USA

Amerika imperiyasının sonu

Hamı Əfqanıstanı ittiham edir. Elə düz də edirlər. Bizim dediyimiz kimi Taliban Kabili ələ keçirib praktik olaraq bütün Əfqanıstan üzərində hakimiyyətlərini bərpa etdi. Bu vaxta qədər bütün güclərini Kabildəki səfirliklərində transgender və digər pozğunların həftəsini qeyd etməyə sərf edən amerikalıların Kabili qoyub qaçması onu göstərir ki, amerikanların liberal ideologiyasına əsaslanan dominantlığı və hegemonluğu məhv oldu. Burda təkcə amerikanların qaçması deyil, onların necə qaçması da vacibdir. Onlar texnikalarını sahibsiz şəkildə qoymasına, təyyarələrdən yapışan və sonra yetişmiş üzüm kimi yerə düşən amerikayönümlü rəzil kollaborantları atıb getməsinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir.

İnformasiya müharibəsi

Mühit nə qədər eybəcər olur olsun, İblis nə qədər güclü olursa olsun, insan öz şəxsi dünyasında zəiflik göstərməsə, məğlub olmaz. Belə bir məntiqi nəticə hasil olur ki, öz daxili aləmini dərk etmədən mühiti dərk etməz və ona qarşı dayana bilməzsən. Bunun üçün çoxlu oxumaq və oxumaq lazımdır. Həm də nəyi gəldi oxumaq yox,- nəyi oxumaq, necə oxumağı da bilmək vacibdir. Fərdi hisslərin məhdud dairəsini keçib, onları ümumbəşəri hisslərlə tamamlaya bilməsən, fəlsəfi baxımdan mənalandırmaq səviyyəsinə yüksəlməyi bacarmasan, belə çirkli mühitdə saf qala bilməzsən. Dünyanı gözəllik yox, qəlbin gözəlliyi xilas edəcək. Fərdin estetik zövqü nə qədər zəngin və sabitdirsə o, xeyri şərdən bir qədər dəqiq ayıra bilər və özünü bir o qədər inamlı hiss edər- lap xoşbəxt olmasa da.
Yeri gəlmişkən, bu yazını oxuyan istifadəçilərdən xahiş olunur ki, yazıdakı tezisləri facebookda və digər sosial şəbəkələrdə paylaşsınlar, alqoritm itməsin. Fikirlər dağılır, amma yağ kimi gedir. Nəticələr elan olunub: biz qələbə çalmışıq! Odur ki stimul var. Qələbə bizə stimul verir. Gələcək bizimdir. İrəli!