Russia

YENİ ORTA ÇAĞ'A DOĞRU!

Rusya'da 2024 yılı Aile Yılı olarak ilan edilmiştir. Açıkçası, bu alanda işler bizim için oldukça vahim. Endişe verici boşanma, kürtaj ve azalan doğum oranları ulusal bir felaketi temsil etmektedir. Aile Yılı'nı ciddiye alırsak, klasiklere güvenerek (ama liberal ya da komünist olanlara değil, çünkü onlar sadece ailenin parçalanmasını hızlandıracak bir şey tavsiye edebilirler), aynı anda hem köklerimize dönmeli hem de ileriye doğru bir adım atmalıyız.

 

ワグナー因子と正義のテーゼ

ワグナー因子と正義のテーゼ

SVOの全期間を通じて、ワグネルPMCとエフゲニー・プリゴジンは、ロシア社会と世界社会の注目の的であることに自信を持っていました。ロシア人にとって、彼は勝利、決意、ヒロイズム、勇気、回復力の主要なシンボルとなっている。敵にとっては、憎しみと同時に恐怖と恐れの源である。プリゴジンは、ロシア軍で最も戦闘力が高く、勝利と無敗を誇る部隊を率いるだけでなく、最後まで戦争の要素に完全かつ不可逆的に没入した戦争体験者の心の中にある感情、思考、要求、希望に出口を提供することが重要である。

神聖的羅格斯 — 對獨裁自由主義的反抗與後人文主義的悲慘命運

2022年12月,新西伯利亞國家音樂廳舉辦了第一屆「WRNS西伯利亞論壇」,新西伯利亞地區政府首腦和俄羅斯東正教會新西伯利亞區最高負責人都參加了這場會議。現代俄羅斯最著名的哲學家亞歷山大·杜金教授 (Alexander Dugin)在此次活動中擔任演講者。來自今日領袖報《Today correspondent》的代表亞歷山大·佐諾夫 (Alexander Zonov) 與他進行了採訪交談。

GELENEKSEL DEĞERLERİN ABC'Sİ. BÖLÜM 1: GELENEK

GELENEKSEL DEĞERLERİN ABC'Sİ. BÖLÜM 1: GELENEK

Rus TV kanalı Tsargrad (Çargrat), "Geleneksel Değerlerin ABC'si" adlı yeni bir TV programı  başlattı. Üç Rus düşünür tarafından Rus varlığının ve Rus geleceğinin temelleri üzerine bir söyleşi dizisi yayınlanacak. Bu söyleşilerin birincicisi Gelenek hakkında. Söyleşinin tarafları  Konstantin Malofiyev, Aleksandr Dugin ve Başpiskopos Andrey Tkachev, Rusya Federasyonu devlet başkanı sayın  Vladimir Putin tarafından onaylanan Geleneksel Manevi ve Ahlaki Değerlerin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik Devlet Politikasının Temellerini inceliyor.

KÜLTÜR PARTİZANLARI

KÜLTÜR PARTİZANLARI

Toplumda belirli anlayış kayıtlarının hızla kaybolduğunu fark ettim . Sanki insanların iletişim kurduğu dalgaların spektrumu - bağlantılar, alıntılar, örnekler, retorik figürler de dahil olmak üzere apaçık bir minimum referans seti, görünüşte apaçık bilgi basamaklarına dair referanslar (tarih, kültür, sanat, bilim, felsefe, siyaset) ) - sürekli ve geri dönüşümsüz olarak küçülür . 

KAOS VE EŞİTLİK İLKESİ

KAOS VE EŞİTLİK İLKESİ

Kaosun önemli bir özelliği de karıştırmadır . Toplumla ilgili olarak, bu sonuç hiyerarşinin ortadan kaldırılması sürecinde ortaya çıkar. "İç Ontolojiler" adlı çalışmamızda, toplumun yörüngesel yapısının yatay bir izdüşümle değiştirilmesinden sonra  nasıl çözülemez toplumsal sorunların ve çatışmaların doğduğunu inceledik. Yörüngesellik, gezegenlerin yörüngeleri boyunca hareketi için bir metafor olarak alınır; bu, üç boyutlu bir model söz konusu olduğunda, gezegenler dönme merkezinden çekilen aynı ışın üzerinde olsa bile herhangi bir çelişkiye yol açmaz. 

KATEKONİK DÜZEN

KATEKONİK DÜZEN

Kaos sorununu felsefi ve tarihsel bir perspektifte ele alırsak, NWO'da(Yeni Dünya Düzeni)  Rusya'nın aslında kolektif Batı tarafından temsil edilen ve  yeni demokrasi olan kaos medeniyetine ve onun kudurmuş vekil yapısına  (Ukrayna) karşı mücadelesinden bahsettiğimiz son derece açıktır. Bu medeniyetin parametrelerini, tarihsel ve kültürel profilini, bir bütün olarak ideolojisini tespit etmek oldukça kolaydır. Kaosa doğru olan hareketi, geleneksel uygarlık düzenini cisimleştiren yörüngeselliğe, hiyerarşiye, ontolojik piramidal hacme karşı ilk isyandan tanıyabiliriz.

GELENEK NEDİR?

GELENEK NEDİR?

Günümüzde çokça konuşulan 809 sayılı Kanun bir dönüm noktasıdır. Genel olarak yeni bir çağda yaşıyoruz. Rusya'da bu yeni dönem, 24 Şubat'ta ülkemizin küresel bağlamdaki konumunda büyük bir dönüşüme yol açan özel bir askeri harekatın başlamasının ardından başladı. "Geleneksel Rus Manevi ve Ahlaki Değerlerinin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına Dair Kanun", Rusya için yeni bir ideolojinin duyurulması olan temel bir noktadır.

Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Rus milliyetçi entelektüellerin yeni internet sitesi zavtra.ru'daki son yazısında Aleksandr Dugin, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki niyetlerini tüm çıplaklığıyla açıkladı. Dugin'i göre artık Ukrayna Doğu Slav Birliği'nden ayrılamayacak.... Batının B planı terörizm... Afganistan'dan ABD'nin ayrılması Taliban'ı güçlendirip bize güneyden saldırtmak için!..

 

Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Aleksandr Dugin'den zehir zemberek yazı: Ukraynayı unutun!

Rus milliyetçi entelektüellerin yeni internet sitesi zavtra.ru'daki son yazısında Aleksandr Dugin, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki niyetlerini tüm çıplaklığıyla açıkladı. Dugin'i göre artık Ukrayna Doğu Slav Birliği'nden ayrılamayacak.... Batının B planı terörizm... Afganistan'dan ABD'nin ayrılması Taliban'ı güçlendirip bize güneyden saldırtmak için!..

Alexander Dugin — 60

Sevgili Alexander Gelevich! Sizin Altmışınız  İncil'deki altı yüzdür. Bu altmış yıl boyunca sıradan bir insanın gücünün ötesinde bir şey başardınız.  Bir insanın eşiği geçtikten sonra dönüştüğü dünyanın yaratıcısısınız. Görünmeyeni görmeye, tarihin tektonik vızıltılarını duymaya, kıtaların sınırlarının ve konturlarının çizimlerinin nasıl değiştiğini hissetmeye başladınız. Rab size fenomenlerin derin özünü görme armağanını verdi. Görünüşe göre dünyevi olandan uzaklaşarak, dünyevi malzemenin ideale dönüştüğü, gerçek biçimini ve anlamını aldığı yüksekliğe çıkıyorsunuz. Ve bu biçimleri ve anlamları kavradıktan sonra, fenomeni dönüştürülmüş, ruhsallaştırılmış biçimiyle cennetten dünyaya geri getiriyorsunuz.

RUSYA, DEMOKRATİK IMPARATORLUK

Tarih zaman zaman apaçık gözüken yolundan 180 derece ile dönebilir. Dün hemen hemen her şey bes belli idi, yarın da bu şeylerin çoğuna çok farklı bakmak zorundasın. Dolayısıyla şu suali sormak münasiptir: yeni yüzyılda Rusya ne olacaktır? Veya: bu ülke gerçekten lazım mı, lazım ise, kime lazımdır ve ne olarak lazımdır?

Rusya en başlangıçta imparatorluğa benziyordu. Çeşitli kabile ve halkları birleştiriyordu. Fakat bu halklar tek biçimli nüfusa dönmedi. İlk Rusya prensi Rürik zamanından şu ana kadar Rus’ - Rusya - SSCB – Rusya Federasyonu çok milletli bir devlettir. Tek bir millet, yani homojen kültür, politik, dil, sosyal birlik meydana çıkamadı. Bu, bütün imparatorlukların prensibidir – tek stratejik alan, üst seviyede entegrasyon, alt seviyede ise etnik ve kültürel çeşitlilik.

Modern asrın mantığıyla bu özelliği şöyle anlamak zorundaydık: imparatorluklar geleneksel toplulukların en eski formlarıdır. İmparatorluklar dağılınca yerlerinde milli devletler çıkıyor. Milli devlet değirmenlerinde milletler toza dönerek meydana tek biçimde vatandaşlar çıkıyor. Daha sonra bu milli devletler sosyal sınıf ve dinsel kurumlardan vazgeçip – bir anda veya aşama aşama olarak – burjuvazi devletleri oluyorlar. Zaman geçerken burjuvazi devletleri, devlet prensibinden toplum prensiplerine geçiyor. Sonuçta devlet tam olarak sosyal toplumu içinde eritiliyor – açık topluluk şartlarında.