Eurasianism

Η Ευρώπη και η ανθρωπότητα

Η Ευρώπη και η ανθρωπότητα

Φέρνω το παρόν έργο στην προσοχή του κοινού όχι χωρίς κάποια ανησυχία. Οι ιδέες που εκφράζονται σε αυτό πήραν μορφή στο μυαλό μου πριν από δέκα και πλέον χρόνια. Από τότε τις έχω συζητήσει συχνά με διάφορους ανθρώπους, επιθυμώντας είτε να επαληθεύσω τις δικές μου απόψεις είτε να πείσω άλλους. Πολλές από αυτές τις συζητήσεις και αντιπαραθέσεις ήταν αρκετά χρήσιμες για μένα, διότι με ανάγκασαν να επανεξετάσω τις ιδέες και τα επιχειρήματά μου με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να τους δώσω πρόσθετο βάθος. Όμως οι βασικές μου θέσεις παρέμειναν αμετάβλητες.

Programi i Bashkimit të Rinisë Evroaziatike

А Amerikanët bëjnë një perandori botërore e tyre që s'ka vendi për ne. Ajo s'ka vendi dhe për Evropën e Madhe, dhe për Azinë e lirë. S'ka vendi për gjermanë, francezë, shqipëtarë, turq, kinezë, rusë. Kjo është perandoria e Kartagjenës së Re ku mbreton vrasësi i Molokut që ka shumë emrat: robëria me të holla, plutokratia, pushteti i hollave, rënje, degjenerim dhe mendimi i pasurimit.

E marrin historinë tonë, na e lënë ne pa ardhmërinë tonë. Duan të na heqin me rrënjën nga toka jonë ku u lindëm.
S'ka shpresë. Pushteti shtetëror është i hutueshëm dhe i dobët. Armiku është i fortë dhe i dinak.
Sot strategjia e butë të globalizmit e degjeneron jo vetëm Evroazi por dhe gjithë botë.
Mos qoftë ashtu. Duhet të jemi rojtarët e botës. Nëse s'do të ruajmë botë atëherë askush s'do të ruajë atë.