Rosyjskie Dżucze

Korea Północna jest cudowna. Co ciekawe, koreańskie słowo Dżuche (주체) jest terminem głęboko filozoficznym i oznacza „podmiot” lub wręcz Heideggerowskie Dasein. Wszystko inne jest tu zawarte – niepodległość, wolność, suwerenność cywilizacyjna.

Sport czy religia?

Sport ma korzenie przedchrześcijańskie i związany jest z kulturą starożytnej Grecji. Wraz z  teatrem, filozofią i systemami zarządzania polis sport, a zwłaszcza igrzyska olimpijskie, były właśnie jedną z charakterystycznych cech cywilizacji greckiej. W tej cywilizacji sport uzyskał największy rozwój i tę formę, w jakiej jest nam dzisiaj znany.

 

Aleksiej Chomiakow: wybór Światła

Sformułowana przez Odojewskiego i Wenewitinowa, a szerzej przez krąg filozofów rosyjskich, „misja” stworzenia filozofii rosyjskiej stała się zadaniem rozciągniętym na dwa stulecia. Pierwsi na to odpowiedzieli słowianofile, którzy również wywodzili się z tego kręgu. Później w tym samym duchu swoją działalność kontynuowali eurazjaci, a w kolejnym etapie - neoeurazjaci końca XX wieku, aż w końcu ta „misja” została potraktowana jako imperatyw w „Noomachii” i innych naszych pracach skupiających się na nad badaniem możliwości filozofii rosyjskiej.

Osobowość ekonomiczna

Pojęcie „totalnego robotnika”, jako figury źródłowej w historii ekonomii, można uzupełnić formułą „osobowość ekonomiczna”. Osobowość ekonomiczna jest robotnikiem totalnym (integralnym). W tym przypadku uwaga skupia się na osobowości w jej antropologicznej interpretacji (przede wszystkim we francuskiej szkole Durkheima-Maussa  i zwolennikach F. Boasa w USA).

PRAWOSŁAWNY LOGOS

A. Dugin - Dzień dobry! W sprawie Prawosławnego Logosu. Prawosławie jest zjawiskiem ogromnym, ma wymiar kulturowy, wymiar historyczny, wymiary: obrzędowy i teologiczny. Prawosławie jest jeszcze szersze, niż Kościół, gdyż określa etykę, moralność i zwyczaje ludowe – to cała cywilizacja. 

OŚWIECENIE SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ ROSYJSKĄ HISTORIĘ

Zapewne wiecie, że w Rosji rozpoczął się bardzo poważny proces rewizji podstawowych treści wiedzy humanistycznej. Jest to bardzo szeroka inicjatywa, gdyż w czasie konfrontacji z cywilizacją zachodnią, w drugim roku SWO, eksperci z Ministerstwa Oświaty i szeregu innych poważnych struktur odkryli, że nasza edukacja w sferze humanistycznej przepełniona jest zachodniocentrycznymi kierunkami. 

Wywiad Tuckera Carlsona z Aleksandrem Duginem

Aleksandr Dugin to 62-letni rosyjski filozof akademicki. Całe życie spędził w Moskwie. Jako młody człowiek był antyradzieckim dysydentem, a teraz jest znany na całym świecie w prasie anglojęzycznej jako „mózg Putina”. Jednakże tu, w Rosji, nie jest on postacią polityczną. Powtórzmy, jest on filozofem, a jego idee są dla niektórych głęboko obraźliwe.

ROZMOWA CARLSON-DUGIN

Rosyjski filozof Aleksander Dugin udzielił wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi. Został on już opublikowany na oficjalnej stronie Carlsona, ale data nagrania nie została ujawniona. Niewykluczone, że Amerykanin ponownie przyjechał do Rosji po rozmowie z rosyjskim prezydentem.

Strony