokratia, pushteti i hollave, rënje, degjenerim dhe mendimi i pasurimit.

E marrin historinë tonë, na e lënë ne pa ardhmërinë tonë. Duan të na heqin me rrënjën nga toka jonë ku u lindëm.
S'ka shpresë. Pushteti shtetëror është i hutueshëm dhe i dobët. Armiku është i fortë dhe i dinak.
Sot strategjia e butë të globalizmit e degjeneron jo vetëm Evroazi por dhe gjithë botë.
Mos qoftë ashtu. Duhet të jemi rojtarët e botës. Nëse s'do të ruajmë botë atëherë askush s'do të ruajë atë.