Dugin: Rusya liberal nazizmin tek kutuplu dünya düzenine isyan etti!

Dugin: Rusya liberal nazizmin tek kutuplu dünya düzenine isyan etti!

Bu Ukrayna ile bir savaş değil. Bu, bütünsel bir gezegen fenomeni olarak küreselleşmeyle bir yüzleşmedir. Jeopolitik ve ideolojik olmak üzere her düzeyde bir yüzleşmedir.

Rusya küreselcilikteki her şeyi reddediyor - bir yanda tek kutupluluk, Atlantizm ve diğer yanda liberalizm, gelenek karşıtlığı, teknokrasi, tekkelimeyle: Büyük Sıfırlama!

Tüm Avrupalı ​​liderlerin Atlantikçi liberal seçkinlerin bunun bir parçası olduğu açıktır. Ve tam olarak onlarla savaş halindeyiz. Bu nedenle gördüğümüz tepkileri kendilerince doğaldır. Rusya şimdi küresel ağlardan dışlanıyor. Artık Rusya'nın başka bir seçeneği yok: ya kendi dünyasını inşa edecek ya da yok olacak. Rusya kendi dünyasını, kendi medeniyetini inşa etmek yolunu seçti. Ve şimdi ilk adım atılıyor. Ancak küreselleşme karşısında ancak geniş bir alana sahip olan, bir kıta devleti, bir uygarlık devleti egemenliğini koruyabilir. Bütün ilişkilerden tecrit edilmiş hiçbir ülke uzun süre ayakta kalamaz.

Rusya şimdi küresel bir direniş alanı yaratıyor. Rusya'nın zaferi, hem sağ, hem de solun tüm alternatif güçlerin ve tüm halkların zaferi olacaktır. Her zaman olduğu gibi en zor ve tehlikeli süreçleri biz başlatıyoruz. Ama biz kazandığımızda bundan herkes faydalanacaktır. Olması gereken yol budur. Biz şimdi gerçek çok kutupluluğun ön koşullarını yaratıyoruz. Ve şimdi bizi öldürmeye hazır olanlar, yarınki başarımızdan da ilk yararlananlar olacak. Neredeyse her zaman sonradan gerçekleşecek şeyler yazarım. Bu da gerçekleşecek.

Şunu tekrar tekrar söylemek görevimizdir: Savaşın hedefi atlantizm, küreselcilik ve tek kutupluluktur!

Bu savaş, önleyici bir hamledir. Tam zamanında ve mantıklıdır. Şu anda Rusya çok kutuplu bir dünya yaratıyor. Çok kutuplu dünyanın tek kutuplu dünyadan temel farkı şudur ki, artık kararlar Vaşington'da alınmayacak. En önemli sorun budur. Hitler ve Stalin bu dünyayı terk etmelerinden sonra, onların işlevlerini Bush'lar, Clinton'lar, Obama'lar üstlendi. İstedikleri yerde, kimi gözlerine kestirdilerse, savaş ilan ettiler, diğerlerine ise susmayı ve tepki göstermemeyi emrettiler.

Tek kutuplu dünya liberal nazizimdir. Rusya, böylesi bir dünya düzenine isyan etti. Liberal nazizmin aldattığı Ukrayna ise, ne yazık ki, onlara inandı ve tahribata boyun eğdi. İşte Ukrayna, bu (aldatılışın) bedelini ödüyor.