Russia

Filozof Dugin: Vlastenci sa vrátia z frontu ako elita nového Ruska

Každý chápe, že na frontoch ŠVO sa formuje nová elita Ruska. Je to panstvo odvahy (Hegel), ktoré bude musieť reštartovať štát. Je zrejmé, že vojnoví hrdinovia na fronte sa už delia na budúce vrstvy: čistí bojovníci, velitelia, vynálezcovia, tvorcovia, stratégovia, ekonomickí manažéri. Vzniká medzi nimi aj trieda ideológov, zamýšľa sa ruský filozof Alexander Dugin.

 

Filozof Dugin: “Demokrat” Zelenskyj voľby zrušil, zatiaľ čo “autoritatívny” Putin ich organizuje

Filozof Dugin: “Demokrat” Zelenskyj voľby zrušil, zatiaľ čo “autoritatívny” Putin ich organizuje

Rusko, 14. december 2023 (AM) – “Ak sa pozrieme na výsledky Zelenského návštevy v USA, zistíme nasledovné. Po našich neúspechoch pri Charkove, opustení Chersonu a prechode na obranu na jeseň 2022 vznikol na Západe dojem, že Rusko zaváhalo. Preto boli podniknuté bezprecedenčné a mimoriadne kroky na vybavenie Kyjeva obrovskými sumami peňazí a takmer všetkou dostupnou vojenskou technikou” – uvažuje ruský filozof Alexander Dugin

 

Liberalizmus…

Liberalizmus…

Pravdepodobne všetci mysliaci ľudia sa zhodnú na tom, že v 90. rokoch sa štátu v Rusku zmocnili nepriatelia, ktorí nad ním – nad celou našou spoločnosťou – zaviedli vonkajšiu kontrolu. Jej zovšeobecňujúci názov je liberalizmus. Nie nejaký “zlý liberalizmus”, “zvrátený liberalizmus”, “pseudoliberalizmus”, ale jednoducho liberalizmus. Iný druh liberalizmu neexistuje.

 

ワグナー因子と正義のテーゼ

ワグナー因子と正義のテーゼ

SVOの全期間を通じて、ワグネルPMCとエフゲニー・プリゴジンは、ロシア社会と世界社会の注目の的であることに自信を持っていました。ロシア人にとって、彼は勝利、決意、ヒロイズム、勇気、回復力の主要なシンボルとなっている。敵にとっては、憎しみと同時に恐怖と恐れの源である。プリゴジンは、ロシア軍で最も戦闘力が高く、勝利と無敗を誇る部隊を率いるだけでなく、最後まで戦争の要素に完全かつ不可逆的に没入した戦争体験者の心の中にある感情、思考、要求、希望に出口を提供することが重要である。

神聖的羅格斯 — 對獨裁自由主義的反抗與後人文主義的悲慘命運

2022年12月,新西伯利亞國家音樂廳舉辦了第一屆「WRNS西伯利亞論壇」,新西伯利亞地區政府首腦和俄羅斯東正教會新西伯利亞區最高負責人都參加了這場會議。現代俄羅斯最著名的哲學家亞歷山大·杜金教授 (Alexander Dugin)在此次活動中擔任演講者。來自今日領袖報《Today correspondent》的代表亞歷山大·佐諾夫 (Alexander Zonov) 與他進行了採訪交談。

Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Rus milliyetçi entelektüellerin yeni internet sitesi zavtra.ru'daki son yazısında Aleksandr Dugin, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki niyetlerini tüm çıplaklığıyla açıkladı. Dugin'i göre artık Ukrayna Doğu Slav Birliği'nden ayrılamayacak.... Batının B planı terörizm... Afganistan'dan ABD'nin ayrılması Taliban'ı güçlendirip bize güneyden saldırtmak için!..

DUGINOVA SMERNICA

Týchto 14 bodov treba považovať za sémantické uzly suverénnej ideológie. Odteraz štát prevzal zodpovednosť za stav verejného vedomia a sociálny model, alternatíva Západu, bude vychádzať z nich. V istom zmysle sa stávajú posvätnými."

Prvé tri body sú spoločné pre ruskú tradíciu a liberálne ideológie Západu.

Právo na život . Prvý bod uznávajú rôzne spoločnosti – tradičné aj moderné – ako tradičnú hodnotu. Život človeka je zverený len jemu a iný človek nemá právo vziať život druhému podľa vlastného uváženia. Navyše v náboženských spoločnostiach sa za trestný čin považuje aj samotný akt samovraždy (nehovoriac o nátlaku k nej vedúcemu).

Jedinou výnimkou je štát, ktorý má za určitých okolností právo nakladať so životmi svojich občanov – trestať odsúdených za preukázané zločiny alebo ich posielať bojovať na obranu vlasti. Ale ak je život tradičnou hodnotou, ktorú treba zachovať a posilniť, potom by to mal štát brať do úvahy v extrémnych prípadoch – preukazovať, ak je to možné, milosrdenstvo voči zločincom a chrániť životy vojakov a bojovníkov.

RUSKÁ IDEOLÓGIA A CIVILIZÁCIA ANTIKRISTA

Dnes už takmer každý chápe, že bez ideológie ŠVO nemôžeme vyhrať. A čo to je za ideológiu, je tiež každému krištáľovo jasné. Toto je ruská myšlienka, ktorá zahŕňa sebavedomé a nekompromisné presadzovanie našej identity, našej etiky, spravodlivosť, vernosť odkazu predkov, nezávislosť a slobodu vlasti od tlakov, vplyvov a útokov. Táto ruská idea nám bola odopieraná najmenej 100 rokov. Teraz však bez nej nemôžeme urobiť jediný krok vpred a dokonca ani zachrániť to, čo máme. Bez ruskej idey sa jednoducho zrútime – nehovoriac o víťazstve vo vojne.

Slávnostný prejav Vladimira Putina (prepis preložený do slovenčiny)

Milí priatelia! Nastupujúc do funkcie Prezidenta Ruskej federácie, chápem svoju zodpovednosť voči Vlasti. Jej záujmy, bezpečnosť, blaho občanov krajiny vždy pre mňa boli a zostanú nado všetko. Spravím všetko preto, aby som nesklamal dôveru miliónov našich občanov. Považujem za zmysel celého svojho života a za svoju povinnosť službu Vlasti, službu nášmu národu, podpora ktorého ma inšpiruje a pomáha riešiť tie najzložitejšie a najťažšie úlohy. Spolu sme prešli dlhú a zložitú cestu, uverili sami v seba, vo vlastné sily, posilnili krajinu, vrátili si dôstojnosť veľkého národa, svet uvidel obrodené Rusko a to je výsledok úsilí nášho národa, spoločnej namáhavej práce, ktorej súčasťou je osobný vklad každého.