Russia

Rosyjskie Dżucze

Korea Północna jest cudowna. Co ciekawe, koreańskie słowo Dżuche (주체) jest terminem głęboko filozoficznym i oznacza „podmiot” lub wręcz Heideggerowskie Dasein. Wszystko inne jest tu zawarte – niepodległość, wolność, suwerenność cywilizacyjna.

PRAWOSŁAWNY LOGOS

A. Dugin - Dzień dobry! W sprawie Prawosławnego Logosu. Prawosławie jest zjawiskiem ogromnym, ma wymiar kulturowy, wymiar historyczny, wymiary: obrzędowy i teologiczny. Prawosławie jest jeszcze szersze, niż Kościół, gdyż określa etykę, moralność i zwyczaje ludowe – to cała cywilizacja. 

OŚWIECENIE SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ ROSYJSKĄ HISTORIĘ

Zapewne wiecie, że w Rosji rozpoczął się bardzo poważny proces rewizji podstawowych treści wiedzy humanistycznej. Jest to bardzo szeroka inicjatywa, gdyż w czasie konfrontacji z cywilizacją zachodnią, w drugim roku SWO, eksperci z Ministerstwa Oświaty i szeregu innych poważnych struktur odkryli, że nasza edukacja w sferze humanistycznej przepełniona jest zachodniocentrycznymi kierunkami. 

MOSKWA PRZYFRONTOWA

Moskwa to także miasto przyfrontowe, podobnie jak Donieck, Sewastopol i Biełgorod. Kraj  walczący nie może mieć spokojnych miast. Lepiej zdać sobie z tego sprawę teraz i głęboko. I oczywiście w kraju walczącym należy wprowadzić szczególne środki zachowania, szczególne zasady.

 

PRAWOSŁAWNI PSYCHOLOGOWIE

Uważam, że kraj potrzebuje teraz masowo prawosławnych psychologów – pośredniego ogniwa między osobą, któremu trzeba pomóc, a duchownym. Biorąc pod uwagę traumę psychiczną sowieckiego ateizmu i w jeszcze większym stopniu liberalną obsesję, wielu nie może bezpośrednio zwrócić się do Kościoła i znaleźć duchownego, który poprowadzi ich duszę do zbawienia.

 

Strony