Eurasia

Alexander Dugin — Antikeimenos #2

Ontologin av det betecknade i traditionalismen. Vilken är den semiotiska strukturen för traditionalismen, d.v.s. av traditionen — eller, om du så vill, av den “urtraditionen”? Denna struktur representerar, med hänsyn till specifika traditioner, ett slags metaspråk som generaliserar specifika traditioners paradigmatiska egenskaper som specifika språk. Det vill säga, vi har att göra med en generaliserande uppsättning tecken, som vi kan försöka tillskriva betecknarens fält.

Märk väl: det är en speciell betecknare som inte sammanfaller med någon viss tradition eller religion. Och här är det intressanta: vad är motsvarande fält för betecknande, det vill säga beteckningarna för traditionalism? Eller, med andra ord, vilken uppsättning av konnotativa betecknare av traditionalism som utgör dess ‘essenser’ som diskurs? Har metaspråk i allmänhet (och traditionalism i synnerhet) ett denotativt eller konnotativt fält? Om metaspråk är en rent artificiell konstruktion, så finns det inget sådant fält, eftersom metaspråk endast fungerar som en teknisk beskrivning av hur verkligt språk fungerar. Men om vi erkänner (tillsammans med Guénon) att traditionalismen inte är en sammanfattande teknisk abstraktion, utan uttrycket för en permanent och överhistorisk evig struktur, så finns den där.

Vem vill egentligen ha kriget i Ukraina?

Vem provocerar Ryssland att gå in i fientligheter och varför?

Västerländska mediers mest kraftfulla informationskampanj har organiserats mot Ryssland: den här gången försöker de anklaga Moskva för att attackera Ukraina och organisera den ena bluffen efter den andra. I synnerhet har Bloomberg redan slängts sig med desinformation två gånger: först publicerade de nyheterna om början av den “ryska invasionen” den 5 februari (som de senare bad om ursäkt för), och sedan förebådade de “attacken” den 15 februari. Andra medier är inte långt efter trenden: Politico pratade om den påstådda förestående ryska “attacken” den 16 februari, och The Sun planerade till och med tidtabellen för den ryska attacken — 04:00 Moskva-tid. Det vill säga att rubriker och förfalskningar förbereds i förväg och sedan redigerar media antingen texterna i realtid eller ber om ursäkt för “misstaget”.

Turan: Nyckeln att förstå ett Ryskt Logos

Efter många århundraden och årtusenden, efter att Turan ursprungligen hade varit indoeuropéernas territorium, efter att de indoeuropeiska folken hade gett sina initiativ till andra icke-indoeuropeiska folk, såsom Altaiska och delvis Uraliska, återvände arvet från Turan återigen till Ryssland. Vi, det ryska indoeuropeiska folket, är vårdare av detta gigantiska territorium, Turan. Indoeuropéernas uppdrag har gått varven runt, från indoeuropéer till indoeuropéer, för att komma till oss.