Jean Parvulesco. Întoarcerea acasă: Cele trei chipuri ale lui JEAN PARVULESCO

Jean Parvulesco. Întoarcerea acasă: Cele trei chipuri ale lui JEAN PARVULESCO

Redacţia „FLUX” continuă să publice textele luărilor de cuvânt ale vorbitorilor în cadrul colocviului internaţional dedicat gânditorului mistic, geopoliticianului şi scriitorului francez de origine română Jean Parvulesco, reuniune ce s-a ţinut la Bucureşti în zilele  de 28.02 şi 1.03.2015. Intervenţia prin skype a cunoscutului filozof ortodox, sociolog şi geopolitican din Rusia, Aleksandr Dughin, a fost ascultată cu o atenţie sporită. Asta pentru că prestigiul intelectual al acestei figuri emblematice a gândirii conservatoare moderne este unul cu totul aparte în mediile tradiţionaliste europene. Dughin i-a fost un prieten foarte apropiat şi a împărtăşit aceleaşi valori, profund spirituale, axate pe înţelegerea rosturilor mistice ale acestei lumi, pe respingerea radicală a tuturor formelor de Modernitate şi Postmodernitate, care au alienat în mod devastator omul occidental, iar odată cu el, a atras în iureşul degradării şi al destructurării întreaga umanitate. Pentru cine vrea să înţeleagă mai bine natura relaţiei dintre cele două personalităţi de excepţie din spaţiul de respiraţie complementară eurasiatic, dăm linkul de pe youtube de la conferinţa de comemorare a lui Jean Parvulesco la Paris, în cadrul căreia, în mod firesc, principalul vorbitor a fost profesorul Dughin: https://www.youtube.com/watch?v=vHH41bQoNAE. Amintim  că J. Parvulesco s-a stins din viaţă în 2010.

Aşa cum aminteşte şi Dughin,  din cele peste treizeci de cărţi aparţinând marelui român stabilit la Paris, încă niciuna n-a apărut în limba română, în timp ce în limba rusă au apărut deja două volume, şi anume: „Vladimir Putin şi imperiul eurasiatic” şi „Servitoarea portugheză”. Ambele au fost scoase de sub tipar la editura „Amphora” din Sankt-Petersburg, fiind prefaţate de geopoliticianul de la Moscova. Aceste volume pot fi downloadate în format PDF de pe internet. La nevoie, doritorii mă pot apela personal pentru a le pune la dispoziţie. 
Cel care a asigurat traducerea sincronizată din franceză în română a luării de cuvânt a lui Dughin este moderatorul recentei reuniuni de la Bucureşti, Vlad Sauciuc, tot el a îngrijit şi textul care apare astăzi. 

Iurie Roşca

Doamnelor, domnilor, dragi prieteni,

Am să vorbesc astăzi despre Jean Parvulesco, scriitor, filosof şi metafizician francez, de origine română. Este foarte important şi simbolic faptul că, în sfârşit, acesta se întoarce, astăzi, în ţara sa natală.

În afara Franţei, cărţile sale au fost traduse numai în limba rusă, iar acest lucru este nedrept, întrucât a fost un mare gânditor, care a iubit România. Iată de ce sunt foarte bucuros că Jean Parvulesco începe să fie acum descoperit în Patria sa, după ce în prealabil a devenit cunoscut în Rusia. Aici, opera sa este deja cunoscută. Din păcate, niciuna dintre scrierile sale nu a fost încă tradusă în româneşte.

Aş dori să fac câteva precizări privind doctrina metafizică a lui Jean Parvulesco. Acesta trebuie privit ca un bard metafizic. L-aş compara cu eroul celtic Taliessin, care spunea că el există dintotdeauna, dinainte de crearea lumii, că a fost prezent de-a lungul istoriei poporului evreu, că a fost contemporan cu Iisus Hristos şi că va lua parte şi la Judecata de Apoi. Taliessin este eroul celtic care trăieşte veşnic. Iar identitatea secretă a lui Jean Parvulesco este tocmai cea a lui Taliessin. Jean Parvulesco a existat dintotdeauna. El a descris, în romanele şi în textele sale, stările preontologice de după crearea lumii. Această dimensiune metafizică este extrem de importantă la Jean Parvulesco, care era expert în domeniul teologiei apofatice. 

Am vorbit cu el despre aceste chestiuni şi mi-a spus că problema ne-fiinţei este problema sa intimă, fiind pentru el foarte importantă, existenţială. El aparţinea timpului primordial, dar era, totodată, foarte ancorat în epoca modernă. Îşi trăia viaţa din plin, acesta fiind unul dintre aspectele reflectate în întreaga sa operă. Lupta sa politică făcea parte din latura modernă a vieţii sale. Accepta politica şi participarea sa la această lume de pe o poziţie de luptă permanentă împotriva Modernităţii, în numele Tradiţiei. Pentru el, era o luptă în care se angajase cu întreaga sa fiinţă.

A treia dimensiune a lui Jean Parvulesco era cea escatologică. El simţea apropierea Sfârşitului Timpului şi era sigur că acest lucru va avea loc acum, şi nu mai târziu. Această mare luptă între Îngeri şi Demoni va fi exprimată printr-un război al continentelor. Iar în ultimul moment al acestui ciclu, toate dimensiunile se vor unifica. De aceea, toate romanele scrise de Jean Parvulesco se desfăşoară pe trei nivele: cel al cerului, motiv pentru care zborul este un element central al scrierilor sale; cel terestru, care exprimă istoria omenirii, iar ultimul este planul subteran, infernal. Cele trei paliere ale operei sale sunt legate şi de cele trei etape ale timpului: trecutul, prezentul şi viitorul.

Astfel, Jean Parvulesco a depăşit cu uşurinţă trecutul, reuşind să ajungă în viitor, ca o cădere din ceruri în Infern şi invers. Acest lucru ne demonstrează personalitatea sa excepţională, ilustrată printr-o identitate secretă. În articolele mele despre Jean Parvulesco am întrebat de fiecare dată cine este, cu adevărat, acesta. Mi se pare o întrebare foarte importantă, pentru că el era, în acelaşi timp, metafizician, filosof, politician, scriitor, om de litere şi de cultură, şi un mare vizionar.

Pentru francezi, a fost foarte greu să îl înţeleagă pe Jean Parvulesco, însă pentru cultura metafizică românească, din care fac parte Mircea Eliade, Nae Ionescu, Lucian Blaga, este mult mai uşor a-l înţelege, căci Patria sa spirituală este România profundă, în care, în mod paradoxal, pot fi uniţi polii opuşi, punctele cele mai înalte cu cele mai joase.

Aceasta este imaginea pe care o păstrez despre Jean Parvulesco, ca un om cu trei chipuri, iar misiunea noastră, a tuturora, este de a înţelege aceste trei feţe ale sale.

Vă mulţumesc.

Aleksandr Dughin