Eurasianism

Η Ευρώπη και η ανθρωπότητα

Η Ευρώπη και η ανθρωπότητα

Φέρνω το παρόν έργο στην προσοχή του κοινού όχι χωρίς κάποια ανησυχία. Οι ιδέες που εκφράζονται σε αυτό πήραν μορφή στο μυαλό μου πριν από δέκα και πλέον χρόνια. Από τότε τις έχω συζητήσει συχνά με διάφορους ανθρώπους, επιθυμώντας είτε να επαληθεύσω τις δικές μου απόψεις είτε να πείσω άλλους. Πολλές από αυτές τις συζητήσεις και αντιπαραθέσεις ήταν αρκετά χρήσιμες για μένα, διότι με ανάγκασαν να επανεξετάσω τις ιδέες και τα επιχειρήματά μου με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να τους δώσω πρόσθετο βάθος. Όμως οι βασικές μου θέσεις παρέμειναν αμετάβλητες.

明日开幕!庆祝中华人民共和国成立70周年 金陵文脉——南京书画院建院40年书画作品晋京展

林散之、萧娴、杨建侯、赵良翰、陈大羽、张正吟、沈济霖、曹汶、汪国澄、吴毅、朱定一、尉天池、刘如生、许怀华、秦国良、徐纯原、刘二刚、张伟、朱道平、施邦鹤、朱新建、曹钧、范扬、孙晓云、徐开利、高德星、刘红沛、李鼎成、濮存周、刘灿铭、庄道静、李强、刘春杰、沈威峰、张建华、崔进、吴涛、雷苗、孙洪、傅明和、姚媛、罗凡、甘永川、方原、赵名釜、许静、范海龙、薛治洲、詹勇、杨运高、赵怡文、胡飞帆、单鼎凯、林聪文、翁乙超

EURASIST VISION

* Atlantism - 地緣政治的詞,意指:

- 從歷史和地理的角度來看,西方世界文明的部門:
- 從軍事戰略的角度來看,擺在首位,美國的北約成員國();
- 從文化的角度來看,西方媒體帝國建立統一的信息網絡;
- 從社會的角度來看,“市場體系”,聲稱是絕對的,拒絕所有不同形式的組織的經濟生活。
Atlantists - 西方文明,他們有意識的支持者在地球的其他部分,目的是把整個世界的控制,並實行典型的西方文明的社會,經濟和文化成見的所有其餘的人類的戰略家。
atlantists是“新的世界秩序” - 前所未有的世界體系中受益絕對的少數地球上的人口,所謂的“黃金十億人”的建設者。
全球化 - 建立“世界新秩序”的過程,在中央立著西方的政治經濟寡頭集團的,被稱為全球化。這個過程是受害者的主權國家,國家的文化,宗教教義,傳統經濟,社會正義的表現,周圍的環境 - 各種地球上的每一個精神,智力和物質。 “全球化”的習慣政治詞彙的含義只是“單極全球主義”,即不是新的(因為這將是“多極全球化”,“eurasist全球化融合不同的文化,社會,政治和經濟系統的東西“),是強加在人類的西方刻板印象。